Holy Metropolis Of Ierissos, Mount Athos And Ardameri

Theokletos of Ierissos, Mount Athos and Ardameri

[This is not currently available in any other language]

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος), ἐγεννήθη τῷ 1955 εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας. Ἔλαβε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς Τρίπολιν καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον μέ ἄριστα. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1978 καί Πρεσβύτερος τῷ 1980, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄ (Φιλιππαίου). Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετάς ἐποικοδομητικάς μελέτας θεολογικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου εἰς Ἐφημερίδας καί Περιοδικά καί ἔχει συγγράψει καί ἐκδώσει δύο βιβλία. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ἐχειροτονήθη τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2012.

Feastday: 26 February

Ἱστοσελίς: http://www.im-ierissou.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Ἀρναία, Τ.Κ. 630 74. Τηλέφωνα (23720) Μητροπολίτου: 22.641, Γραφείων: 22.207. Fax: 23.070.
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, τηλ. 23720-22.938.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, τηλ. 23720-41725.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. 3) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Διοικητικόν Προσωπικόν• Γραμματεύς-Λογιστής - Ὑπεύθυνος Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου• κ. Πέτρος Κοτρότσιος. Γραφεῖον Ἐκκλησ. Ὀργανισμῶν καί Γραφεῖον Γάμων• Κωδικογράφος• κ. Κοσμᾶς Ζαμπούνης. Γραφεύς – Ὁδηγός• κ. Γεώργιος Ἀρβανίτης.  Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. Γραφεῖον Συντονισμοῦ καί Ἱεραποστολῆς• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς.
Ἐνοριακοί Ναοί: 52. Παρεκκλήσια• 40. Ἐξωκκλήσια• 100. Μοναστηριακοί Ναοί: 4. Ἐφημέριοι: Α΄ 25, Β΄ 25, Γ΄ 16, Δ΄ 2. Ἄγαμοι• 24. Ἔγγαμοι 45. Διάκονοι• 6. Σύνολον 75. Συνταξιοῦχοι• 8.

 

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: α) Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας Τ.Κ. 630 74, τηλ. 23720-22899. β) Ἱερά Μονή Ἁγίου Γενναδίου εἰς Λειβάδιον, Τ.Κ. 570 06, τηλ. 6977 234951.
Γυναικεῖαι: α) Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς Ὀλυμπιάδα, Τ.Κ. 570 14, τηλ. 23760-51.200. β) Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, εἰς Ἀρναίαν, Τ.Κ. 630 74, τηλ. 6977-003216. γ) Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Παναγία ἡ Φοβερά Προστασία», εἰς Μ. Παναγίαν, Τ.Κ. 630 76, τηλ. 23720-32.134.

Ἱερά Προσκυνήματα

α) Ἱερόν Προσκύνημα Μ. Παναγίας, Τ.Κ. 630 76, τηλ. 23720-31.262. β) Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου, Τ.Κ. 570 14, τηλ. 23970-51.150. γ) Ἱερόν Προσκύνημα Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ν. Ἀπολλωνίας, Τ.Κ. 57015, τηλ. 23930-42209. δ) Μον. Οἶκος καί Φιλανθρωπικόν Κέντρον Παναγία ἡ Χαρά τῶν Θλιβομένων, Παλαιοχώριον Τ.Κ. 630 74. Τηλ. 23720-41725.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

– Ἱστορικά Μνημεῖα: α) Παλαιοχριστιανικόν Βῆμα Ἀποστόλου Παύλου, εἰς Ἀπολλωνίαν. β) Βασιλική Ἁγίου Νικολάου εἰς Ζέπκον Στρατονίκης, Παλαιοχριστιανική Βασιλική εἰς Κάστρον Ἀρεθούσης καί εἰς Κάστρον Ἱερισσοῦ.
– Βυζαντινά Μνημεῖα: Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς (871). Τρεῖς Βυζαντινοί Ναοί εἰς Βαρβάραν, εἰς Κάστρον Ἀρεθούσης, εἰς Κάστρον Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας (1812), Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων (1816), Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Στανοῦ (1802), Ἁγίου Ἀθανασίου Λειβαδίου (1817), Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης (1817), οἱ 6 Ναοί Γαλατίστης, Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀδάμ, Παμ. Ταξιαρχῶν Σανῶν, Ἁγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγ. Προδρόμου, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Παλαιός) Παλαιοχωρίου, Παναγούδα Μεγ. Παναγίας (10ος αἰών), Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀδάμ, Ἁγ. Γεωργίου Νεοχωρίου, Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μεγ. Παναγίας (1860), εἶναι κτισμένοι περί τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος. – Ξυλόγλυπτα Τέμπλα Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μ. Παναγίας (1860) καί Ρωσικά  Ἐπίχρυσα Τέμπλα Ἁγ. Χριστοφόρου Ἀρναίας, Παναγίας Ν. Ρόδων, Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Οὐρανουπόλεως, Παναγίας Ἱερισσοῦ. – Ἱερά Οἰκία Ἁγίας Ἀκυλίνης (1764), ἡ ὁποία ἔχει ἀναστηλωθῆ. – Εἰκόνες τῶν ἐκ Γαλατίστης Ἁγιογράφων ἀπό τό β΄ ἥμισυ 18ου αἰῶνος ἕως τό τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος εἰς Ἱερούς Ναούς Γαλατίστης, ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ 19ου αἰῶνος τῆς Μητροπόλεως.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί• 14 Ἰουλίου, Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, καθ' ἥν ἑορτάζει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας (27 Δεκεμβρίου). Καθεδρικοῦ Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου Ἱερισσοῦ (8 Σεπτεμβρίου). Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μεγ. Παναγίας (15 Αὐγούστου). Παναγίας Νέων Ρόδων (23 Αὐγούστου). Ἀποκεφάλισις Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Προδρόμου (29 Αὐγούστου). Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου (17 Ἰουλίου). Ἁγίας Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου (27 Αὐγούστου) καί αἱ ἑορταί τῶν Τοπικῶν Ἁγίων καί τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν.
– Προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς Πετροκέρασα ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου καί τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων.
– Εἰκόνες περίπυστοι• Παναγίας Νέων Ρόδων, Παναγίας  Μεγ. Παναγίας, Παναγίας Γοργοϋπηκόου Παλαιοχωρίου, Ταξιάρχου Μιχαήλ Παλαιοχωρίου, Ἁγίου Ἀθανασίου Ριζῶν, Παναγίας Ὁδηγητρίας Πετροκεράσων, Παναγίας Πορταϊτίσσης Σταγείρων, Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας.
– Ἱερά Λείψανα: Ἁγίου Εὐθυμίου Κτήτορος Μονῆς Περιστερῶν τοῦ Νέου, Ὁσίου Αὐξεντίου εἰς Σταυρόν, Ὁσίου Γεωργίου εἰς Γομάτιον, Ἁγίου Στεφάνου, Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Ἀρναίαν.
– Τοπικοί Ἅγιοι• Ἀπόστολος Παῦλος, κηρύξας εἰς Ἀπολλωνίαν τό 52 μ.Χ. Ἅγιος Μακάριος Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ (346). Ἅγιος Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων (364). Ἅγιος Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Μαδύτου (996).  Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος Περιστερῶν  (898). Ὅσιος Μητροφάνης Στρατονίκης (1570). Ὅσιος Γεώργιος Γοματίου (1845).  Ὁσιομάρτυς Σάββας ἐκ Σταγείρων (1821).  Ὁσιομάρτυς Ἀκάκιος ἐκ Νεοχωρίου (1816). Ἱερομάρτυς Ἀγάπιος Ἁγιοταφίτης ἐκ Γαλατίστης (1752). Ἱερομάρτυς καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1794), διῆλθεν ἐξ Ἀρναίας καί ἐκήρυξε τό 1775.