Holy Metropolis Of Hong Kong

Χόνγκ-Κόνγκ κ. Νεκτάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Χόνγκ Κόνγκ ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Ἄπω Ἀνατολῆς
κ. Νεκτάριος

20.01.2008

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄπω Ἀνατολῆς, κ. Νεκτάριος(Τσίλης) ἐγεννήθη τῷ 1969 ἐν Πολυγύρῳ Δωδώνης Ἰωαννίνων. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1990 καί Πρεσβύτερος τῷ 1995. Ὡς Κληρικός κατά τά ἔτη 1990-2001 διηκόνησε ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἔκτακτος Ἐφημέριος-Ἱεροκῆρυξ καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Χατ¬ζηκυριακείου καί Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χατζηκυριακείου Ὀρφανοτροφείου καί διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Πειραϊκή Ἐκκλησία» Ὑποδιευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ «Πειραϊκή Ἐκκλησία» καί Γραμματεύς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατά τά ἔτη 2001-2007, διηκόνησεν ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, Μέλος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου, ἔκτακτος Ἐφημέριος-Ἱεροκῆρυξ καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σάμου καί Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χοζοβιωτίσσης Ἀμοργοῦ ἐν Σάμῳ Παναγίας Σπηλιανῆς, ἀσκῶν χρέη Ἡγουμενοσυμβουλίου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βρον¬τιανῆς Σάμου. Ἔχει συμμετάσχῃ εἰς συνέδρια νεότητος, ἀντιμετωπίσεως αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, καί εὐρωπαϊκῶν θεμάτων ὡς ἐκπρόσωπος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς καί Σάμου καί Ἰκαρίας. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ ἐξελέγη τήν 9ην Ἰανουαρίου 2008.

Ονομαστική: 9 Νοεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.omhksea.org/

Ἱδρύθη τό ἔτος 1996 δι' ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας καί ἀνεγνωρίσθη τό αὐτό ἔτος ὑπό τοῦ Κυβερνήσεως τοῦ Χόνγκ Κόνγκ. Περιλαμβάνει τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τῆς Κίνας,  τό Μακάο, τήν Ταϊβάν, τάς Φιλιππίνας, τό Βιετνάμ, τήν Καμπότζην, τό Λάος, τήν Ταϋλάνδην, τήν Μυανμάρ καί τήν Μογγολίαν.

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Χόνγκ-Κόνγκ. Ταχ. διεύθυνσις: Orthodox Metropolitanate of Hong Kong and South East Asia. 704 Universal Trade Center, 3 Arbuthnot Rd., Hong Kong. E-mail: [email protected] Web-site: www.omhksea.org
Τηλ. +852 257 38323. Fax: + 852 257 38379.
Εἰδικός Σύμβουλος: κ.  Alan Ho. Ὑπεύθυνος λογιστηρίου: κ. Sum Honson. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ταϊβάν: Ἀρχιμ. Ἰωνᾶς Μοῦρτος. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Φιλιππίνων: Πρωτ. Νικήτας Μέλλιος.
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἰωνᾶς Μοῦρτος, κα Αἰκατερίνη Youlios καί οἱ κύριοι Milan Teodorovich, Σπῦρος Δεληγιάννης, Κομνηνός Ζερβός.
Πνευματικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλος: Ἀρχιμ. Ἰωνᾶς Μοῦρτος.
Ἱεραποστολικόν Ἔργον: Μεταφράσεις Λειτουργικῶν καί Θεολογικῶν Βιβλίων. Σεμινάρια διά κληρικούς. Ἁγιογραφικές καί Κατηχητικές Συνάξεις. Διαδικτυακόν Θεολογικόν Σεμινάριον (www.theology.cn). Ἱεραποστολικές ἐξορμήσεις εἰς διαφόρους περιοχάς καί τελέσεις ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ὑποτροφίες εἰς ὑποψηφίους κληρικούς. Διαλέξεις περί ὀρθοδόξου θεολογίας εἰς Κολλέγια καί Πανεπιστήμια. Διοργανώσεις Ἐκθέσεων Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου καί Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐκδίδει ἐτησίως τό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον, τό Τριμηνιαῖον Περιοδικόν «The Censer», κατηχητικά φυλλάδια εἰς διαφόρους τοπικάς διαλέκτους καί διανέμει αὐτά εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς αὐτῆς.

ΕΝΟΡΙΑΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ

Χόνγκ-Κόνγκ S.A.R., ΚΙΝΑ

Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ταχ. διεύθυνσις: 704 Universal Trade Center, 3 Arbuthnot Rd, Hong Kong. Τηλ. (852) 2573-8328. Fax. (852) 2573-8379. Ἐφημέριος: .... Φιλανθρωπικόν Ἔργον: Συντονισμός καί ἐπίβλεψις ὅλων τῶν φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων, τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων. Προστασία προσφύγων. Συμμετοχή εἰς τά φιλανθρωπικά προγράμματα τοῦ Christian Action.

Ταϊβάν

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: 4th Fl. No 389-12 Shi-Yuen Road Hsin -Dieng City Taipei County Taiwan.  Τηλ. +886-2-821 89009. Website: www.theology.cn.  E-mail: [email protected]  Ἐφημέριος• π. Ἰωνᾶς Μοῦρτος.

Φιλιππῖναι Νῆσοι

Ἕδρα: Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Manila. Ταχ. διεύθυνσις: 36 Filipinas Avenue, United Paranaque Subdvision 5, Sucat, Paranaque City, Metro Manila, Z.C. 1700. Τηλ.-Fax. (63) 28293025. Ἐφημέριοι:  π. Νικήτας Μέλλιος, π. Παγχάριος Borreros.

Ἐνορίαι:

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Los Banos. Ταχ. διεύθυνσις: Sitio Sampaguita, San Antonio, Los Banos, Laguna, Philippines. Τηλ. (63) 49-2494794. Ἐφημέριος: π. Φιλήμων Castro.
2. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, Cataingan Masbate. Ταχ. διεύθυνσις: Bajada, Cataingan, 5405, Masbate, Philippines.Τηλ. 0918-7755997, 0917-9845590. Ἐφημέριος• π. Βικέντιος Escarcha.
3. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νεκταρίου Quezon. Ταχ. διεύθυνσις:  Blk 23 Lot 9a, Violago Homes, Parkwoods, Payatas B, Quezon City, Metro Manila, 1119. Ἐφημέριος• π. Παγχάριος Borreros.
4. Παρεκκλήσιον Ἀναστάσεως Κυρίου Mindanao. Ταχ. διεύθυνσις:  Lake Sebu, South Cotabato (Southern Mindanao). Τηλ. +63 927-2500913. Ἐφημέριος: π. Κλεόπας Daclan.
5. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἐλευθερίου Sorsogon. Ταχ. διεύθυνσις: Gubat, Sorsogon City, Sorsogon, Bicol (Southern Luzon Province). Τηλ. +63 920-4390437. Ὑπεύθυνος: Ἀναγνώστης Χρυσόστομος Ruben Sarmiento.
6. Παρεκκλήσιον Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Laguna. Ταχ. διεύθυνσις: Valderama St., Siniloan Laguna. Ἐφημέριος: π. Φιλήμων Castro.
Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Masbate. Ταχ. διεύθυνσις: Bajada, Cataingan, 5405, Masbate, Philippines. Τηλ. +63 9182912179. Ἡγουμένη• Μοναχή Θεοδότη. Μοναχαί 4.
Hellenic Orthodoxe Foundation, Inc. Ταχ. διεύθυνσις: MCPO Box 510, 110 Herrena St., Legaspi Village, Makati City Philippines. Τηλ. (63) 2-8162309, Fax (63) 2-8154572. Πρόεδρος: κ. Μιλτιάδης Ἀδαμόπουλος.
Φιλανθρωπικά Προγράμματα: 1. Little Angels. Σέ συνεργασία μέ τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Τορόντο παροχή ὑποτροφιῶν διά σπουδάς σέ παιδιά ἀστέγων οἰκογενειῶν. Κοινωνική Λειτουργός: Ginger May Suvilla. Λογίστρια: Melita Doronila. 2. Νηπιαγωγεῖον «Ἡ Θεοτόκος». Λειτουργεῖ εἰς τήν ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Masbate.
Σημείωσις: Εἰς Μακάο καί Ταϋλάνδην προγραμματίζεται ἡ Ἵδρυσις Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν καί Φιλανθρωπικῶν Ὀργανισμῶν. Ἡ λατρευτική ἐξυπηρέτησις τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τάς χώρας αὐτάς πραγματοποιεῖται ὑπό περιοδευόντων ἱερέων.