Ἱερὰ Μητρόπολις Σερβίων καὶ Κοζάνης

Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερβίων καί Κοζάνης
κ. Παῦλος

29.04.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος (Παπαλεξίου) ἐγεννήθη τήν 27ην Μαΐου 1942. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη διάκονος τήν 24ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1971, πρεσβύτερος δέ τήν 13ην Μαΐου τοῦ 1973, προχειρισθείς εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 19ην Φεβρουαρίου τοῦ 1978. Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱ. Μ. Πεντέλης, ὡς ἐφημέριος εἰς τόν Ἱ.Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου Ν. Φιλοθέης, ὡς Ἱεροκῆρυξ καί κατόπιν πρωτοσύγκελλος εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τήν Ἱ. Ὰρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ὡς Ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς κοινότητος Ἀστορίας Νέας Ὑόρκης. Ἀπό τοῦ ἔτους 2001 ὑπηρέτησεν ὡς συνοδικός γραμματεύς εἰς διαφόρους ἐπιτροπάς. Ἐξελέγη Μητροπολίτης τήν 26ην Ἀπριλίου τοῦ 2004.

Ονομαστική: 29 Ἰουνίου

Ἱστοσελίς: http://www.imsk.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Κοζάνη. Ταχ. διεύθυνσις: τέρμα ὁδ. Ἁγίας Παρασκευῆς, Τ.Κ. 501 00. Τηλέφωνο καί Fax: Μητροπολίτου: (24610) 21.044. Πρωτοσυγκέλλου 34775. Γραφείων: 36.050, 34.949. Fax 40.026. Internet: www.imsk.gr. E-mail: [email protected] & [email protected]
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Δωρόθεος Χαρτοματσίδης.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σταμπλιάκας. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου: Ζήσης Μπέλλος, θεολόγος, Διάκονοι Εὐστάθιος Ἀραπίδης καί Διογένης Κοντός.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: Κοζάνης• Πρωτοπρ. Δημήτριος Χαρισίου. Αἰανῆς• Πρωτοπρ. Στέφανος Γκριτζέλης. Βελβενδοῦ• Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Κώστας. Δρεπάνου• Ἀρχιμ. Νικόδημος Τριανταφυλλίδης. Κρόκου• Πρωτοπρ. Θωμᾶς Παπαδημητρίου. Σερβίων•  Πρωτοπρ. Γεώργιος Πιστόλας.
Συμβούλια:
Α. Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτοπρ. Νικ. Βαχτσεβᾶνος, Πρωτοπρ. Χρῆστος Ζαχαράκης, Ἀναστασία Παληοῦ (Δικ. Ἀντιπρόσωπος), ὁ Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Χρυσόστομος Μαστρανέστης, Ἠλίας Μουρατίδης, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος. Γραμματεύς: Ναούμ Βαρδάκας.
Β. Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη: Πρωτοπρ. Δημήτριος Χαρισίου, Πρωτοπρ. Χρῆστος Ζαχαράκης. Ἀναπληρωματικά Μέλη: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Δουγαλῆς, Πρωτοπρ. Δημήτριος Τσιανάκας. Γραμματεύς: πρεσβ. Νικ. Κοντός.
Γ. Ἐπιτροπή Ἐγκρίσεως οἰκοδομικῶν ἔργων καί ἀντικειμένων Λατρείας: Ὑπεύθυνος: Ἀρχιτ. Μηχανικός κ. Ἀγγέλης Πολυνείκης.
Δ. Τοπικόν ΤΑΠΟΕΚΕ. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ταμίας: Ναούμ Βαρδάκας, θεολόγος.
Ε. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ὑπεύθυνος• Πρωτοπρ. Νικόλαος Βαχτσεβᾶνος.
Γραμματεία-Γραφεῖον Γάμων & Διαζυγίων: Ναούμ Βαρδάκας, θεολόγος. Λογιστήριον, Γραφεῖον Ἀπ. Διακονίας, ΤΑΠΟΕΚΕ: Ναούμ Βαρδάκας, θεολόγος, Βασίλειος Πιτσιάβας, Οἰκονομολόγος. Τεχνική Ὑπηρεσία: Ὑπεύθυνος• Πολυν. Ἀγγέλης (Ἀρχιτ. Μηχανικός). Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον «Καταφυγή Βιβλιοφίλων», τηλ. 24610-49914. Γραφεύς: Κων/νος Μπουγάτσιας. Ὁδηγός – Κλητήρ: Παναγιώτης Μαργαρίτης.
Ἐνοριακοί Ναοί 94. Παρεκκλήσια 8. Ἐξωκκλήσια 351. Ναοί Κοιμητηρίων 54. Μοναστηριακοί Ναοί 5. Ἐφημέριοι: Α΄ 26. Β΄ 20. Γ΄ 17. Δ΄ 21. Ἄγαμοι 6. Ἔγγαμοι 78. Διάκονοι 3. Ἱεροκήρυξ 1. Συνταξιοῦχοι 9. Σύνολον Ἐφημερίων 84.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1) Ἁγίας Τριάδος Λαριοῦς. Τ.Κ. 500 04. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Ἱλαρίων Καραγιάννης (μ. 1), τηλ. 24610-98.209. 2) Ἁγίου Ἀντωνίου Σιάπκας. Τ.Κ. 505 00. Προεστώς μοναχός Εὐσέβιος, τηλ. 24640-21806. 3) Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου, Τ.Κ. 504 00. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Μύρου, μον. 2, τηλ. 24640-24667.
Γυναικεῖαι: 1) Παναγίας Ζιδανίου. Τ.Κ. 505 00, (προεστῶσα μοναχή Θεοκτίστη). Τηλ.-Fax 24640-51210. 2) Ἁγ. Τριάδος Βελβενδοῦ, Τ.Κ. 504 00, Προεστῶσα• μοναχή Βρυένη (μον. 3).

Ἁγιολογία

1. Ἁγία Θεοδώρα: Ἐγεννήθη εἰς τά Σέρβια καί ὑπῆρξε θυγάτηρ τοῦ Ἰωάννου Πετραλείφα ἄρχοντος Μακεδονίας καί σύζυγος τοῦ Δεσπότου τῆς Ἠπείρου Μιχαήλ Β΄ Ἀγγέλου (1237). Διά τόν ἐνάρετον βίον αὐτῆς ἀνεκηρύχθη ὡς ἁγία. Ἡ μνήμη αὐτῆς τελεῖται τῇ 11ῃ Μαρτίου. Πανήγυρις εἰς Σέρβια τήν 1ην Κυριακήν μετά τῶν Ἁγίων Πάντων. 2. Ὅσιος Βαραδᾶτος: Ἦταν ἀπό τήν Ἀντιόχειαν. Διακρίθηκε διά τήν ἀσκητικότητά του, τήν βαθειάν ταπείνωσίν του καί τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται πανηγυρικά στίς 22 Φεβρουαρίου στό χωριό Ροδίτη Κοζάνης. Στά δυτικά τῆς Προύσσας καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν κωμόπολη Κουβούκλια ἦταν ἡ ἐκκλησία καί τό προσκύνημα τοῦ Ἁι-Βαραδᾶ. Οἱ Κουβουκλιῶτες πού ἐγκαταστάθηκαν στήν Κοζάνη μέ πίστη καί εὐσέβεια ἔκτισαν στίς ὄχθες τῆς λίμνης τοῦ Ἁλιάκμονα ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βαραδάτου.

Στατιστικά στοιχεῖα 2011

α) Χειροτονίαι: 4. β) Θυρανοίξια Ἱερῶν Ναῶν: 1. γ) Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν: 1. δ) Γάμοι: 430. ε) Διαζευκτήρια: 65.