Orthodox Church Of Finland

Ἡ Αὐτόνομος Ἀρχιεπισκοπή τῆς Φιλλανδίας ἱδρύθη τῷ 1923 διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, διαλαμβάνοντος, ὅτι «τοῦ λοιποῦ ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανισμός τῆς Φιλλανδίας, μετά τῶν ἱδρυμάτων του, θά ἀποτελέσῃ ἕν μόνον χριστιανικόν ἔδαφος, ὀνομαζόμενον Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπισκοπή Φιλλανδίας».

«Διά Συνοδικῆς Πράξεως (ἀριθμ. Πρωτ. 51) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου αἱ δύο ἐπαρχίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἀνυψώθησαν εἰς τήν τάξιν τῶν Μητροπόλεων ἀπό τῆς 1ης Φεβρουαρίου 1972».


Τῆς Ὀρθοδόξου ταύτης Ἐκκλησίας προΐσταται ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων.

Ὀνομαστήρια: 18 Φεβρουαρίου.

Ταχ. διεύθυνσις: The Most Reverend Archbishop Leo of Karelia and all Finland, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230. Fax. 0035¬8-20-6100231. E-mail: [email protected]

α΄ Διοίκησις

1. Γενική Ἐκκλησιαστική Συνέλευσις. Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀποτελεῖται ἐκτός ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον, ἀπό τούς Μητροπολίτας Ἑλσιγκίου καί Ὄουλου, τόν Ἐπίσκοπον Γιόενσου, τόν Διευθυντήν Γραφείου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Διοικητικοῦ Σώματος καί ἀπό 32 αἱρετά μέλη.
Ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων συνέρχεται ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη. 
2. Ἐκκλησιαστικόν Διοικητικόν Σῶμα. Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀντιπρόεδροι• οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος καί Ὄουλου κ. Ἠλίας. Μέλος ἐξ Ἱερέων• Πρεσβ. Marku Salminen. Μέλη ἐκ λαϊκῶν• κ. Heikki Piiroinen, (νομικός), κα. Tuovi Haikala, Μοναχή Ἐλισάβετ. Γραμματεύς• κ. Jarri Rantala. (Δι’ ἐκλογῆς ὑφίστανται προσέτι ἕν μέλος ἀναπληρωματικόν ἐξ Ἱερέων καί τρία μέλη ἐκ λαϊκῶν). Διευθυντής Γραφείου• κ. Sirpa Koriala. Ταχ. διεύθυνσις:  Karjalankatu 1, FIN-70110 Kuopio Finland. Τηλ. 00358-206100210, Fax. 00358 206100211, E-mail:[email protected]

β΄  Ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι

1. Ἱερά Μητρόπολις Καρελίας - Karjala
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. Ἕδρα: Kuopio. Ταχ. διεύθυνσις: Karjalankatu 1, FIN 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230, Fax: 00358- 206100231.  E-mail: [email protected]
Βοηθός Ἐπίσκοπος•  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Τηλ. 00358-206100236,  Fax: 00358- 206100231. E-mail: [email protected]
Πρωτοδιάκονος Jyrki Härkönen. Τηλ. 00358-503501495. E-mail: [email protected]
Γραμματεύς Ἀρχιεπισκόπου• κ. Kaj Appelberg. Τηλ. 00358-206100232. Fax: 00358-206100231. E-mail: [email protected]
Γραφεῖον Ἀρχιεπισκόπου. Γραμματεύς• κα Zinayida Bezvenyuk. Τηλ. 00358-206100230,  Fax: 00358-206100231. E-mail: [email protected]
Ἐνορίαι• 10. Ἱεραί Μοναί: 2. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 3¬4. Παρεκκλησίων• 59.
2. Ἱερά Μητρόπολις Ἑλσιγκίου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος. Ταχ. διεύθυνσις: Kallvikintie 28, FIN-00980 Helsinki, Finland. Τηλ. 00358-206100240, Fax: 00358-102779770. E-mail: [email protected] Διοικητικός Γραμματεύς Μητροπολίτου• Πρωτοδιάκονος Andreas Salminen. Τηλ. 00358-206100242. Θεολογικός Γραμματεύς Μητροπολίτου• κ. Jelisei Heikkilä. Τηλ. 00358-206100242. Γραμματεύς• Διάκονος Anssi Jalonen. Τηλ. 00358-206100243. 
Ἐνορίαι• 8. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 32. Παρεκκλησίων• 12.
3. Ἱερά Μητρόπολις Ὄουλου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Ἠλίας. Ταχ. διεύθυνσις: Nummikatu 30 B 16, FIN-90100 Oulu, Finland. Τηλ. 00358 206100250, Fax: 00358 206100251. E-mail: [email protected] Γραμματεύς Μητροπολίτου• κα Maija Viippola. Τηλ. 00358-206100250.
Ἐνορίαι• 4. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 13. Παρεκκλησίων• 10.

γ. Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῴα• Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως ἐν Βαλάμῳ. Ταχ. διεύθυνσις• Valamontie 42, FΙ-79850, Uusi-Valamo, Finland. Τηλ. +358-17-5701111. Ἡγούμενος• Ἀρχιμανδρίτης κ. Σέργιος. Ἱερομόναχοι, Μοναχοί καί δόκιμοι• 14. 
Γυναικεία• Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Lintula. Ταχ. διεύθυνσις• FI-79830 Palokki, Finland. Τηλ. 00358-206100500. Ἡγουμένη• Μοναχή Μιχαήλα. Μοναχαί• 12, δόκιμοι 3.  

δ. Ὀρθόδοξα Σχολεῖα

Τό Ὀρθόδοξον Σεμινάριον ἐν Γιοένσου. Πρύτανις• Αἰδ. Mikko Sidoroff, τηλ. 00358-50-5210920.
Ἡ Ὀρθόδοξος Λαϊκή Ἀκαδημία ἐν Βαλάμῳ. Πρύτανις• κα Katja Kareinen, τηλ. 00358-17-570111.
ε. Πνευματική Διακονία
1.  Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ, ἱδρυθεῖσα τῷ 1885. Πρόεδρος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος, τηλ. 00358-206100236.
2.  Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Νέων, ἱδρυθεῖσα τῷ 1943. Πρόεδρος• Αἰδεσ. Teemu Toivonen, τηλ. 00358-405113846.
3.  Φιλανθρωπία. Πρόεδρος• ὁ  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Σχεδιαστής ἔργου• κα Riina Nguyen, τηλ. 00358-44-3367064.
4. Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον Riisa ἐν Kuopio. Πρόεδρος• κ. Risto Ruohonen. Διευθύντρια• κα Teresa Töntsi, τηλ. 00358-206100260. E-mail: [email protected] 
5. Ἐκκλησιαστικά Περιοδικά. «Aamun Koitto» (Ἠώς τῆς ἡμέρας). «Tuohustuli» τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας. «Logos», τῆς Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν. Ortodoksia, ἐπιστημονικόν περιοδικόν, ἔκδοσις τῆς Ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Joensuu. «Ortodoksiviesti» (Τό Ὀρθόδοξον Ἄγγελμα), τῆς Ἐνορίας Ἑλσιγκίου. «Paimen-Sanomat» (Οἱ Λόγοι τοῦ Ποιμένος), μηνιαῖον περιοδικόν τῆς Μητροπόλεως τοῦ Ὄουλου. «Solea», «Analogi», «Seurakuntaviesti».