Γραφεῖον Τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Παρά Τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει

Τό Γραφεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει ἱδρύθη τό ἔτος 1994 δι’ ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ ἕδραν τάς Βρυξέλλας καί λειτουργεῖ ὑπό τήν ἐποπτείαν καί παρακολούθησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου.

Διευθυντής τοῦ Γραφείου• Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανός Μπογιάννου.
Ταχ. διεύθυνσις• Place de Jamblinne de Meux 40, 1030 Bruxelles. Τηλ. + 32-2-734.89.87 καί 732.44.22. Fax 734.90.72. Ε-mail: [email protected]