Ἱερὰ Μητρόπολις Βοστώνης

Βοστώνης κ. Μεθόδιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Βοστώνης
κ. Μεθόδιος

18.07.1982

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος (Τουρνᾶς) ἐγεννήθη ἐν Νέα Ὑόρκῃ τῷ 1946. Μετά τήν ἐγκύκλιον αὐτοῦ μόρφωσιν εἰς τό Ἡμερήσιον Ἑλληνικόν Σχολεῖον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος καί τό Mc Burney High School τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐνεγράφη εἰς τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον Βοστώνης, λαβών τό δίπλωμα Βachelor of Arts. Ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Βοστώνης, ἔλαβεν τόν μεταπτυχιακόν τίτλο Μaster of Sacred Technology. Τήν 22αν Ἰουλίου 1973 ἐχειροτονήθη Διάκονος, ὑπηρετήσας ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ τότε Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰακώβου. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον τήν 25ην Δεκεμβρίου 1979, ἀναλαβών τά καθήκοντα τοῦ Ἱ. Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ἁγίου Σπυρίδωνος Νέας Ὑόρκης. Τήν 25ην Μαΐου 1982 ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος Σκοπέλου. Ἐπίσκοπος Βοστώνης ἐξελέγη τήν 13ην Μαρτίου 1984. Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (1989-1995). Τό Πανεπιστήμιον τῆς Βοστώνης, ἀπένειμε εἰς αὐτόν, τήν 12ην Μαΐου 1985, τόν τίτλον τοῦ Διδάκτορος τῆς Θεολογίας. Τό δέ Ἀμερικανικόν Διεθνές Κολλέγιον τό 1995 τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλον τοῦ Διδάκτορος τῶν Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν. Τό 2001 τό Ἑλληνικόν Κολλέγιον καί ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλον Διδάκτορος τῆς Θεολογίας. Κατά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 24ης Νοεμβρίου 1997 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀνέων, καί ἐποίμανε τήν Ἱεράν Ἐπισκοπήν Βοστώνης προεδρικῶς ἕως τοῦ Δεκεμβρίου 2002, ὅτε ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς Μητρόπολιν ἐξελέγη Μητροπολίτης Βοστώνης.

Ονομαστική: 14 Ἰουνίου

Ἱστοσελίς: http://www.boston.goarch.org/

Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Methodios of Boston, 162 Goddard Avenue, Brookline, MA 02445.
Τηλ. +1-617-277.4742.
Fax: 617-739.9229.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Danielson, CT (06239). Ταχ. διεύθυνσις: 80 Water Street P.O. Box 236
2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Σοφίας New London, CT (06320). Ταχ. διεύθυνσις: 200 Hemp-stead Street
3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Norwich, CT (06360). Ταχ. διεύθυνσις: 247 Washington Street
4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Enfield, CT (06083-1155). Ταχ. διεύθυνσις: Church and Chapel Streets. Mailing address: P.O. Box 1155
5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Bangor, ME (04401). Ταχ. διεύθυνσις: 90 Sanford Street
6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Saco, ME (04072). Ταχ. διεύθυνσις: 186 Bradley Street.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Lewiston, ME (04240). Ταχ. διεύθυνσις: 155 Hogan Rd., P.O. Box 1344
8. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Portland, ME  (04101). Ταχ. διεύθυνσις: 133 Pleasant Street
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Arlington, MA (02174). Ταχ. διεύθυνσις: 735 Massachusetts Avenue
10. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Boston, MA (02146). Ταχ. διεύθυνσις: 162 Goddard Ave., Brookline, MA 02445.
11. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ Boston, MA (02118). Ταχ. διεύθυνσις: 15 Union Park Street
12. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Brockton, MA (02401). Ταχ. διεύθυνσις: 457 Oak Street
13. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Cambridge, MA (02139). Ταχ. διεύθυνσις: 14 Magazine Street
14. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Chicopee Falls, MA (01021). Ταχ. διεύθυνσις: 30 Grattan Street, P.O. Box 112
15. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Clinton, MA (01510). Ταχ. διεύθυνσις: 132 School Street, P.O. Box 81
16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Fall River, MA (02720). Ταχ. διεύθυνσις: 289 North Main Street
17. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος,  Fitchburg MA (01420-6922). Ταχ. διεύθυνσις: 1319 Main Street
18. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Haverhill, MA (01830). Ταχ. διεύθυνσις: 154-156 Winter Street
19. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Holyoke, MA (01040). Ταχ. διεύθυνσις: 410 Main Street
20. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Hyannis/Centerville, MA (02632-3022). Ταχ. διεύθυνσις: 1130 Falmouth Road, Centerville, MA
21. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ipswich, MA (01938). Ταχ. διεύθυνσις: 8 Lafayette Road, P.O. Box 6
22. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Andover, MA (01810). Ταχ. διεύθυνσις: 71 Chandler Road, P.O. Box 807
23. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Lexington, MA (02173). Ταχ. διεύθυνσις: 17 Meriam Street
24. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Dracut, MA (01826). Ταχ. διεύθυνσις: 1168 Mammoth Rd. Mailing address: P.O. Box 1752
25. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Lowell (01854-4295). Ταχ. διεύθυνσις: Jefferson & Lewis St.
26. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Lowell, MA (01851). Ταχ. διεύθυνσις: 44 Princeton Boulevard
27. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Lowell, MA (01854). Ταχ. διεύθυνσις: Fr. John Sarantos Way
28. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Lynn, MA (01902). Ταχ. διεύθυνσις: 54 South Common Street
29. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Marlboro (01752). Ταχ. διεύθυνσις: Gashman and Central Sts. Mailing address: P.O. Box 381
30. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου North Dartmouth, MA (02747). Ταχ. διεύθυνσις: 186 Cross Road
31. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Newburyport, MA (01950). Ταχ. διεύθυνσις: Harris and Park Sts., P.O. Box 575
32. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Weston, MA (02193). Ταχ. διεύθυνσις: 57 Brown Street, P.O. Box 463
33. Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Peabody, MA (01960). Ταχ. διεύθυνσις: 5-7 Paleologos Street
34. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Pittsfield, MA (01201). Ταχ. διεύθυνσις: 73 Bradford Street
35. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Somerville, MA (02143). Ταχ. διεύθυνσις: 29 Central Street
36. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Southbridge (01550). Ταχ. διεύθυνσις: 55 North Street,  Box 25
37. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Springfield, MA (01104). Ταχ. διεύθυνσις: 8 Plainfield Street
38. Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Watertown, MA (02472). Ταχ. διεύθυνσις: 25 Bigelow Avenue
39. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Webster, MA (01570). Ταχ. διεύθυνσις: Lake Parkway, P.O. Box 713
40. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Woburn, MA (01801). Ταχ. διεύθυνσις: 70 Montvale Avenue
41. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Braintree, MA. Ταχ. διεύθυνσις: 119 Common Str. Braintree, MA 02184
42. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Worcester, MA (01609). Ταχ. διεύθυνσις: 102 Russell Street
43. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Roslindale, MA (02131). Ταχ. διεύθυνσις: 39 Belgrade Avenue, P.O. Box 12
44. Ἱερός Ναός Ἁγίου Λουκᾶ East Longmeadow, MA (01028). Ταχ. διεύθυνσις: 400 Prospect Street. P.O. Box 381
45. Ἱερός Ναός Γενεσίου καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Cohasset, MA (02025-1046). Ταχ. διεύθυνσις: 811 Jerusalem Road
46. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Concord, NH (03301). Ταχ. διεύθυνσις: 68 North State Street
47. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Dover, NH (03820). Ταχ. διεύθυνσις: 93 Locust Street. P.O. Box 851
48. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Franklin, NH (03235). Ταχ. διεύθυνσις: Sullowey Street.
49. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Keene, NH (03431). Ταχ. διεύθυνσις: 70 West Street
50. Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Laconia, NH (03246). Ταχ. διεύθυνσις: 811 Ν. Main Street
51. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Manchester, NH (03109). Ταχ. διεύθυνσις: 111 Island Pond Road
52. Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Manchester, NH (03104). Ταχ. διεύθυνσις: 650 Hanover Street
53. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Manchester, NH (03104). Ταχ. διεύθυνσις: 1168 Bridge Street
54. Ἱερός Ναός Ἁγίου Φιλίππου Nashua, NH (03062). Ταχ. διεύθυνσις: 500 West Hollis Street
55. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Mansfield, MA (02048). Ταχ. διεύθυνσις: 1007 West Street, P.O. Box 293
56. Ἱερός Ναός Ἁγίου Βασιλείου Newport (03773). Ταχ. διεύθυνσις: 45 Winter Street, P.O. Box 428
57. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Portsmouth, NH (03801). Ταχ. διεύθυνσις: 40 Andrew Jarvis Drive
58. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Somersworth, NH (03878). Ταχ. διεύθυνσις: 4 Green Street.
59. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Newport, RI (02840). Ταχ. διεύθυνσις: Thames and Brewer Streets, P.O. Box 427
60. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Pawtucket, RI (02860). Ταχ. διεύθυνσις: 97 Walcott Street
61. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Cranston, RI (02920). Ταχ. διεύθυνσις: 175 Oaklawn Avenue
62. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Burlington, VT (05401). 600 South Willand Street.
63. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Rutland, VT (05701). 8 Cottage Road, P.O. Box 939.