Greeting

Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ (30 Nοεμβρίου 2017)

Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κ. Kurt Koch, μετά τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης,
Ἱερώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι,
Ἀξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,

Σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐγκαρδίως εἰς τήν ἀποψινήν ἐκδήλωσιν. Ὅπως κάθε παρομοία συνάντησις, οὕτω καί ἡ παροῦσα, ἀναδεικνύει τήν δύναμιν τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς ἀλληλοεκτιμήσεως καί τῆς ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης καί ἀγάπης.
Καθ᾿ ὅλην τήν μακροχρόνιον ἐκκλησιαστικήν διακονίαν μας, ἠγωνίσθημεν διά τήν πρoώθησιν τοῦ διαλόγου, τόν ὁποῖον θεωροῦμεν ὡς τό προσφορώτερον μέσον διά τήν λύσιν προβλημάτων, καί ὡς ὄχημα ἀλληλεγγύης. Ὁ διάλογος εἶναι θεμελιῶδες αἴτημα τῆς πίστεώς μας. Ἡ ἀληθής πίστις εἰς τόν Θεόν ὄχι μόνον δέν μᾶς ἀποκόπτει ἀπό τόν κόσμον, ὄχι μόνον δέν ὁδηγεῖ εἰς τήν λήθην τοῦ συνανθρώπου, ἀλλά ὠθεῖ εἰς στράτευσιν διά τήν εἰρήνην, τήν καταλλαγήν, καί εἰς τόν σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ ἀπειλή εὑρίσκεται εἰς τήν ἀκοινώνητον ἐσωστρέφειαν, εἰς τόν αὐτοεγκλεισμόν καί τήν αὐτάρκειαν, εἰς τόν παραλογισμόν τοῦ στείρου μονολόγου.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, προωθοῦμεν τήν διαχριστιανικήν, τήν διαθρησκειακήν καί τήν διαπολιτισμικήν προσέγγισιν, καθώς καί τόν διάλογον μέ τόν σύγχρονον κόσμον. Στηρίζομεν καί ἐπαινοῦμεν τάς πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι προάγουν τήν εἰρήνην, τόν σεβασμόν τῆς ἀξιοπρεπείας, καί τήν προστασίαν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Δέν σιγῶμεν ἀπέναντι εἰς τάς ἐξελίξεις, αἱ ὁποῖαι θίγουν τήν ἐλευθερίαν καί τόν οἶκον τοῦ ἀνθρώπου, τό φυσικόν περιβάλλον, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται.

Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε, Κυρίαι καί Κύριοι,

Εἰς τήν ἐποχήν μας παρατηρεῖται, παγκοσμίως, μία ἀπομάκρυνσις ἀπό τάς παραδόσεις ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἐπιταχύνει τήν διάδοσιν τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ. Ἔναντι τῆς ταχείας μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀνθρώπων μέ ἀγαπητικόν προσανατολισμόν, αἱ θρησκεῖαι καλοῦνται νά προβάλουν τάς φιλανθρώπους παραδόσεις καί παραδοχάς των, νά συμπράξουν, ἀλλά καί νά συνεργασθοῦν μέ ὅλας ἐκείνας τάς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦν τήν ἐλευθερίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν εἰρήνην. Ἀπαιτεῖται κοινή δρᾶσις διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων συγχρόνων προβλημάτων, κοινή πορεία πρός τό μέλλον, τό ὁποῖον ἤ θά εἶναι κοινόν ἤ δέν θά ὑπάρξῃ.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, σᾶς καλωσορίζομεν καί πάλιν εἰς τήν φιλόξενον Πόλιν μας, καί εἰς τήν παροῦσαν δεξίωσιν, ἐξαιτούμενοι ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν εὐλογίαν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρουσίαν σας!