Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Ἀπρίλιος 2001

Ἀπρίλιος 2001

Επιστροφή της Α. Θ. Παναγιότητος

Το εσπέρας της Παρασκευής, 27ης Απριλίου, επέστρεψεν εκ Βουδαπέστης η Α. Θ. Παναγιότης, ο

Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μετά της συνοδείας Αυτού.

Κατά την ολιγοήμερον εκεί παραμονήν Αυτού ο Πατριάρχης:

- Εν ειδική τελετή ανεκηρύχθη επίτιμος διδάκτωρ Νομικών Επιστήμων του Ιστορικού ΡΚαθολικού Πανεπιστημίου Péter Pázmány, ομιλήσας με θέμα «Η σωτηριολογική ερμηνεία των ιερών κανόνων»

- Εγένετο δεκτός υπό του οικουρούντος μετεγχειρητικώς Εξοχ. κ. Προέδρου της Δημοκρατίας εν τη κατοικία αυτού.

- Παρέστη εις την εν τη Βουλή επίσημον και μεγαλοπρεπή τελετήν απονομής Αυτώ του ανωτάτου παρασήμου της Ουγγαρίας, ήτοι του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος αξίας.

- Ενεκαινίασε τα Γραφεία της εν Ουγγαρία Πατριαρχικής Εξαρχίας, εκχωρηθέντα αύτη υπό της Κυβερνήσεως.

- Παρεκάθησεν εις γεύματα παρατεθέντα προς τιμήν Αυτού υπό των Εξοχ. Πρέσβεων της Τουρκίας της Ελλάδος και του Βατικανού, ως και του Εξάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Μιχαήλ.

- Προήδρευσε συσκέψως μετά των Προτεσταντών Επισκόπων της Ουγγαρίας, παρόντος και του Υφυπουργού Θρησκευμάτων.

- Επεσκέφθη την ιστορικήν Ι. Μονήν Tihany των Βενεδικτίνων Πατέρων.

 

Πατριαρχική καί Συνοδική θεία Λειτουργία

εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν των Μυροφόρων, 29ην Απριλίου, μετέβη μετά της ακολουθίας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και προέστη εν αυτή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν  οι Συνοδικοί Μητροπολίται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος και Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι, Κληρικοί εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. κ. Ευάγγελος Βενιζέλος Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής Πρέσβυς αυτής εν Άγκυρα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλόγεροπουλος Γενικός Πρόξενος, και ο Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης, Πρόξενος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον επί του τάφου του προκατόχου Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, καθ' ό εμνημόνευσε και τα ονόματα των εν τω περιβάλω της Ι. Μονής αναπαυομένων Οικουμενικών Πατριαρχών, Αρχιερέων και Μ. Ευεργετών του Γένους.

Εν συνεχεία εγένετο δεξίωσις εν τη αιθούση της Μονής, καθ' ην ομίλησαν ο Πανιερ. Μητρολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, η Οσιωτ. Μοναχή Φεβρωνία, ο Εξοχ. κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, και ο Πατριάρχης.

Ακολούθως ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον εν τω Β' Κοιμητηρίω της Μονή υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων πατέρων και αδελφών ημών, ων τα ονόματα Κύριος γινώσκει.

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

45μελή όμιλον φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ανδρέου Νανάκη, Καθηγητού της Θεολ. Σχολής.

Τον Εξοχ. κ. Ευάγγελον Βενιζέλον, Υπουργόν Πολιτισμού της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βασιλικής, και της Ευγεν. κ. Μαρίας Θεοφίλη, συμβούλου αυτού, και τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Ζαφειρόπουλον, Υφυπουργόν Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδος, μετ' άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενους υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως εν Άγκυρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου ενταύθα.

Αναχώρησις της Α. Θ. Παναγιότητος

Την Τρίτην, 24ην Απριλίου, ανεχώρησε δι' ειδικής πτήσεως εις Βουδαπέστην η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου, του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και των Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Διακρούση, Ταμίου των Πατριαρχείων, Νικολάου Μαγγίνα Δημοσιογράφου και Φωτογράφου, και Π. Γεωργιάδου, Κλητήρος. 

Ο Πατριάρχης προεπέμφθη εν τω αεροδρομίω υπό του Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ και άλλων Ιεραρχών του Θρόνου. 

Περιγραφή της νέας ταύτης επισκέψεως του Πατριάρχου εις Ουγγαρίαν θα δημοσιευθή μετή την επιστροφήν Αυτού, προβλεπομένην δια το απόγευμα της Παρασκευής, 27ης τ. μ..

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Τετάρτης της Διακαινησίμου, 18ης Απριλίου συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ταρασίου, μετέβη εις το εν Γαλατά Κολέγιον Τέχνης Schneider Temple, και την εκείσε Συναγωγήν Askenaz και παρέστη, εις τας υπό της Αρχιρραβινείας διοργανωθείσας εκδηλώσεις, επί τη επετείω του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος.

 

ΤΟ ΑΠΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά πάσης Ιεροπρεπείας, λαμπρότητας καί εκκλησιαστικής τάξεως, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η λαμπροφόρος Ανάστασις του Κυρίου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά την κατά το μεσονύκτιον του Μ. Σαββάτου εν τω αυλογύρω των  Πατριαρχείων τελετήν της Αναστάσεως, εν μέσω πλήθους πιστών, προέστη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ  Ναώ της πανηγυρικής θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως καί θείρων κ. Αθανασίου, Μετών και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου και Ικονίου κ. Θεόληπτου.

Την επί τω Πάσχα Πατριαρχικών Απόδειξιν ανέγνω από του Ιερού Άμβωνος ο Σεβ. Μητροπολίτης

Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Αρχιγραμματεύων της Αγίας καί Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β', οι εν Άγκυρα Εξοχότατοι

Πρέσβεις Ιωάννης Κοραντής, της Ελλάδος, καί Αλέξανδρος Motsyk, της Ουκρανίας, οι εν τη πόλει Εντιμ. κ. κ. Γενικοί Πρόξενοι Παναγιώτης Καλογερόπουλος, της Ελλάδος, Dragan Tomis της Γιουγκοσλαβίας, Jose Maria Castroviejo, της Ισπανίας, Marc den Reeck, του Βελγίου, Sture Theodore της Σουηδίας, μετά των Ευγεν. συζύγων και των οικείων αυτών, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και μέγα πλήθος πιστών εντεύθεν καί εκ του εξωτερικού.

Εν ατμόσφαιρα πανηγυρική ετελέσθη την 10ην πρωινήν της Κυριακής του Πάσχα, 15ης Απριλίου η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου και τη συμμετοχή των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας Ιακώβου, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσόστόμου και Ικονίου κ. Θεόληπτου, ως και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Μετά την Είσοδον, το Ιερόν Ευαγγέλιον ανεγνώσθη Ελληνιστί υπό της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, από του Ιερού Συνθρόνου, Τουρκιστί υπό του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Στεφάνου, Λατινιστί υπό του ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου Πανοσιολ. κ. Γεωργίου Μάροβιτς, Σλαβωνιστί υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Συμεών Παπάζογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου της εν τη πόλει ημών Ρουμανικής Παροικίας, Ουγγριστί υπό του Εξοχ. Δρ. κ. Zsolt Semjen, Υφυπουργού των Εκκλησιαστικών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, Αραβιστί υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως, Αρμενιστί υπό του Αρμενίου Υποδιακόνου, εις Ηρωϊκόν Εξάμετρον υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ταρασίου Γερμανιστί υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Γαλλιστί υπό του Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ρωσσιστί υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Grer και Αγγλιστί υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Μόδεστου Punch, Ιταλιστί υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Ισπανιστί υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Χρυσοστόμου Νάσση και πάλιν Ελληνιστί, από του Ιερού Άμβωνος, υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ταρασίου.

Κατά την Ιεράν ταύτην Ακολουθίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι ως άνω εν Άγκυρα Εξοχ. Πρέσβεις, οι εν τη πόλει ημών Εντιμ. κ. κ. Γενικοί Πρόξενοι Σέργιος Velickin, της Ρωσσίας, Tomisic, της Γιουγκοσλαβίας, Branimir Miadenov, της Βουλγαρίας, Ruslan Demchenko, της Ουκρανίας Klaus Bucher, της Ελβετίας, Franz Wechner, της Αυστρίας καί Roberto Pietrosanto, της Ιταλίας, μετά των Ευγεν. συζύγων καί των οικείων αυτών, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χρίστου Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και μέγα πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, εις ους άπι Πατριάρχης διένειμε τα ειθισμένα πασχαλινά ωά.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Εντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Άρχοντα Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Mεγάλης Εκκλησίας - Καθηγητήν και Προκοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Παυλίνας, Καθηγήτριας, και ομίλου φοιτητών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), εκ Θεσσαλονίκης.

Την Εξοχ. κ. Μιλέναν Αποστολάκη, Υφυπουργόν Αναπτύξεως της Ελλάδος, μετά του αυταδέλφου  Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη, Προξένου της χώρας ταύτης εν τη Πόλει,

Τον Εξοχ. Δρ. κ. Zsolt Semjen, Υφυπουργόν των Εκκλησιαστικών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, μετά του Εντιμ. κ. Balog Zoltan, Συμβούλου επί των Θρησκευμάτων του Εξοχ. κ. Πρωθυπουργού της χώρας.

16μελή όμιλον προσκυνητών, υπό την ηγεσίαν του Εξοχ. κ. Παναγιώτου Σκοτεινιώτου, Noμάρχου Μαγνησίας.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Βουλευτήν.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Δευτέρας της Διακαινησίμου, 16ης τ. μ., καθ' ην επραγματοποίηθη και η σύναξις των Διδασκάλων και μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της πόλεως ημών, εις ους ο Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ωά.

Εν τω τέλει της θείας Λειτουργίας, η Α. θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον Άρχοντος Β' Δομεστίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Γ. Φλοίκον.

Εν συνεχεία ούτος, εδέχθη τους μαθητάς εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων εις δεξίωσιν, καθ' ην προσεφώνησε τον Πατριάρχην εκ μέρους όλων η Ελλογιμ. κ. Αιμιλία, Διευθύντρια της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος, ο δε Πατριάρχης απευθυνόμενος προς την ομήγυριν ωμίλησεν επικαίρως, διανείμας εν τέλει εις όλους πασχαλινά δώρα και γλυκά.

Είτα οι μαθηταί και αϊ μαθήτριαι απήγγειλαν ποιήματα καί έψαλαν εόρτια άσματα.

Αργότερον, επεσκέφθη την Α. θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, εκ μέρους του Σοφολ. Αρχιρραβίνου πάντων των εν Τουρκία Εβραίων κ. David Asseo, ο Σοφολ. Ραββίνος κ. Isak Haleva, μετά του Εντιμ.  Yusuf Altintas, ίνα εκφράσωσι τα συγχαρητήρια αυτού επί τω Πάσχα.

 

Το Σάββατον του Λαζάρου, 7ην Απριλίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και του Ελλογιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, μετέβη εις Προύσαν και ωμίλησεν εις Συνεδριον, οργανωθέν υπό του "Sivil Duşunce ve Demokrasi Hareketi Derneği", με θέμα "Διάλογος Πολιτισμών εν τω πλαισίω της συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τον 21ον αιώνα", εις τους χώρους του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλεως.

Παρέστησαν Καθηγηταί Πανεπιστημίου, Πρέσβεις Βαλκανικών Χωρών, ο Βοηθός Νομάρχης Προύσσης, εκπρόσωποι των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, κ. ά..

Ο Πατριάρχης έτυχε θερμής υποδοχής και πολλών τιμών υπό των οργανωτών του Συμποσίου και των υπευθύνων του Επιμελητηρίου, επέστρεψε δε μετά των συνοδών Αυτού αυθημερόν εις την Πόλιν.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικό Ναώ κατά:

α) την θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής των Βαΐων, 8ης Απριλίου, εν Συνοδική συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου Λαοδικείας κ, Ιακώβου, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναί·ου και  Ικονίου κ. Θεόληπτου.

Τον θείον Λόγον εκήρυξε, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ, Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και

β) την Ιεράν Ακολουθίαν του Νυμφίου, το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας της Ελλάδος, ελθούσαν ενταύθα δια την συνέχισιν των διμερών συνομιλιών μετά της Μητρός Εκκλησίας, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκοπίου, αποτελουμένην εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, Αττικής κ. Παντελεήμονος, Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, Καισαριανής, Βύρωνος  και Υμηττού κ. Δανιήλ, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θωμά Συνοδινού Πρωτοσυγκελλεύοντος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Σκλήφα, Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, και Έλλογιμ. κ. Παναγιώτου Χριστινάκη, Καθηγητού της  Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα και Περγάμου κ. Ιωάννην, τον  Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ανδρέαν Νανάκην και τον Ελλογ. κ. Κωνσταντίνον Βαβούσκον, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, μέλη της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας δια τας συνομιλίας μετά της Εντιμ.  Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τον Εξοχ. κ. Υ. Sergeev, Υφυπουργόν των Εξωτερικών της Ουκρανίας, συνοδευόμενον υπό του Εξοχ. κ.Αλεξάνδρου Motsyk, Πρέσβεως της χώρας ταύτης εν Άγκυρα, και Εντιμ. κ. Ruslan Demchenko, Προξένου αυτής ενταύθα.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αϊ υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.