Ἱερὰ Μητρόπολις Ρόδου

Ῥόδου κ. Κύριλλος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ρόδου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πασῶν
Κυκλάδων Νήσων
κ. Κύριλλος

20.04.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πασῶν Κυκλάδων Νήσων, κ. Κύριλλος (Κογεράκης) ἐγεννήθη τό ἔτος 1964 εἰς Κουμάσα Μονοφατσίου Ἡρακλείου (Δήμου Γόρτυνας). Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τομέως Λειτουργικῆς) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Γκράτς τῆς Αὐστρίας (Καθολικῆς Θεολογίας). Μοναχός ἐκάρη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀγκαράθου τό ἔτος 1991. Ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον τό ἴδιον ἔτος καί εἰς Πρεσβύτερον τό 1995, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης ὡς Ἱεροκῆρυξ, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Πρωτοσύγκελλος. Μητροπολίτης Ρόδου ἐξελέγη τήν 20ήν Ἀπριλίου καί ἐχειροτονήθη ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ τήν 25ην Ἀπριλίου 2004.

Ονομαστική: 18 Ἰανουαρίου

Ἱστοσελίς: http://www.imr.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Πλατεῖα Ἐλευθερίας, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος. Τηλέφωνα• Μητροπολίτου• Γραφείου 22410-44.550. Οἰκίας 22410-22.314. Fax 22410-44199.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς, τηλ. 22410-44559. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον: Πρεσβ. Κάλλιστος Ἀναστασίου, τηλ. 22410-44552.
Συμβούλια:
Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. Μέλη•  Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς. Ταμίας – Λογιστής•  Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Σκλιβάκης.
Πνευματικόν Δικαστήριον• Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος. Μέλη•  Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου, Πρεσβ. Μερκούριος Ζαχαριᾶς. Ἀναπληρωμ. Μέλη: Πρωτ. Ἐμμανουήλ Παπαντωνίου, Πρωτ. Νεκτάριος Κάνιας, Γραμματεύς• Ἱερομ. Θεωνᾶς Καμπέρης.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεῖς• Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Σκλιβάκης, τηλ. 22410-44555, κ. Ἰωάννης Τσακτσίρας, τηλ.  22410-44554. Fax. 22410-73480, κ. Ἠλίας Κονισσής, τηλ. 22410-44556.
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις: www.imr.gr.  E-mail: [email protected]
Γραφεῖον Βαπτίσεων-Γάμων-Διαζυγίων• κ. Ἰωάννης Τσακτσίρας, τηλ. 22410-44554, κ. Ἠλίας Κονισσής, τηλ. 22410-44556.
Γραφεῖον Κτηματικῆς Ὑπηρεσίας• Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πατρός, τηλ. 22410-44.557.
Ὑπεύθυνος μισθολογικῶν καταστάσεων καί μισθοδοσίας τῶν Ἐφημερίων• Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς. Ὁδηγός Μητροπολίτου• κ. Κων/νος Χατζημιχαήλ, τηλ. 22410-44552.
Ἐνοριακοί Ναοί• 64. Παρεκκλήσια Ἱδρυμάτων• 7. Ναοί Κοιμητηρίων• 2. Ἐφημέριοι: Α΄ 39, Β΄ 24, Γ΄ 12, Δ΄ 27. Διάκονος 1. Σύνολον 102.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Δημοτικό Διαμέρισμα Ρόδου, Τ.Κ. 851 00, Πρόθεμα 22410

1. Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Μητροπολιτικός). Ἐφημέριοι: Παφιάκης Ἰσίδωρος, τηλ. 22410-25.301. Παπανθίμου Κύριλλος.
2. Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Χαλκιᾶς Ἰωάννης, τηλ. 22.832, Σκλιβάκης Ἐμμανουήλ,  τηλ. 22410-29083.
3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἀναστασίας. Ἐφημέριοι: Παπαντωνίου Ἐμμανουήλ, τηλ. 22410-29.235. Παπαθανασίου Βασίλειος.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίας Σκέπης. Ἐφημέριοι:  Σαμαρᾶς Βαρθολομαῖος.
5. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἐφημέριοι: Κάνιας Νεκτάριος, 22410-68823. Τσακίρης Κωνσταντῖνος, τηλ. 22410-36.929, Κουσουλός Χρυσογόνος.
6. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἐφημέριοι: Φαρμακίδης Παΐσιος, τηλ. 22410-62194. Ἀναστασόπουλος Ἠλίας.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω. Ἐφημέριοι: Τσαβαρῆς Βασίλειος, τηλ. 22410-33.842. Θετεκούς Ἀντώνιος, τηλ. 22410-65.080.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κάτω. Ἐφημέριος: Ζαχαριᾶς Μερκούριος, τηλ. 22410-25926.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Ἐφημέριος: Χατζηπέτρος Γεώργιος, τηλ. 22410-61855.
10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ροδινίου. Ἐφημέριοι: Μαραβέλιας Σταῦρος, τηλ. 22410-33.349. Καλατζῆς Ἠλίας.
11. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου. Ἐφημέριοι: Πατρός Ἀντώνιος, τηλ. 22410-34.009.  Χαρτοφύλλης Ξενοφών, τηλ. 22410-28.809.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ἐφημέριοι: Ἀναγνώστου Ἰωαννίκιος, τηλ. 6977 066224. Συμιακός Γεννάδιος.
13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος. Ἐφημέριοι: Σιάνας Χρῆστος, κιν. 6937422413. Πόκιας Νεκτάριος, τηλ. 6932 319082.
14. Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου. Ἐφημέριοι: Τσαλούπης Διονύσιος, τηλ. 22410-38.468.  Ἀποστολάκης Τιμόθεος.
15. Ἱερός Ναός Ἁγίου Χριστοφόρου. Ἐφημέριοι: Πόκιας Φιλήμων, τηλ. 22410-63.863. Παναγιώτου Μάξιμος, τηλ. 6976 678696.
16. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ἐφημέριοι: Θολιώτης Φανούριος, 22410-68.849.
17. Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου. Ἐφημέριοι: Καμπέρης Θεωνᾶς, τηλ. 22410-20938. Καραγιάννης Εὐστάθιος, τηλ. 22410-33.012. Παραδείσης Ἀθηναγόρας, τηλ. 22410-37.021.

Δ.Δ. Ἰαλυσοῦ, Τ.Κ. 85101 – Ἰαλυσός

18. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Πεζουβάνης Ἀπόστολος, τηλ. 22410-91.530, Παραδείσης Νικόλαος, τηλ. 22410-92.749. Κεχαγιᾶς Μύρων, τηλ. 22410-38.055.
19. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐφημέριος: Δημητσιούδης Ἐπιφάνιος, τηλ. 22410-35.577. Πίκιας Ἀμφιλόχιος, τηλ. 6972 464693.

Δ.Δ. Πεταλούδων, Τ.Κ. 85104

20. Δαματριά – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Μανιᾶς Γεώργιος, τηλ. 22410-71184.
21. Θεολόγος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Πασπάτης Θεόδωρος, τηλ. 22410-41.192.
22. Κρεμαστή – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Μπέλλος Μελίτων, τηλ. 22410-81.719. Μάτσης Μιχαήλ, 22410-93.321.
23. Μαριτσά – Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Τσίκκης Σάββας, τηλ. 22410-47.426.
24. Παραδείσιον – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Παπακωνσταντίνου Μιχαήλ, τηλ. 22410-83371.
25. Παστίδα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Καψάλης Μιχαήλ, τηλ. 22410-47.805. Σκόνης Μακάριος, τηλ. 6936 907801.

Δ.Δ. Καμείρου, Τ.Κ. 85106

26. Ἀπόλλωνα – Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Πετρίδης Ἠλίας, τηλ. 22460-91205.
27. Διμυλιά – Ἱερός Ναός Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Παρτσακουλάκης Ἰωάννης, τηλ. 22460-98.145.
28. Ἐλεοῦσα – Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριοι: Κιλιλέλλης Ραφαήλ, τηλ. 6947414509, Μανέττας Κυριάκος, τηλ. 22410-67444.
39. Καλαβάρδα – Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Παττελάκης Παναγιώτης, 22410-40.102.
30. Πλατάνια – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Ἠλίας Εὐάρεστος, τηλ. 6951 764239.
31. Σάλακος – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριος: Παπαποστόλου Ἀπόστολος, τηλ. 22460-22.386.
32. Σορωνή – Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἐφημέριοι: Κρητικός Μιχαήλ, τηλ. 22410-42.127. Ἀβραμίδης Εἰρηναῖος.
33. Φάνες – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριοι: Περάκης Παναγιώτης, τηλ. 22410-41.717. Χατζημάρτης Ἰωάννης, τηλ. 22410-41.498.

Δ.Δ. Ἀτταβύρου, Τ.Κ. 851 08

34. Ἔμπωνα – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Καψούλης Μᾶρκος, τηλ. 6988 401115. Μπός Ἰωσήφ.
35. Ἅγιος Ἰσίδωρος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰσιδώρου. Τ.Κ. 85108. Ἐφημέριος: Μπέυα Παρθένιος, τηλ. 6934 044192.
36. Κρητηνία – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 851 08. Ἐφημέριοι: Χατζησάββας Σάββας, τηλ. 6945 857334.
37. Μανδρικόν – Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Τ.Κ. 851 08. Ἐφημέριος: Μπάρδος Νικήτας, τηλ. 6946 960333.
38. Μονόλιθος – Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ. Τ.Κ. 851 08. Ἐφημέριος: Κικουλουέ Παῦλος, τηλ. 22460-61063.
39. Σιάνα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος. Τ.Κ. 851 08. Ἐφημέριος: Καρατζιᾶς Γεώργιος, τηλ. 22460-61.048.

Δ.Δ. Νοτίου Ρόδου, Τ.Κ. 85109

40. Ἀπολακκιά – Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Μαμουζέλος Ἰωάννης, τηλ. 6937314870.
41. Ἀρνίθα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Σαββίδης Σάββας, τηλ. 22410-33.742.
42. Ἀσκληπειό – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 03. Ἐφημέριος: Παπαγεωργίου Βασίλειος, τηλ. 22440-47.042.
43. Βάτι – Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Κούκουλας Ἀπόστολος, τηλ. 22440-51531.
44. Γεννάδι – Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἐφημέριος: Μπαρμπάκης Θωμᾶς, τηλ. 22440-43.234. Λεντάκης Ἰάκωβος.
45. Ἴστριος – Ἱερός Ναός Ἁγίου Μερκουρίου. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Φώκιας Δημήτριος, τηλ. 22440-61320.
46. Κατταβιά – Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Θάνος Ἡσύχιος, τηλ. 22440-46.006.
47. Λαχανιά – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Παπαγεωρ¬γίου Γεώργιος, τηλ. 22440-46033.
48. Μεσαναγρός – Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 851 08. Ἐφημέριος: Κύργιος Λάμπρος.
49. Προφύλια – Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Γραικός Φώτιος.

Δ.Δ. Λινδίων, Τ.Κ. 85107

50. Λάερμα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριος: Μαγκαφάκης Στέργιος, τηλ. 22440-31.127.
51. Λάρδος – Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 851 09. Ἐφημέριοι: Παπαδημητρίου Σάββας, τηλ. 6944-372298. Κόκκινος Ἀπόστολος.
52. Λίνδος – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Λίγκας Σπυρίδων, τηλ. 22440-48195. Κρέμιτς Ἐλευθέριος, τηλ. 6945 956024.
53. Κάλαθος – Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Τ.Κ. 851 02. Ἐφημέριοι: Ρουσάκης Γερμανός, τηλ. 6972 699458.
54. Πυλώνα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γερασίμου. Τ.Κ. 851 07. Ἐφημέριος: Καραμαρίας Χαράλαμπος, τηλ. 22440-31.737.

Δ.Δ. Ἀρχαγγέλου, Τ.Κ. 85102

55. Ἀρχάγγελος – Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν. Ἐφημέριοι: Στάτης Βασίλειος, τηλ. 22440-23.548,  Ματσίγκος Δημήτριος, τηλ. 22440-22.981, Τσίττας Γεώργιος, τηλ. 22410-86.253. Παλαιόγλου Ἄνθιμος, τηλ. 6938 610904.
56. Μαλώνα – Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Τ.Κ. 851 02. Ἐφημέριος: Μουστακέλης Παῦλος, τηλ. 22440-51776.
57. Μάσσαρι – Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 02. Ἐφημέριοι: Παπαλέξης Χρυσόστομος, τηλ. 22440-31.991, Βαγιανάκης Ἐλπίδιος.

Δ.Δ. Ἀφάντου Τ.Κ. 85103

58. Ἀρχίπολις – Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Τ.Κ. 851 06. Ἐφημέριοι: Κωνσταντινίδης Ἰγνάτιος, τηλ. 22413-06577, κιν. 6946013144.
59. Ἀφάντου – Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Καππάκας Γεώργιος, τηλ. 22410-52511, Ρήγας Βασίλειος, τηλ. 22410-51.433, Σπανός Παντελεήμων 22410-53405, Λασπατζάκης Εὐάγγελος.

Δ.Δ. Καλλιθέας, Τ.Κ. 85105

60. Καλυθιές – Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Ἐφημέριοι: Κουτσουνούρης Μιχαήλ, τηλ. 22410-85.277. Κατιάκος Ἐλευθέριος, τηλ. 22410-87139. Γιατροῦ Γαβριήλ, τηλ. 22410-86815. Διάκονος• Θεόδουλος Κασταμούλας.
61. Κοσκινοῦ – Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 00. Ἐφημέριοι: Ἀναστασίου Κάλλιστος, τηλ. 22410-65.935. Γιαννακλῆς Εὐθύμιος, τηλ. 22410-86440.
62. Φαληράκι – Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου. Τ.Κ. 851 05. Ἐφημέριος: Τοκούζης Γεώργιος, τηλ. 22410-38.283.
63. Ψίνθος – Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Τ.Κ. 851 00. Ἐφημέριος: Ζανεττῆς Βαϊανός, τηλ. 22410-50074.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ρόδος Τ.Κ. 851 00

Ἁγία Εἰρήνης: Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἀποστολάκης, τηλ. 22410-36.764.
Ἁγίου Νεκταρίου: Κ.Π.Μ. Ἀρρένων Ρόδου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Πίκιας Ἀμφιλόχιος, τηλ. 697246 4693.
Ἁγίας Αἰκατερίνης: πρώην Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Παραδείσης, τηλ. 22410-37021.
Ἁγίας Εἰρήνης Πανεπιστημίου Αἰγαίου:  Ἐφημέριος: Πρωτ. Κυριάκος Μανέττας, τηλ. 22410-67.444.
Ἁγίου Τρύφωνος: Ἀφάντου Ρόδου, τηλ. 22410-56.221. Τ.Κ. 85103. Ἐφημέριος:....
Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Παραδεισίου Ρόδου. Τ.Κ. 85106. Ἐφημέριος: Πρωτ. Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου.
Ἁγία Αἰκατερίνη: Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἠλίας Ἀναστασόπουλος.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν: Δημοτικόν Κοιμητήριον. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Τσακίρης Κωνσταντῖνος, τηλ. 22410-36.929, 6946 438272.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι:
1.– Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ. (Μον. 10), τηλ. 22440-61.460 καί 61.467. Fax 22440-61.460. Ἐπιστάτης• Ἀρχιμ. Παρθένιος Μπέϊα.
2. Ἱ. Μονή Παναγίας Φιλερήμου. Διοικεῖται ὑπό ἐπιτροπῆς, τηλ. 22410-92.201 καί 44.555.
3. Ἱ. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ἰξιᾶς. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πατρός,  (μον. 3), τηλ. 22410-34009.
4. Ἱ. Μονή Παναγίας Παραμυθίας. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεραφείμ Παρ¬χαρίδης (μον. 11), τηλ. 22410-52.199, Fax: 22410-52.547.
5. Ἱ. Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Σκιαδίου. Διοικεῖται ὑπό ἐπιτροπῆς. Ἐπιστάτης: Ἀρχιμ. Ἡσύχιος Θάνος, τηλ. 22440-46.006 καί 6974816655. Ἐφημέριος• Ἱερομ. Γεννάδιος Συμιακός, τηλ. 6976432435.
6. Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἀρταμίτου. Ἐπιστάτης: Μοναχός Ἰγνάτιος Μάτσος, τηλ. 22463-00384.

Γυναικεῖαι:

1.– Ἱ. Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Κρυονερίου. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Λασπατζάκης Εὐάγγελος.
2.– Ἱ. Μονή Παναγίας Ὑψενῆς. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαριάμ (μον. 13), τηλ. 22440-44.245.
3.– Ἱ. Μονή Παναγίας Παντανάσσης – Σορωνῆς. Ἡγουμένη• Μακαρία (μον. 5), τηλ. 22410-42.188.

Πνευματική Διακονία

– Θεῖον Κήρυγμα: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ὅπου ἱερουργεῖ ἤ χοροστατεῖ καί οἱ Ἱεροκήρυκες Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου καί Νεκτάριος Πόκιας.
– Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: Ἅπαντες οἱ προσοντοῦχοι Ἱερεῖς καί οἱ θεολόγοι καθηγηταί τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ἐπαρχίας.

Ἐκκλησιαστικοί Ραδιοφωνικοί καί Τηλεοπτικοί Σταθμοί

– Τ.Σ. καί Ρ.Σ. Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ, τηλ. 22440-61.460, 61.467. Ὁ Τηλεοπτικός Σταθμός ἐκπέμπει καθημερινά πεντάωρο ἐκκλησιαστικό πρόγραμμα, ἐνῶ ὁ Ραδιοφωνικός σέ συνεργασία μέ τό Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καλύπτει εἰκοσιτετράωρο πρόγραμμα. Διευθυντής• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πόκιας, τηλ. 22410-65.100, 6932 319082.
– Ἱερά Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπό τῶν ἐντεταλμένων ὑπό τῆς Α. Σεβασμιότητος Κληρικῶν.
– Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: α) Κατηχητικά κατώτερα, μέσα, ἀνώτερα, ἐργαζομένων.
– Φροντιστήριον Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου.
– Τμῆμα Ἐπιμορφώσεως Στελεχῶν Ἐκκλησίας: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Μελίτων Μπέλλος.
– Ἐπικοινωνιακόν καί Μορφωτικόν Ἵδρυμα Ἱ.Μ. Ρόδου: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πόκιας, Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς, Γιαννακάκης Ἰωάννης καί Μηνατζῆς Ἰωάννης.
– Παιδικαί Κατασκηνώσεις Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου: Λειτουργοῦν εἰς ἐγκαταστάσεις εἰς θέσιν Σταφυλή Λάρδου. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου, 6976 678696.
– Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου.
– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Παραδείσης.
– Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Πρωτοπρεσβ. Ἀχιλλέας Σταυρουλάκης.
– Ἐκκλησιαστικός Τύπος: Ἐκδίδεται τριμηνιαῖον περιοδικόν «Η ΟΔΟΣ». Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου.
–  Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου λειτουργεῖ τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς τό ἐργαστήρι τοῦ Δήμου Ρόδου. Τμήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Κλασσικῶν Χορῶν Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς.
– Φροντιστήριον Ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνωδίας: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Πίκιας, τηλ. 6972 464693.
–  Ἐκκλησιαστικά Ἰατρεῖα: α) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Σιάνων. Ὑπεύθυνος• ἰατρός Παντελέων Διακογεωργίου, Νομίατρος Δωδεκανήσου. β) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κάτω. Ὑπεύθυνος• ἰατρός κ. Ἰωάννης Μυροφόρος. γ) Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀναστασίας• Ὑπεύθυνος• ἰατρός Παναγιώτης Παπαντωνίου.
– Ἐπιτροπή Αἱμοδοσίας: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πόκιας, Πρεσβ. Γεώργιος Τοκούζης, Μιχαήλ Χαρτοφύλλης.

Φιλανθρωπική Διακονία

– Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱ.Μ. Ρόδου. Προεδρεύει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος• Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς. Γραμματεύς: Ἱερομ. Θεωνᾶς Καμπέρης. Μέλη: Μπιλιά Ρουσέττου, Εὐδοκία Γανωτάκη, Σοφία Καρυοφυλλάκη, Ἄννα Ραϋμόνδου- Ἰωαννίδου, Νίκη Ἁγιακάτσικα. Ὑπεύθυνος-Ταμίας: Ἱερομ. Ἰωαννίκιος Ἀναγνώστου, τηλ. 22410-44.555.
– Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα 30.
– Εὐαγές Ἵδρυμα Ἱ.Μ. Ρόδου. Προεδρεύει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Πρωτ. Ἰωάννης Χαλκιᾶς, Δανελλάκης Ἰωάννης, Καμπουράκης Βασίλειος, Καράβα Ἑλένη, Μωράρης Γρηγόριος, Φρατζεσκάκης Ἀντώνιος, Φρόνας Γεώργιος, Χατζηδάκη Ζηνοβία.
Ὡσαύτως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου προεδρεύει τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ρόδου.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί: 1.– Πολιούχου Ρόδου Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (14ῃ Νοεμβρίου), 2.– Προστάτου τῆς Νήσου Ἁγίου Φανουρίου (27ῃ Αὐγούστου), 4.– Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Μαλαχίου τοῦ Λινδίου (29ῃ Σεπτεμβρίου), 4. – Παναγίας Τσαμπίκας (8ῃ Σεπτεμβρίου, 3ῃ τῆς Διακαινησίμου καί Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), 5. – Παναγίας Σκιαδενῆς (8ῃ Σεπτεμβρίου), 6.– Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς (23ῃ Αὐγούστου), 7) Ἁγίου Σίλα (Σουλᾶ) Σορωνῆς (29ῃ Ἰουλίου), 8) Ἁγίου Φιλήμονος Ἀρνίθας (21ῃ Ἰουλίου καί 22ᾳ Νοεμβρίου). 9) Παναγίας Φιλερήμου (24ῃ Σεπτεμβρίου καί Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου). 10) Παναγίας Ὑψενῆς (23ῃ Αὐγούστου καί 4ῃ τῆς Διακαινησίμου). 11) Τῶν ἐν Ρόδῳ  Ἁγίων (4ῃ Κυριακῇ Νηστειῶν).
– Ἱερά Λείψανα: Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου φυλάσσεται τμῆμα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Εἰς δέ τήν Γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Παναγίας τῆς Ὑψενῆς Λάρδου φυλάσσεται τό Ἅγιον Λείψανον τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Λάρδῳ. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φιλήμονος Ἀρνίθας φυλάσσεται τμῆμα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλήμονος.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1.– Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ὕδρας, μαρτυρήσας ἐν Ρόδῳ τό ἔτος 1800 (14 Νοεμβρίου). 2.– Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος, μαρτυρήσας ἐν Χίῳ τό ἔτος 1732 (21 Ἰουνίου). 3.– Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Φανούριος (27 Αὐγούστου). 4.– Ὁσιομάρτυς Μαλαχίας ὁ Λίνδιος, μαρτυρήσας τό ἔτος 1580 εἰς Ἱεροσόλυμα (29 Σεπτεμβρίου). 5 – Ἅγιοι Μάρτυρες Κλήμης καί Ἀγαθάγγελος (23 Ἰανουαρίου). 6. – Ἅγιος Εὐθύμιος, Μητροπολίτης Ρόδου, μαρτυρήσας τό ἔτος 1525 (9 Αὐγούστου). 7. – Εὐφρόσυνος Ἐπίσκοπος Ρόδου, παραστάς κατά τήν Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικήν Σύνοδον. 8. – Ἑλλανόδικος Ἐπίσκοπος Ρόδου, παραστάς κατά τήν Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικήν Σύνοδον.
– Ἱερά Προσκυνήματα: 1.– Ἱερά Μονή Παναγίας Σκιαδενῆς. 2. – Ἱερός Ναός Παναγίας Κρεμαστῆς. 3. – Ἱερός Ναός Παναγίας Τσαμπίκας. 4. – Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ. 5. – Ἱερά Μονή Παναγίας Φιλερήμου. 6. – Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Κρητικά. 7. – Παναγίας Ἀμάρτου Κρητηνίας. 8.– Ἁγίου Νεκταρίου Κρυονερίου.
– Ἱερά Ἁγιάσματα: 1. Παναγίας Ἐλεούσης Διμυλιᾶς. 2. Ἁγίου Σίλα (Σουλᾶ) Σορωνῆς. 3. Παναγίας Ἀμάρτου Κρητηνίας. 4. Ἁγίας Τριάδος Ψίνθου.
– Εἰκόνες περίπυστοι: α) Ἀμφιπρόσωπος εἰκών Χριστοῦ – Σταυρώσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων (φυλάσσεται εἰς τό Βυζαντινόν Μουσεῖον Ρόδου). β) Εἰκών Παναγίας Ἁγίου Νικολάου Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου (φυλάσσεται εἰς τό Βυζαντινόν Μουσεῖον Ρόδου). γ) Εἰκών Παναγίας Σκιαδενῆς (φυλάσσεται εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν). δ) Εἰκών Παναγίας Κρεμαστῆς (φυλάσσεται εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν). ε) Εἰκών Παναγίας Φιλερήμου. στ) Εἰκών Παναγίας Τσαμπίκας, Ἀρχαγγέλου (φυλάσσεται εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν). η) Εἰκών Παναγίας Ὑψενῆς (φυλάσσεται εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν). θ) Παναγίας Φανερωμένης (φυλάσσεται εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν ἐν Ἰξιᾷ Ρόδου). ι) Παναγίας Καριωνιτίσσης (φυλάσσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολώνων).
– Ἐκκλησιαστική Τέχνη: 1. – Εἰς τό Βυζαντινόν Μουσεῖον Ρόδου φυλάσσονται Εἰκόνες, Κώδικες, Ἱερά Σκεύη ὑπό τήν ἐπίβλεψιν καί προστασίαν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Δωδεκανήσου. 2. – Ἐκκλησιαστικόν καί λαογραφικόν Μουσεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀφάντου. 3. – Ἐκκλησιαστικόν καί λαογραφικόν Μουσεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀσκληπειοῦ. 4. – Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λίνδου.