Ἱερὰ Μητρόπολις Μηθύμνης

Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Μηθύμνης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Λέσβου
κ. Χρυσόστομος

06.05.1984

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μηθύμνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Λέσβου, κ. Χρυσόστομος (Καλαματιανός), ἐγεννήθη εἰς Χαλκίδα τό 1930. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1954 καί Πρεσβύτερος τό 1967. Ὑπηρέτησεν ὡς Διάκονος, Ἐφημέριος, Ἱεροκῆρυξ καί Πνευματικός εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀττικῆς (1954-1984) καί ὡς Γραμματεύς αὐτῆς (1974-76). Εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον ὡς Γραμματεύς τῆς Σ.Ε. Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας καί ὡς Ἀρχειοφύλαξ (1976-1984). Μητροπολίτης Μηθύμνης ἐξελέξη τό 1984.

Ονομαστική: 3 Νοεμβρίου

Διοίκησις: Ἕδρα• Καλλονή – Λέσβου, 811 07. Τηλ. (πρόθεμα 22530). Μητροπολίτου• τηλ. καί fax 22.335. Πρωτοσυγκέλλου - Γραφείων τηλ. καί fax: 22.337.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Νικόδημος Κουτσαμπάσης.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: 1) Καλλονῆς• Πρωτοπρ. Ἰωάν. Μακροδούλης. 2) Μανταμάδου• Πρωτοπρ. Εὐστράτιος Δῆσσος.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία - Γραφεῖον Γάμων - Γραφεῖον Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. - Λογιστής - Ταμεῖον• Πρωτοπρ. Ἰωάν. Μακροδούλης. Πρωτόκολλον• Πρεσβ. Παναγιώτης Καταξινός. Ὑπεύθυνος Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος. Ὁδηγός• Μακροδούλης Εὐστράτιος.
Ἐνοριακοί Ναοί 37. Παρεκκλήσια 60. Ἐξωκκλήσια 215. Μοναστηριακοί Ναοί 4. Ἐφημέριοι• Α΄ 4, Β΄ 12, Γ΄ 3, Δ΄ 3. Ἄγαμοι –. Ἔγγαμοι 22. Σύνολον 22. Συνταξιοῦχοι ἱερεῖς 11. Ἱεροκήρυκες 2. Διάκονος 1.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῴα: 1) Ἱ. Μονή Λειμῶνος. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 811 07 Καλλονή. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος (μον. 5), τηλ. 22.289.
Γυναικεῖαι: 1) Μυρσινιωτίσσης. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 811 07 Καλλονή. Ἡγουμένη Ξένη Μοναχή (μον. 6), τηλ. 22.729. 2) Περιβολῆς. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 811 03 Ἄντισσα. Διοικ. Ἐπιτροπή, τηλ. 56.249.
Διαλελυμέναι Ἱ. Μοναί: 1) Κρεοκόπου, 2) Παρασιγίου. Σύνολον Μοναχῶν 11.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί: 1) 14η Ὀκτωβρίου• Ἁγ. Ἰγνατίου, Ἀρχιεπ. Μηθύμνης, ἐν Ἱ. Μονῇ Λειμῶνος. 2) Κυριακή Μυροφόρων• Μεγάλη Πανήγυρις Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ταξιαρχῶν Μανταμάδου. 3) 15η Αὐγούστου• Παναγίας Γλυκοφιλούσης Πέτρας. 4) 2α Ἰουνίου• Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν, ἐν Ὑψηλομετώπῳ. 5) Τελευταία Κυριακή Ἰουλίου• Ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Μηθυμναίας, ἐν Μηθύμνῃ. Πλήν τῶν ἀνωτέρω καί οἱ ἐν ἑκάστῃ ἐνορίᾳ ἑορταζόμενοι Ἅγιοι.
– Ἱερά Λείψανα: 1) Τεμάχιον τῆς Ἁγ. Ζώνης τῆς Θεοτόκου. 2) Ἡ γλῶσσα τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου. 3) Ἁγ. Ἰγνατίου Ἀρχιεπ. Μηθύμνης. 4) Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου. 5)  Ἁγ. Γεωργίου Ἐπισκόπου Μυτιλήνης καί ἑτέρων 25 Ἁγίων.
– Εἰκόνες περίπυστοι: 1) Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ἀρχιεπ. Μηθύμνης. 2) Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀρχιεπ. Μηθύμνης καί κτήτωρ τῶν Ἱερῶν Μονῶν Λειμῶνος καί Μυρσινιωτίσσης. 3) Πέντε Παρθένοι αἱ ἐν Πτεροῦντι Λέσβου. 4) Ὁσία Θεοκτίστη ἡ Μηθυμναία. 5) Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν.
– Ἱερά Προσκυνήματα: 1) Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἀρχιεπ. Μηθύμνης ἐν Ἱ. Μονῇ  Λειμῶνος. 2) Παμμεγ. Ταξιαρχῶν, ἐν Μανταμάδῳ. 3) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Πέτρᾳ.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη
– Μουσεῖον Ἐκκλησ. Τέχνης: 1) Ἱερά Μονή Λειμῶνος. 2) Παράκοιλα. 3) Μανταμάδος. 4) Ἄντισσα. 5) Φίλια.
– Ἱστορικά Μνημεῖα: 1) Παλαιοχριστιανική Ἁγ. Δημητρίου ἐν Ὑψηλομετώπῳ. 2) Παλαιοχριστιανική Ἁγ. Γεωργίου Χαλινάδου ἐν Ἁγ. Παρασκευῇ. 3) Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Στεφάνου ἐν Μανταμάδῳ. 4) Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἰωάννου Κεραμίου. 5) Μεταμορφώσεως Παπιανῶν. 6) Ἁγ. Γεωργίου Ἀνεμώτιας. 7) Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Λειμῶνος. 8) Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Περιβολῆς. 9) Κοιμητήριον Ἱ. Μονῆς Λειμῶνος. 10) Ἱερά Μονή Μυρσινιωτίσσης καί 15 ἕτεροι ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί.

Στατιστικά στοιχεῖα 2011
Χειροτονίαι: 1. Γάμοι: 97. Διαζευκτήρια: 24.