Holy Metropolis Of Drama

Δράμας κ. Παῦλος

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης
Δράμας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Μακεδονίας,
κ. Παῦλος

09.10.2005

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Παῦλος (κατά κόσμον ᾿Αλέξανδρος ᾿Αποστολίδης), ἐγεννήθη ἐν Βερροίᾳ τῷ 1963. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἀπεφοίτησε τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τῷ 1988, κατέστη διπλωματοῦχος (Master) τῷ 1995 καί Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου τῷ 2002. Διάκονος ἐχειροτονήθη τῷ 1983 καί Πρεσβύτερος τῷ 1988 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βεροίας Παύλου. Διετέλεσεν ᾿Εφημέριος τοῦ ῾Ι. Ναοῦ ῾Οσίου ᾿Αντωνίου, Πολιούχου Βερροίας (1988-1991), ἀπό δέ τοῦ ἔτους 1991 ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί α´ ᾿Αντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὁμωνύμου Πανελληνίου ῾Ιδρύματος. Συνέγραψε ἄρθρα εἰς περιοδικά καί ἐφημερίδας, ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίας-διαλέξεις καί ἔλαβε μέρος εἰς ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς εἰς τήν ῾Ελλάδα καί τό ἐξωτερικόν. Μητροπολίτης Δράμας ἐξελέγη τήν 5ην ᾿Οκτωβρίου 2005, χειροτονηθείς εἰς ᾿Επίσκοπον τήν 9ην ἰδίου.

Ονομαστική: 29 Ἰουνίου

Ἱστοσελίς: http://www.imdramas.gr

Διοίκησις: Ἕδρα• Δράμα, Βενιζέλου 168. Τ.Θ.78, Τ.Κ 661 00, Τηλέφ.: (πρόθεμα 25210) Μητροπολίτου καί Γραφείων: 32.362. Fax: 33.014. E-mail: [email protected], Ἱστοσελίς: www.imdramas.gr
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Γεώργιος Τσακίρογλου.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτ. Ἀναστάσιος Κουρτεσίδης, Πρωτ. Ἀνέστης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Τσουμάνης, προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Δράμας, Ἀναστάσιος Χατζηκυριακίδης Δικηγόρος καί Παναγιώτης Σαββίδης, Ἐκκλ. Σύμβουλος. Γραμματεύς: Δημήτριος Βογιατζῆς.
2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Γεώργιος Τσακίρογλου καί Πρωτ. Ἀντώνιος Παυλίδης.
3) Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Γεώργιος Τσακίρογλου, Πρωτ. Ἀναστάσιος Κουρτεσίδης, κ. Λεωνίδας Γαλανόπουλος, κ. Μαρία Παπαδάκη.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου: Ἀρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης.
Διοικητικόν προσωπικόν: Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων – Γραφεῖον Α.Δ. – Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτ. Ἀνέστης Παπαδόπουλος. Γραμματεύς-Ὑπεύθυνος ἐπιστολογραφίας Μητροπολίτου: Δημήτριος Βογιατζῆς. Λογιστήριον – Ταμεῖον: Παναγιώτης Πετρίδης. Τεχνικόν Γραφεῖον: Ὑπεύθυνος Ἰωάννης Ματσίνης, Ἀρχιτέκτων Μηχανικός. Κλητήρ• Μιχαήλ Τσαούσης. Ὁδηγός: Εὐθύμιος Παπαδόπουλος.
Ἐνοριακοί Ναοί: 105. Μοναστηριακοί Ναοί: 4. Ἐφημέριοι: Α΄ 26, Β΄ 32, Γ΄ 17, Δ΄ 22. Ἄγαμοι: 17. Ἔγγαμοι 80. Διάκονοι 1. Σύνολον Κληρικῶν: 97. Συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς: 38.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1) Ἱερά Λαυρεντιανή Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος – Νέα Σουμελᾶ. Ταχ. διεύθυνσις: Τέρμα Εὐξείνου Πόντου, Τ.Κ. 661 00, Νέα Κρώμνη Δράμας.
Γυναικεῖαι: 1) Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 452, Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 620 56, Σ.Σ. Ἀγγίστης Σερρῶν, τηλ. 25920-61.566. Ἡγουμένη• Ἀλεξία Μοναχή, (μον. 23). 2) Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, ἔτος ἱδρύσεως 1976, Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 661 00, Ταξιάρχαι Δράμας, τηλ. 25210-45.023. Ἡγουμένη• Πορφυρία Μοναχή, (μον. 30).
Μετόχια Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης: α) Παναγία ἡ Ἡλιόκαλλη ἐν Σέρραις καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Θάσου.
Ὑπό ἀνασύστασιν: Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πρασινάδος Παρανεστίου. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Γατίδης.

Ἁγιολογία

–  Τοπικαί Ἑορταί: α) Ὑπεραγίας Θεοτόκου Εἰκοσιφοινίσσης (15ην Αὐγούστου) εἰς τήν ἐν Παγγαίῳ φερώνυμον Μονήν, ἔνθα εὑρίσκεται ἡ ἱερά εἰκών αὐτῆς. β) Τῆς Ἁγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου), πολιούχου τῆς πόλεως Δράμας, γ) Οἱ κτήτορες τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Ὅσιοι Γερμανός καί Διονύσιος Α΄ Πατριάρχης Κων/πόλεως (22-23 Νοεμβρίου). δ) Οἱ 172 Ὁσιομάρτυρες οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Εἰκοσιφοινίσσης ἀναιρεθέντες (24 Ἀπριλίου 1507). ε) Τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας-Σμύρνης (πρώτη Κυριακή τοῦ Σεπτεμβρίου). ς) Ὁσίου Γεωργίου τοῦ νέου (4 Νοεμβρίου καί Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν λιτάνευσις λάρνακος ὁσίου ἐν Δράμᾳ).
– Ἱερά Λείψανα: α) Εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τινας Ἱερούς Ναούς. Μέγα μέρος τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης ἐσυλήθη παρά τῶν Βουλγάρων ἐπιδρομέων καί κατακτητῶν κατά τά ἔτη 1918, 1941-1944 καί κατακρατεῖται εἰς Σόφιαν. β) Ὁσίου Γεωργίου τοῦ νέου εἰς Ἱ. Μονήν Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ταξιάρχαι Δράμας.

Ἐκκλησιαστική τέχνη

– Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης (παραπλεύρως τοῦ ἐπισκοπείου).
– Ἱστορικά Μνημεῖα: α) Ἱερός Ναός Ἁγίας Σοφίας Δράμας, β) Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Δράμας. γ) Ὁ παλαιός Μητροπολιτικός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας.