Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Αὔγουστος 2001

Αὔγουστος 2001

Η επίσκεψις της Α. Θ. Παναγιότητος εις Νίσυρον

Kατά το τριήμερον 4-6 τ. μ. Αυγούστου η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την νήσον Νίσυρον κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Αποστόλου, επί τω τέλει να προστή των εορταστικών εκδηλώσεων, των οργανωθεισών επί τη 600η επετείω της εν αύτη Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιανής.

Ο Πατριάρχης εγένετο ενθουσιωδώς και μετ' ευλαβείας δεκτός υπό του εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, των εκκλησιαστικών, πολιτικών και δημοτικών αρχών της Δωδεκανήσου και του λαού αυτής, συρρεύσαντος εις την μικράν νήσον δια το μέγα γεγονός.

Ούτω, μετά την εν τω λιμένι υποδοχήν την μεσημβρίαν του Σαββάτου, 4ης τ. μ., ο Πατριάρχης προέστη Δοξολογίας εν τω Ιερώ Ναώ της Παναγίας Ποταμιτίσσης, εν τω οποίω την επομένην ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Κώου κ. Αιμιλιανού, Ιταλίας κ. Γενναδίου, Γαλλίας κ. Ιερεμίου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Νεκταρίου, Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου και Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου. Μετά την απόλυσιν εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Ακτουαρίου τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Γιαννίδην, Ιδρυτήν της «Γιαννιδίου Πνευματικής Εστίας Νισύρου», της οποίας και ετέλεσε τα εγκαίνια.

Κατά το τριήμερον τούτο ο Πατριάρχης προήδρευσεν Ιεράς Συνάξεως των εν Δωδεκανήσω Ιεραρχών του Θρόνου, συμμετέχοντος και του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου, προέστη Δοξολογίας και της λιτανεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Σπηλιανής εκ της Μονής αυτής εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν, επεσκέφθη τα χωρία της Νήσου και το Ηφαίστειον, παρά το οποίον εκήρυξε την έναρξιν Οικολογικού Συνεδρίου, ανεκηρύχθη  Επίτιμος Δημότης Νισύρου και Επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας Νισυριακών Μελετών, εχοροστάτησε και ωμίλησεν εν τω Ιερώ Ναώ του πολιούχου Νισύρου Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως και, ακόμη, επεσκέφθη την νησίδα Γυαλί και ηυλόγησε τους κοπιώντας εν τω εν αυτή εργοταξίω ελαφρόπετρας, παρακαθήσας και εις το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν γεύμα, εφύτευσε διάφορα δένδρα εις ανάμνησιν της επισκέψεως Του, επεκοινώνησε κατ' επανάληψιν μετά του προς συνάντησιν Αυτού ελθόντος εκ Ρόδου θρησκευτικού ηγέτου της εκεί Μουσουλμανικής μειονότητας, ως και μετά πολλών Νισυρίων του εξωτερικού, ελθόντων επί τούτω, απεκάλυψε την προτομήν του εκ Νισύρου αειμνήστου Μητροπολίτου Μηθύμνης κυρού Διονυσίου Μηνά, ομιλήσας δια την προσωπικότητα αυτού, κ. λ. π..

Η συνοδεία του Πατριάρχου κατά την επίσκεψιν ταύτην απετελείτο εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Ιταλίας, Γαλλίας καί Μυριοφύτου, του Σεβ. Μητροπολίτου Μέτρων και Αθύρων κωλυθέντος την τελευταίαν στιγμήν ίνα μετάσχη, του Πανοσιολ. Κωδικογράφου κ. Μαξίμου, του Οσιωτ. Ιερομόναχου κ. Φιλοθέου Κολλιοπούλου, των Εντιμ. κ. κ. Ελευθερίου Χρυσοχόου και Νικολάου Μαγγίνα, της εκπροσώπου νεολαίας της ενταύθα Ομογενείας Ευγεν. δίδος Ιωάννας Α. Παριζιάνου και των Εντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Μπίτση και Νικολάου Σώτου, Κλητήρων.

Ο Πατριάρχης μετέβη εις Νίσυρον και επέστρεψε μέσω Αλικαρνασσού (Βοdrum) δι' ιδιωτικών σκαφών, τεθέντων εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις εις την διάθεσιν Αυτού.

Κατά την επιστροφήν εκ Bodrum εις Πόλιν υπηντήθη εν τω αεροδρομίω υπό Σεβ. Αρχιερέων του Θρόνου και του Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη, Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

Η Αυτού Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αντιοχείας

κ. κ. Ιγνάτιος εις την Πόλιν

        Κατόπι αδελφικής προσκλήσεως της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, αφίχθη αεροπορικώς εκ Λιβάνου εις την πόλιν ημών την μεσημβρίαν της Τετάρτης, 22ας Αυγούστου, η Αυτού Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. κ. Ιγνάτιος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ.  Ιουλιανού Σνέϊζ.

       Τον Μακαριώτατον και την τιμίαν συνοδείαν Αυτού υπεδέχθη εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως, ευγενώς διατεθείση υπό της Νομαρχίας, Πατριαρχική Αντιπροσωπεία αποτελουμένη εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

       Εν συνεχεία προσήλθον ούτοι εις τα Πατριαρχεία, εν τη εισόδω των οποίων υπεδέχθησαν αυτούς οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής με επικεφαλής τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και προσκυνήσαντες εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ανήλθον εις το Επίσημον Πατριαρχικόν Γραφείον, ένθα υπεδέχθη αυτούς η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μεθ' Ου ή Α. Μακαριότης έσχε μακράν και εγκάρδιον συνομιλίαν, παρόντος και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.

*    *    *

Η  Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

     Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Σακκελαρίου κ. Βαρνάβα Αντώνογλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παναγίας της Σούδας της Κοινότητος Εγρίκαπου, και της υπό την Προεδρείαν του Εντιμ. κ. Βασιλείου Μπουργκαζλή Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού, επ' ευκαιρία, της εορτής της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

     Τον Πανιερ. Μηροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

     Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ του επ' άδεια ταξιδίου αυτού.

     50μελή όμιλον προσκυνητών εκ Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδριτου κ. Μαξίμου Κυρίτση, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.

     Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Αλέξανδρον Παντζίρην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

     22μελή όμιλον Ορθοδόξων προσκυνητών εκ Χαλεπίου Συρίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ghassan Ward,

     Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Τρομπούκην, Ιατρόν, εξ Αθηνών.

     Τον Έντιμ. Κ. Αθανάσιον Κουτρούλην, εντεύθεν.