Μόνιμος Ἀντιπροσωπεία Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Παρά Τῇ Ἐν Γενεύῃ Ἕδρᾳ Τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν

1. Μόνιμος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος•  ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Τηλ. +41 22 791.63.47. Fax: +41 (0) 22-791.63.46. Ταχ. διεύθυνσις• Ecumenical Patriarchate. Permanent Delegation to the WCC. 150 Route de Ferney, P.O. Box 2100. CH-1211 Geneva 2, Suisse.  Ἠλεκτρονική διεύθυνσις• www.ecupatria.org  Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον (e-mail): [email protected]