Ἱερὰ Μητρόπολις Σάμου καὶ Ἰκαρίας

Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σάμου καί Ἰκαρίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων
κ. Εὐσέβιος

22.07.1995

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων, κ. Εὐσέβιος (κατά κόσμον Εὐάγγελος) Πιστολῆς ἐγεννήθη τό 1949 εἰς Παλαιόν Καρλόβασιν Σάμου. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον τῆς Ριζαρείου Σχολῆς καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1972 καί Πρεσβύτερος τό 1976. Μέ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ, Προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί Καθηγητής εἰς τήν Ἀστυνομικήν Ἀκαδημίαν καί εἰς τάς Σχολάς τῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Ὑπεύθυνος τοῦ τομέως τῶν Ἱερατικῶν κλήσεων, πνευματικός καί ἐξομολόγος τῆς νεανικῆς προσπαθείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας ἐξελέγη τό 1995.

Ονομαστική: 22 Ἰουνίου

Ἱστοσελίς: http://www.imsamou.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Σάμος, Τ.Κ. 831 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 22730): Μητροπολίτου: 87.641-87.642, Γραφείων: 87.640. Fax: 87.646. Ἐπισκοπεῖον Ἰκαρίας: τηλ. 22750-22.135. Ἐπισκοπεῖον Καρλοβάσου: τηλ. 22730-34.013. Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: e-mail: [email protected]
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ἀρχοντούλης.
Συμβούλια:
1. Μητροπολιτικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη: Ἰωάννης Χατζηθεοδώρου, Δικηγόρος, Ἀριάδνη Ρίγλη, Διευθύντρια Δ.Ο.Υ., Αἰδεσιμ. Δημ. Λάνδρου καί Ἰωακείμ Μοσχονᾶς, Γρηγόριος Σαχίνογλου, Ἐκκλ. Σύμβουλος. Ἐκκλ. Σύμβουλος, Γραμματεύς• Ἀλέξανδρος Βαρβούνης, Θεολόγος.
2. Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη•  Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Λέλος καί Πρωτοπρ. Δημήτριος Παπασταματίου. Ἀναπληρωματικά μέλη• π. Κωνσταντῖνος Μηλιώτης.
Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Οἱ Αἰδεσιμ. Δημήτριος Λάνδρου καί Ἰωάννης Βοῦρος.
Διοικητικόν Προσωπικόν• Γραμματεία• Πρωτ. Γεώργιος Ἀρχοντούλης καί κ. Ἀλέξανδρος Βαρβούνης, θεολόγος. Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας – Γραφεῖον Τ.Π.Ο.Ε. Κ.Ε. – Γραφεῖον Γάμου• π. Ἰωακείμ Μοσχονᾶς. Λογιστής – Ταμίας• κ. Δημήτριος Σταματάκης. Ὑπεύθυνος Βιβλιοπωλείου Βαθέος•  π. Ἐμμανουήλ Γιαγουρτᾶς. Ὑπεύθυνος βιβλιοπωλείου Καρλοβάσου:  – Γραφεῖον Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων• Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος. Γραφεῖον Νεότητος• π. Βασίλειος Λάμπρου. Ὑπεύθυνος Διακονίας Ἀγάπης• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς: π. Δημήτριος Ρηγάκης. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου: π. Δημήτριος Ρηγάκης. Βοηθοί οἱ Διάκονοι. Ὑπεύθυνος Ἀνακαινίσεων• κ. Ἐμ. Μογιός. Ὁδηγός• –
Ἐνοριακοί Ναοί: 118. Παρεκκλήσια 205, Ἐξωκκλήσια 1050. Μοναστηριακοί Ναοί: 15. Ἐφημέριοι: Α΄ 19, Β΄ 37, Γ΄ 7, Δ΄ 11. Ἄγαμοι 12. Ἔγγαμοι 62. Διάκονοι 1. Συνταξιοῦχοι 44.

Ἱεραί Μοναί

1. Σάμου: Ἀνδρῷαι: 1) Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαῖοι, ἔτος ἱδρύσεως 1592. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Μακάριος Δελιογλάνης (μον. 4), τηλ. 22730-37.798. 2) Μεγάλης Παναγίας Κουμαραδαῖοι, ἔτος ἱδρύσεως 1586. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Λέλος, (μον. 5), τηλ. 22730-41.249. 3) Παναγίας Βροντιανῆς (Βουρλιῶτες), ἔτος ἱδρύσεως 1566. Ὑπεύθυνος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Λάνδρου, τηλ. 22730-93.255. 4) Προφήτου Ἠλιού Καρλοβασίου, ἔτος ἱδρύσεως 1625. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Παντελεήμων Νικητίδης, τηλ. 22730- 89355. 5) Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς, ἔτος ἱδρύσεως 1695. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Πέτρου (μον. 2), τηλ. 22730-27.587. 6) Ἁγίας Τριάδος Μυτιληνιῶν, ἔτος ἱδρύσεως 1824. Ὑπεύθυνος• Ἱερομ. Ἀνδρέας Καραμηνᾶς, τηλ. 22730-51.339. 7) Ζωοδόχου Πηγῆς Κότσικα, ἔτος ἱδρύσεως 1730. Ὑπεύθυνος• π. Ἐμμανουήλ Γιαγουρτᾶς. 8) Παναγίας Σπηλιανῆς (Πυθαγόρειον), τηλ. 22730-61.361. ῾Υπεύθυνος• π. Δημήτριος Παπασταματίου.
Γυναικεῖαι: 1) Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, ἔτος ἱδρύσεως 1866. Ἡγουμένη• Μοναχή Σαλώμη (μον. 6, δόκ. 1), τηλ. 22730-27.582. 2) Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Παλαιοῦ Καρλοβασίου, ἔτος ἱδρύσεως 1823. Ἡγουμένη: Μαριάμ Μοναχή, τηλ. 22730-32.219. 3) Ζωοδόχου Πηγῆς Κακοπέρατου. 4) Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαραθοκάμπου, ἔτος ἱδρύσεως 1887.
2. Ἰκαρίας: 1) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Λευκάδος (1775). Ἡγουμένη: Μοναχή Ἰουλίττα, τηλ. 22750-22.549. 2) Ζωοδόχου Πηγῆς Γλαρέδων (1890). 3) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Μαβριάνου (18ος αἰ.). 4) Ὁσίας Θεοκτίστης Πηγῆς Φραντάτου (1688). 5) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Μοντέ (1460). Ὑπεύθυνος• π. Πρόδρομος Καλογρίδης, τηλ. 22750-41.254.
3) Φούρνων: Μονή Τιμίου Προδρόμου. Ὑπεύθυνος: π. Ἰωάννης Παναγιώτου.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί ἑορταί: 1) Ἁγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) Πολιούχου Πόλεως Σάμου. 2) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (6 Αὐγούστου) εἰς Πυθαγόρειον. 3) Ἁγίας Μαρίνης (17 Ἰουλίου) εἰς Ἅγιον Κήρυκον Ἰκαρίας. 4) Κοιμήσεως Θεοτόκου (15 Αὐγούστου) εἰς Καρλόβασι. 5) Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου) Ἱ. Μονή Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων. 6)  Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης (15 Ἰουλίου) Ἅγιον Κήρυκον. 7) Νεομάρτυρος Γεωργίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν Χώρας.
– Σάμιοι Ἅγιοι: 1. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυς (1756-1801 μ.Χ.), ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, ἑκάστου ἔτους. 2. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος. 3. Ὁ Ἅγιος Λέων. 4. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος (360 μ.Χ.). 5. Ὁ Ἅγιος Λέων, Ἐπίσκοπος Σάμου (790 μ.Χ.). 6. Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Λατρινός (820-896 μ.Χ.). 7. Ὁ Ἅγιος Ἑρμογένης, Ἐπίσκοπος Σάμου (4ος αἰ.). 8. Ὁ Ἅγιος Ἡράκλειος, Ἐπίσκοπος Σάμου (7ος αἰώνας). Τήν πρώτην Κυριακήν τοῦ Αὐγούστου πανδήμως ἑορτάζεται ἡ μνήμη των.
– Ἰκάριοι Ἅγιοι: 1. Ἡ Ὁσία Θεοκτίστη ἡ Μηθυμναία (885 μ.Χ.). 2. Ὁ Ἅγιος Μακάριος Ἐπίσκοπος Κορίνθου (1776 μ.Χ.). 3. Οἱ Ἅγιοι Κήρυκος καί Ἰουλίττα. Τήν πρώτη Κυριακήν τοῦ Σεπτεμβρίου πανδήμως ἑορτάζεται ἐν Ἁγίῳ Κηρύκῳ ἡ μνήμη των.
– Ἱερά Λείψανα: 1. Τιμία Κάρα καί Ἱερά Λείψανα Ἁγίας Θεοκτίστης. 2. Τιμία Κάρα Ἁγίου Γεωργίου ἐκ Χώρας Σάμου. 3. Τεμάχια ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίου Κηρύκου καί Ἰουλίττης καί διαφόρων ἄλλων Ἁγίων.
–  Ἐκκλησιαστική Τέχνη: Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης. Στεγάζεται ἐπί νέου κτηρίου μαζί μέ τήν Βιβλιοθήκην εἰς Βαθύ, τηλ. 22730 80802.