Ἱερὰ Μητρόπολις Κίτρους

Κίτρους κ. Γεώργιος

01.03.2014

[Biography is not currently available]

Ἱστοσελίς: http://www.imkitrous.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Κατερίνη, Τ.Κ. 601 00. Τηλ. (πρόθεμα 23510). Μητροπολίτου 23.512. Fax 23510-78.044. Ἱστοσελίς: [email protected] / E-mail: [email protected]
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λεοντιάδης, τηλ. 23510-45080.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος – Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβ. Μητροπολίτου: Ἀρχιμ.  Ἰωακείμ Οἰκονομῖκος, τηλ.  23510-45085. E-mail: [email protected]
Γενικός Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος. Τηλ. 23510-45086.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία: Ἀρχιμ. Διονύσιος Γκόλιας καί κ. Γεώργιος Πουρνάρας, τηλ. 23510-45.083. Γραφεῖον Γάμων:  Οἱ Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Φάκας, καί Σωκράτης Ξενίδης, τηλ. 23510-45.084. Λογιστήριον:  Ἀλέξιος Τσικόπουλος, τηλ. 45.082. Ὁδηγός καί κλητήρ: Στέφανος Ντοβαντζῆς.
Συμβούλια: Μητροπολιτικόν Συμβούλιον καί Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον.
Ἐνοριακοί Ναοί 81. Παρεκκλήσια Ἐνδοχώρας 131. Ἐφημέριοι• Α΄ 49, Β΄ 24, Γ΄ 34. Ἄγαμοι 12. Ἔγγαμοι 106. Διάκονοι 2. Χειροτονίαι 1. Ἐγκαίνια ἱερῶν ναῶν ἀπό τό 1985 ἕως τό 2010, 38.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῴα: Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ. Ἔτος ἱδρύσεως 1542, τηλ. 23520-81.220, 84220. Fax: 21121. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης (μοναχοί 23, δόκιμοι 4). Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου. Ἁγίας Σολομονῆς ἐν Λιτοχώρῳ.
Γυναικεῖαι: 1) Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Μακρυρράχης (ἵδρυσις ΙΓ΄ αἰ., ἀνασύστασις 1985). Ἡγουμένη• Μοναχή Νεκταρία, (μοναχαί 4), τηλ. 23510-83.372. 2) Ὁσίου Ἐφραίμ παρά τήν Κονταριώτισσαν. Ἔτος ἱδρύσεως 1985, τηλ. 23510-51.591. Ἡγουμένη• Μοναχή Αἰκατερίνα, (μοναχαί 20, δόκ. 5). 2) Ἁγίου Ἀθανασίου Κολινδροῦ. Ἔτος ἀνασυστάσεως 1987, τηλ. 23530-31.122, Ἡγουμένη• Μοναχή Εἰρήνη, (μοναχαί 15, δόκ. 2).
Διαλελυμένη Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ρητίνης. Σύνολον Μοναχῶν: 68.
– Τοπική Ἁγιολογία: 1) Ἁγίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ (23 Ἰανουαρίου), στήν ὁμώνυμον νέα ἱεράν Μονήν στό Λιτόχωρον. 2) Τοῦ Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου, στήν Παλαιά Μονή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου. 3) Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου τῆς πόλεως Κατερίνης, στίς 25 Νοεμβρίου, στήν Κατερίνην. 4) Ἁγ. Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Πύδνῃ, τήν Δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἐν Κίτρει. 5) Ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ ἐν Κούκῳ καί Δράμᾳ ἀθλήσαντος, τήν 4ην Νοεμβρίου ἐν Κούκῳ.

Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευσις

– Ἱερατικόν Σχολεῖον Δευτέρας Εὐκαιρίας, τηλ. 23510-29.552 & 22.679. Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Διευθύντρια• κ. Φωτεινή Μπουρσανίδου.
– «Βαρνάβειος» Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη. Διευθυντής• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σωτηριάδης. Ὑπεύθυνος• κ. Ἀθανάσιος Μπλάτζας, θεολόγος. Ταχ. Διεύθυνσις• Ἐθν. Ἀντιστάσεως 31, τηλ. καί fax 23510-77808.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

1) Ἐπισκοπικόν Μουσεῖον. Ἱδρύθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου τό ἔτος 1986. Στεγάζεται εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον καί περιέχει προσωπικά ἀντικείμενα τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Κίτρους, Παρθενίου Βαρδάκα (1904-1933), Κωνσταντίνου Κοϊδάκη (1934-1954) καί Βαρνάβα Τζωρτζάτου (1954-1985) καθώς τοῦ νῦν Μητροπολίτου Κίτρους Ἀγαθονίκου. Περιλαμβάνει ἐπίσης εἰκόνας τοῦ 19ου αἰ., ἀντικείμενα λατρευτικά καί ἱστορικά καθώς καί διάφορα ἀναμνηστικά.  Εἰς τό Ἐπισκοπικόν Μουσεῖον φιλοξενοῦνται ἐπίσης περιοδικαί ἐκθέσεις καθώς καί ὁμιλίαι, εἰς τά πλαίσια τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Νοεμβρίου μέ τήν ὀνομσαίαν «Αἰκατερίνεια». Ὑπεύθυνος: ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκος.
β) Ἐκκλησιαστικόν Βυζαντινόν Μουσεῖον Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, ἐγκαινιασθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τάς 29 Μαΐου 1999. Εἰς αὐτό διαφυλάσσονται μεγάλης ἱστορικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας ἐκκλησιαστικά κειμήλια, (εἰκόνες 15ου-19ου αἰ., παλιά χειρόγραφα, πατριαρχικά σιγγίλια, ὀθωμανικά φιρμάνια, κεντητά ἄμφια, σταυροί κ.ἄ.), καθώς καί πάρα πολλά λείψανα ἁγίων καί τμήματα Τιμίου Ξύλου.