Ἱερὰ Μητρόπολις Καστορίας

Καστορίας κ. Σεραφείμ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Καστορίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας
κ. Σεραφείμ

05.10.1996

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας, κ. Σεραφείμ (κατά κόσμον Ἰωάννης) Παπακώστας, ἐγεννήθη τό 1959 εἰς Ἀγναντερόν Καρδίτσης. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Ριζάρειον Σχολήν Ἀθηνῶν καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν τοιαύτην, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό 1983 καί εἶτα ἐσπούδασεν τήν Ἱεράν Ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν λαβών τό πτυχίον ἐν ἔτει 1987. Ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος, Ἐφημέριος - Ἱεροκῆρυξ καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων, ἀναπτύξας αὐτόθι πλουσίαν ποιμαντικήν δρᾶσιν, κηρυγματικόν καί πνευματικόν ἔργον καί ἰδιαιτέραν ποιμαντικήν δραστηριότητα εἰς τόν τομέα τῆς νεότητος καί τῆς Ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Παραλλήλως ὑπηρέτησεν ὡς Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ὡς ὑπεύθυνος Πρωτοκόλλου ἀρχικῶς καί ἀπό τοῦ ἔτους 1990 ὡς Γραμματεύς Αὐτῆς, ἕως τῆς ἡμέρας τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του. Μητροπολίτης Καστορίας ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 1996.

Ονομαστική: 4 Δεκεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.imkastorias.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Καστοριά, Ταχ. διεύθυνσις: Πλατεία Παύλου Μελᾶ 1, Τ.Κ. 521 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 24670)• Μητροπολίτου 27.783, Γραφείων 22.334 καί 29450, Fax 27.142.
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Γιαννουσᾶς.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Φώτιος Λεβέντης.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: κ. Ἡρακλῆς Κίτσος (Δικηγόρος) καί ἀναπληρωτής αὐτοῦ κ. Βασίλειος Μοσχάκης (Δικηγόρος), κ. Μαρία Κατσιάπη (Διευθύντρια Δ.Ο.Υ.) καί ἀναπληρώτρια αὐτῆς κ. Μαρία Θεοδώρου, Πρωτ. Ἐλευθέριος Συτιλίδης, Πρωτ. Μιχαήλ Λιάνος, κ. Δημήτριος Ἀβραμίδης, Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος. Γραμματεύς• κ. Ἰωάννης Μεθυμάκης.
2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτ. Λεωνίδας  Μπάρδος, Οἰκον. Κων/νος Τομπατσίδης. Ἀναπληρωματικά μέλη: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Στυλιάδης, Πρωτ. Δημήτριος Ἀναγνωστόπουλος.
3) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Γραμματεύς κ. Ἰωάννης Μεθυμάκης, Ταμίας• Πρωτ. Ἀναστάσιος Σεμερτζίδης, Λογιστής κ. Δημήτριος Κοντόπουλος.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας: Πρωτ. Ἀναστάσιος Σεμερτζίδης. Γραφεῖον Γάμων: Πρωτοπρ. Φώτιος Λεβέντης. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, Ἀντιπρόεδρος• Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Γιαννουσᾶς, Ταμίας• Πρωτ. Ἐλευθέριος Συτιλίδης. Μέλη: κ. Ἀναστάσιος Μακρόπουλος, κα Ἰωάννα Τσέα. Ὁδηγός - Πρωτόκολλον - Ἀρχεῖον: κ. Ἰωάννης Δημητρόπουλος. Λογιστήριον – Ταμεῖον – Ἐκκαθαριστής ἀποδοχῶν: κ. Δημήτριος Κοντόπουλος. Γραμματεύς: κ. Ἰωάννης Μεθυμάκης.
Ἐνοριακοί Ναοί: 122. Παρεκκλήσια: 100. Ἐξωκκλήσια: 130. Ναοί Κοιμητηρίων: 21. Μοναστηριακοί Ναοί: 8.
Ἐφημέριοι• 77 (Α΄ 10, Β΄ 18, Γ΄ 22, Δ΄ 28). Ἱεροκήρυκες• 1 (Α΄ 1). Διάκονοι• 2 (Α΄ 2). Ἄγαμοι 10, Ἔγγαμοι 70. Σύνολον ἐν ἐνεργείᾳ κληρικῶν: 80. Συνταξιοῦχοι ἱερεῖς: 21. Ἀπεσπασμένοι ἱερεῖς εἰς Μητροπόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ 4.

 

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1. Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Πουτούκης (μον. ἐγγεγραμμένοι 13, δόκ. 1). Ἔτος ἱδρύσεως 1085. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 520 52. Τηλ. 24670-98.309. 2) Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Ἀμανατίδης, (μον. ἐγγεγραμμένοι 6). Ἔτος ἱδρύσεως 1967. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 520 52. Τηλ. 24670-98.298. 3) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου - Παναγία Μαυριώτισσα. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κακουλίδης, (μον. 11). Ἔτος ἱδρύσεως 1082. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 521 00. Τηλ. 24670-22.714. 4) Ἁγίου Γεωργίου Ἑπταχωρίου.  Ὑπό ἀνασύστασιν.
Γυναικεῖαι: 1) Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας. Ἡγουμένη• Ἐφραιμία Χριστοφορίδου (μον. 5, δόκ. 1). Ἔτος ἱδρύσεως 1450. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 540 54. Τηλ. 24630-94.330. 2) Ἁγίου Νικολάου Τσιριλόβου. Ἡγουμένη• Ἀντωνία Τρουμπούκη (μον. 6). Ἔτος ἱδρύσεως 1500. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 540 52. Τηλ. 24670-51.228. 3) Παναγίας Φανερωμένης. Ἔτος ἱδρύσεως 2006. Ἡγουμένη• Μοναχή Εὐφημία Γηρέα, (μον. 4) τηλ. 24670-62.128. 4) Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μελανθίου. Ἡγουμένη: Μοναχή Γαβριηλία Ζαπουνίδου. (Μον. 2, δόκ. 1).
Διαλελυμέναι Ἱεραί Μοναί: 1) Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τσούκας. 2) Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ἀετοῦ. 3) Ἁγίου Νικολάου Κορομηλιᾶς, 4) Προφήτου Ζαχαρίου Γράμμου, κ.ἄ.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί: 1. Ἁγίου Μηνᾶ, ὡς πολιούχου καί ἐλευθερωτοῦ τῆς πόλεως Καστορίας (11η Νοεμβρίου). 2. Ἁγίου Ἰακώβου Νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Καστορίας (1η Νοεμβρίου). 3. Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐκ Κορησοῦ, κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους (25η Ἰουνίου). 4. Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ ἐκ Κορησοῦ, Μητροπολίτου Τραπεζοῦντος (11η Ἰανουαρίου). 5. Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Ἄθῳ (5η Δεκεμβρίου). 6. Ἁγίου Νικάνορος, ὡς εὐεργέτου τῆς πόλεως καί τῶν νηπίων τῆς Καστορίας (7 Αὐγούστου). 7. Προφήτου Ἠλιοῦ, προστάτου τῶν γουνοποιῶν (20 Ἰουλίου). 8. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14 Νοεμβρίου καί Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 9) Σύναξις τῶν ἐν Καστορίᾳ τιμωμένων Ἁγίων (Κυριακή Γ΄ Νοεμβρίου). 10) Ἁγ. Γερασίμου τοῦ Παλλαδᾶ, Μητροπολίτου Καστορίας (15 Ἰανουαρίου).
– Ἱερά Λείψανα: Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἐκ Καστορίας, Ὁσίου Νικάνορος, Ὁσίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως τοῦ ἰατροῦ καί ἄλλων ἁγίων φυλασσόμενα εἰς Ἱερούς Ναούς καί Ἱεράς Μονάς.
– Ἱερά Προσκυνήματα: Ἱ. Μονῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης Καστορίας, Ἁγίου Γεωργίου Ὀμορφοκκλησιᾶς, Ἁγίου Νικολάου Ἀμπελοκήπων, Προφήτου Ἠλιοῦ Καστορίας, Ἁγίου Τρύφωνος κ.ἄ.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

– Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης: Ἱδρυθέν ὑπό τοῦ Δήμου Καστορίας καί ΥΠΠΟ.  Ἱστορικά Μνημεῖα: 70 καί πλέον Ἱεροί Ναοί Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς. Ὑπό ἵδρυσιν: Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.