Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Ἰούλιος 2002

Ἰούλιος 2002

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των αγίων μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότης, την Δευτέραν, 29ην Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό των Θεοφιλ. Επισκόπου Συνόδων κ. Διονυσίου και Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το εν Εγρίκαπου Πατριαρχικόν Κοιμητήριον και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Επισκόπου Αργυρουπόλεως κυρού Καλλι νίκου, ενώπιον του τάφου αυτού, δεήσεις και υπέρ του αειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυρού Καλλινίκου.

Ωσαύτως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εν τω τέλει του Εσπερινού της αυτής ημέρας, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κατά το τραγικόν αεροπορικόν δυστύχημα της Ουκρανίας εκμετρησάντων το ζην αδελφών ημών, παρουσία του ενταύθα Εντιμ. κ. Προξένου της χώρας ταύτης και συνεργατών αυτού.

*     *     *

Το εσπέρας της Τρίτης, 30ής λήξαντος μηνός, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, παρεκάθησεν εις δείπνον εν τη Anadoluhisari οικία του μεγαλοεπιχειρηματίου Εντιμ. κ. Rahmi Koç.

*     *     *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Καλλίνικον Ξενοφωντινόν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, μετά των Ελλογιμ. κ. Δημήτριου Χατζηδημητρίου, Θεολόγου Καθηγητού, εκ Ξάνθη, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Νικολαΐδου, Φοιτητού Θεολογίας εν Θεσσαλονίκη.

28μελή όμιλον ποδοσφαιριστών της Ομάδος "Ολυμπιακός", μετά των Ευγεν. κυρίων Ελισάβετ Λύρα, Γεν. Διευθύντριας παρά τω Προέδρω της Ομάδος, και Όλγας Νικολαΐδου, εκ του Γραφείου Τύπου, ως και των Εντιμ. κ. κ. Παντελεήμονος Διαμαντοπούλου, Ιωάννου Κουκούλα και Πέτρου Περίχαρου, Δημοσιογράφων, εξ  Αθηνών. Κατά την συνάντησιν ταύτην παρίστατο και ο ενταύθα  Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, όστις και ωμίλησε μετά τον Πατριάρχην προς τους ποδοσφαιριστάς.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαου Γεωργούλαν καί Χαράλαμπον Λουμάκην. Επιχειρηματίας, εξ Αθηνών, εργαζομένoυς εν Αρμενία.

Τους  Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Μπαξούκον και Μπογόζ Χατζατουριάν, εξ Αθηνών.                        

Τον Εντιμ. κ. Johannes Witte, επί κεφαλής ομίλου Φοιτητών του εν Μίτσιγκαν ΗΠΑ Καλβινικού Θεολογικού Σεμιναρίου.

Τον Εντιμ. κ. Deniz Enön, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Cem Kınay και Yusuf Örnek, Βιομηχάνους τουρισμού, εκ Καππαδοκίας.   

             

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 25ην Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την εν Προύση κώμην Dereköy και προσεκύνησεν εν τω εκείσε Ιερώ Ναώ της Αγίας Παρασκευής, παρουσία του Εξοχ. κ. Νομάρχου Καβάλας, επί κεφαλής 100μελούς ομίλου προσκυνητών εξ Ελλάδος, κυρίως προσφύγων καταγόμενων εκ της ως άνω κώμης.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Ιερά μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Πικριδίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Παρασκευήν, 26ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Κληρικοί και Μοναχαί, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πολλοί πιστοί εντεύθεν, εξ Ελλάδος και εκ Ρουμανίας.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Οικονόμος κ. Πρόδρομος Αναστασιάδης, Ιερατικώς Προϊσταμενεύων του Ιερού Ναού, ο Εντιμ. κ. Σταύρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, ο Εντιμολ. κ. Παναγιώτης Τσάκος, Άρχων ΄Εξαρχος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Εφοπλιστής και Μέγας Ευεργέτης της Κοινότητος, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Καραστέργιος, Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, και ο Πατριάρχης.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος καί ιαματικού Παντελεήμονος, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Κουζκουντζουκίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, το Σάββατον, 27ην τ. μ.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και πλήθος ευλαβών προσκυνητών.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ομίλησαν ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος κ. Νικόλαος Πετροπέλλης, Αρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων και Ιερατικως Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, και ο Πατριάρχης, ευχηθείς υπέρ της ταχείας αποκαταστάσεως της υγείας του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του ιερού βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 27ης τ. μ., χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ, Κυρίλλου, ενώ την επομένην, ανταποκρινόμενος εις ευλαβή πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου και της Εφοροεπιτροπης της Κοινότητος Θεραπείων, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ αυτής της Αγίας Παρασκευής, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμέλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Ποιμενάρχης της Θεοσώστου Επαρχίας, και ο Πατριάρχης.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γεννάδιον Στάντζιον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. κ. Ιωαννίκιον Μπίλιαν και Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Γκάτζιαν, Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Φώτιον Γραικόν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιωάννου Σκούμπρου και Παύλου Μουστακέλλη.

48μελή όμιλον προσκυνητών εκ της  Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λεάνδρου Σταματάκη.

Τον Εντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον, Άρχοντα ΄Εξαρχον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Εφοπλιστήν, μετά των οικείων και φίλων αυτού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μωραϊτόπουλον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. ΄Ολγας Κοσμίδου, Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον  Εντιμ. κ. Ιωσήφ Γκαρσία, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αδαμαντίας, ως και την Ευγεν. κ. Αγγελικήν Χερουβείμ, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Παρασκευάν Μαϊν και Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, και Παντελεήμονα Σενσαχίν, Υπάλληλον αυτών, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτών εορτή.

Την Ευλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ευστρατίαν Θεοχάρη, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν. κυρίας Άνναν Θ. Σαράντη και Μαρίαν Αργυράκη, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Ηρώ Καπλανκγή, εντεύθεν.

 

*     *     *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Παναγιώτου και Jaklin Οζκουρκούτη, τελεσθείσαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 27ην Ιουλίου, και

β) τους γάμους του ζεύγους Can Şahin Karadaş και Seydi Carcar, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 28ην ιδίου.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Τρίτης, 23ης Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την από κοινού δοθείσαν, υπό των Εντιμ. Δρος Herbert Hoffinann-Loss, Γενικού Προξένου της Γερμανίας ενταύθα, και Ινστιτούτου "Ανατολή-Δύσις", εδρεύοντος εν Νέα Υόρκη, δεξίωσιν, προς τιμήν του Εξοχ, κ. Martti Ahtisaari, τ. Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Φιλλανδίας και επίτιμου Προέδρου του ως άνω Ινστιτούτου, εν τω κήπω του εν Θεραπείοις Προξενικού Μεγάρου της Γερμανίας.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 24ην ιδίου, εν τη Αιθούση της Παναγίας, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μ. Νομοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Γ. Πιτσάκην, Καθηγητήν της Ιστορίας του Δικαίου εν τω Δημοκριτείω Πανεπιστημίω Θράκης.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, μετά του Οσιωτ. Συγκέλλου κ. Νικολάου Παλαιολόγου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Θεραπείων, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Σαπουντζάκη Εφοροεπιτροπης αυτής, υποβαλόντας την ευλαβή παράκλησιν όπως Ούτος προσερχόμενος χοροστατήση και ευλόγηση την Κοινότητα αυτών, επί τη πανηγύρει του ως άνω Ιερού Ναού.

Τον Εντιμ. κ. Mustafa Özer, Δήμαρχον Mustafa Paşa (Σινασού), μετά συνεργατών αυτού.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την διοργανωθείσαν εορταστικήν εκδήλωσιν υπό του Βακουφίου Δημοσιογράφων Τουρκίας, επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 94ετίας από της καταργήσεως της λογοκρισίας του Τύπου και της συναφούς απονομής Βραβείων Ελευθερίας αυτού εις εγκρίτους Δημοσιογράφους, επί παρουσία του Εξοχ. κ. Ömer İzgi, Προέδρου της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως, εν τοις κήποις των Ανακτόρων Dolmabahçe, την Τετάρτην, 24ην Ιουλίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτην κ. Αθηναγόραν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς εεχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Αιδεσιμολ. Οικονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων και Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Κουζκουντζουκίου, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Αιμιλίου Κοτάμ Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, υποβαλόντας την ευλαβή παράκλησιν όπως Ούτος προσερχόμενος χοροστατήση και ευλογήση την Κοινότητα αυτών, επί τη πανηγύρει του ως άνω Ιερού Ναού.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρήστον Π. Κερχούλαν, Κληρικόν της Ιεράς Επισκοπής Σικάγου, μετά του Εντιμ. κ. Μαρίνου Τσιώρου, Επιχειρηματίου, εξ Αμερικής.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Πρόδρομον Αναστασιάδην, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντα του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Πικριδίου, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Αθηναγόραν Πέρες, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εκ Κολομβίας.

Τον Εντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Άρχοντα Διδάσκαλον του Γένους, τ. Λυκειάρχην, εντεύθεν.

Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Savoiu, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Παρισίων, μετά του Εντιμ. κ. Ali Ergüven, Επιχειρηματίου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Επιχειρηματίαν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Leyla Üstel Çağatay, Διευθύντριαν της Εταιρείας Τουρισμού "Paradiana", εντεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Βασιλειάδην, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αναστασίας και των τέκνων αυτών, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Fadil Başar, Δημοσιογράφον εν Βουδαπέστη, και Erkan Deşat, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Φώτιον Καλατζήν, υπάλληλον εταιρείας, εκ Γερμανίας.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Παλαβίδην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Καλλιόπης, εξ Αθηνών.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Ελλογ. κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, κατά την διοργανωθείσαν υπό της Ακαδημίας Επικοινωνιακών Τεχνών (İletişim Sanatları Akademisı), εκδήλωσιν, εν τη εν Νικαία (İznik) έδρα αυτής, το Σάββατον, 20ήν Ιουλίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 20ήν Ιουλίου, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Τριάδος, εν η και διενυκτέρευσεν. Εκείθεν την επομένην διεπεραιώθη εις Πρίγκηπον και μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Νικολάου, χοροστατήσας κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών εν αυτή έργων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Πρίγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, όστις και υπεδέχθη τον Πατριάρχην εν τη αποβάθρα της νήσου. Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί, ό Εντιμ. κ. Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης έψαλε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκ των χορηγών της ανακαινίσεως αειμνήστου Κωνσταντίνου Λεβέντη και ωμίλησε περί της σημασίας των γενομένων εν τη Ιερά Μονή εργασιών.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω κήπω της Ιεράς Μονής.

Εν συνεχεία η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, ένθα προσκυνήσας ηυλόγησε την μοναστηριακήν τράπεζαν, ακολούθως δε ανεχώρησεν επιστρέφων εις Χάλκην, προπεμφθείς υπό του οικείου Ποιμενάρχου και της Εντίμου Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Λόρες και Ιερολ. Διάκονον κ. Αθηναγόραν Πέρες, Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Παναμά.

Τον Εντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον της Αυστρίας ενταύθα.

Την Εφορείαν του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Σαπουντζάκη.

Τους κ. κ. Ευάγγελον Καίσαρην, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, Δημήτριον Καραμάνην, Φαρμακοποιόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, Παναγιώτην Διαμαντόπουλον μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αναστασίας, και Γεώργιον Παπαγεωργίου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βασιλικής, εξ Ηλείας.

50μελή όμιλον εκ του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Εφετείου Αθηνών, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Στασινόπουλου,

104μελή όμιλον εκ του Συλλόγου Συμβολαιογράφων  Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Σαρρή.

Τον Εντιμ. κ. Χαράλαμπον Νικολάου, Πρόεδρον της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Αντιπρόεδρον του «Αθήνα 2004», μετά των τέκνων αυτού Όλγας και Βασιλείου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ρέας-Ελένης, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Παπαντωνίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά των Ελλογιμ. κυρίων Νίκης Λιβεριάδου και Κυράτσως Γεωργιάδου. Μαθηματικών, εκ Κομοτηνής.

Τον Εντιμ. κ. Hakan Çelik, Δημοσιογράφον της  Εφημερίδος "Posta", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Καλαμάρην, Λογιστήν, εντεύθεν, μετά του Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου Δριμάλη, στελέχους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Γαϊτανίδην, Τραπεζικόν, εκ Βόλου.

Τον Εντιμ. κ. Can Şahin Karadaş, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν, δίδος Seydi Carcar, εξαιτησαμένους την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν και ευχήν επί τοις επί θύραις γάμοις αυτών, εντεύθεν.

*    *    *

 

                                                       ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

                                                              Αδελφότητα Οφφικιάλων

                                                       " Παναγία η Παμμακάριστος" 

                                                                                                              Αθήνα 15 Ιουλίου 2002

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ


Τον Αγιασμό για την έναρξη της λειτουργίας των παιδικών και νεανικών κατασκηνώσεων ( "Παιδοπόλεως" και "Στέγη Εργαζoμένης Νεάνιδος") της Ομογένειας τέλεσε το Σάββατο 13 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στη νήσο Πρώτη των Πριγκηπονήσων.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :

 

« Εφέτος όπως γνωρίζετε καθυστέρησε ασυγχώρητα η έκδοση της άδειας των αρμοδίων αρχών για να λειτουργήσει το ίδρυμα μας και λέγω ασυγχώρητα διότι όπως όλοι γνωρίζουμε ο σκοπός αυτού του ιδρύματος είναι κοινωνικός, είναι φιλανθρωπικός, είναι ιερός και επομένως οι αρμόδιες κρατικές Αρχές θα έπρεπε όχι απλώς να μην φέρνουν προσκόμματα και να μην καθυστερούν στην έκδοση της αδείας αλλά να μας βοηθούν παντοιοτρόπως πέραν πάσης γραφειοκρατίας και πάσης προκατάληψης. Αλλωστε δεν είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί εδώ αυτό το ίδρυμα , λειτουργεί εδώ και 65 χρόνια.

Γνωρίζουν οι Αρχές τι κάνουμε, έρχονται ελέγχουν, παρακολουθούν και καλά κάνουν διότι είναι η ευθύνη του κράτους να παρακολουθεί . Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι βέβαιες οι Αρχές ότι εδώ συντελείται ένα κοινωνικό έργο, ένα ιερό έργο υπέρ της διαπλάσεως των χαρακτήρων των παιδιών μας να γίνουν καλοί χριστιανοί εφόσον είναι η θρησκεία τους και η πίστη τους αλλά και να γίνουν και καλοί πολίτες. Αυτό επιδιώκουν τα ιδρύματα μας.

Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι τόσες ημέρες και τόσες εβδομάδες το Πατριαρχείο και η Ομογένεια ήταν σε αγωνία και αβεβαιότητα για το πότε θα εκδοθεί η άδεια .

Ελπίζω ότι του χρόνου δεν θα επαναληφθεί αυτό. Ελπίζουμε γενικότερα ως Ομογένεια ότι τα καινούργια πολιτικά σχήματα τα οποία εκκολάπτονται αυτή τη στιγμή στην χώρα και τα οποία έχουν εξαγγείλει ως κεντρικό προσανατολισμό της δραστηριότητας τους, όταν θα έλθουν στην εξουσία φυσικά, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω ελπίζουμε ότι αυτά τα καινούργια πολιτικά σχήματα θα ενσκήψουν επάνω στα προβλήματα των Μειονοτήτων επομένως και της δικής μας Μειονότητας και του Πατριαρχείου μας χωρίς προκατάληψη, με περισσότερη κατανόηση και με περισσότερη διάθεση να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της υπάρξεως της Ομογένειας μας ως συνόλου και των επί μέρους ιδρυμάτων της.

Οι Ομογενείς είμαστε νομοταγείς πολίτες και δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο κράτος. Αντιθέτως τα προβλήματα μας τα δημιουργεί το κράτος το οποίο έπρεπε να μας βοηθάει να επιλύουμε τα προβλήματα μας, να μην υπάρχουν, να μην δημιουργούνται.

Εκφράζω την αισιοδοξία όλων μας ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα».


*   *   *

Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων κ.Ιακώβου


Το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων κ.Ιακώβου στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου στη νήσο Πρίγκηπο. Στην ενθρόνιση παρέστησαν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραιθώ κ.Δαμιανός, Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και πλήθος Ιερέων και πιστών από τα Πριγκηπόνησα, την Πόλη και την Ελλάδα.

Ο νέος Ποιμενάρχης των Πριγκηπονήσων κ. Ιάκωβος, που μέχρι και την ημέρα της εκλογής του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν Μητροπολίτης Λαοδικείας, διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη κ. Συμεών ο οποίος εξελέγη στην Γεροντική Μητροπόλη Νικομηδείας.

 

Χειροθεσία νέου Μεγάλου Εκκλησιάρχου του Οικουμενικού Θρόνου

 


Την Κυριακή 14 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χειροθέτησε τον π. Βενιαμίν στο Οφφίκιο του Μεγάλου Εκκλησιάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Προηγήθηκε η χειροτονία του σε Πρεσβύτερο από τον Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο, Πρωτοσυγκελεύοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο νέος Μ. Εκκλησιάρχης π. Βενιαμίν μέχρι την ημέρα της χειροτονίας και χειροθεσίας του ήταν Διάκονος της Σειράς του Οικουμενικού Θρόνου.

 

Υπεύθυνος συντάξεως :

Ν.Α.Μαγγίνας

Τηλ. 0944 580903

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ναζιανζού κ. Θεοδώρητον, εκ Λονδίνου.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Πολύκαρπον Σταυρόπουλον, Πρωτοσύγκελλον της Ιερας Μητροπόλεως Ιταλίας.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Κατερλήν, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Κασσιανόν Νότην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Τον Μουσικολ. κ. Ιωάννην Χαριατίδην, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Τον Εντιμ. κ. ΑkioWada, Γενικόν Πρόξενον της Ιαπωνίας ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Τakeshi Ishihara,Υποπροξένου αυτής.

Τον Ελλογιμ. κ. Ευθύμιον Παπαταξιάρχην, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκ Λέσβου.

Τον  Ελλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικομαθηματικόν, εξ Αθηνών.

Τον  Εντιμ. κ. Δανιήλ Ναούμοβιτς, μετά των οικείων αυτού, εξ Αγγλίας.

Τον Εντιμ. κ. Melih Sipahioğlu, επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Βασιλάκον, Διευθυντήν του εν Λονδίνω Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Την Ευγεν. κ. Ειρήνην Πετροπέλλη-Φραγκουδάκη, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Αικατερίνης, εκ Κορέας.

Τας Ευγεν. κυρίας Νάσιαν Μιχαλοπούλου, Δημοσιογράφον, και Καλλιόπην Σαμωνά, εξ Αθηνών.

14μελή όμιλον καλαθοσφαιριστών εξ Αμερικής, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Κωστάλα.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Jean-François Bouffandeau, Γενικού Προξένου της Γαλλίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, την Κυριακήν, 14ην Ιουλίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Τετάρτης, 17ης Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εις την εν Γαλατά Συναγωγήν Neve Salom και παρέστη εις την κηδείαν του Σοφολ. κ. David Asseo, Αρχιρραββίνου των ενταύθα Εβραίων.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Την Ευγεν. κ. Νejla Riachi Assaker , νέαν Γεν. Πρόξενον του Λιβάνου ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. μητρός αυτού κ. Αναστασίας, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Leyla Tavşanoğlu, Δημοσιογράφον της εφημερίδος Cumhuriyet, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χριστόδουλον Β. Βαρτζήν, και Βασίλειον Μπαλάσην, Δικηγόρους, εκ Λονδίνου και Αθηνών αντιστοίχως.

Τον Ελλογιμ. κ. Ανδρέαν Γεωργούδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Παναγιώτας, και του υιού αυτών Εντιμ. κ. Γεωργίου, φοιτητού, εκ Θεσσαλονίκης.

Τους Εντιμ. κ. κ. Μαρτίνον και Ματθαίον Dumav, αυταδέλφους, φοιτητάς, εντεύθεν.

6μελή όμιλον Διαμαρτυρομένων, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Μark O'Dell, εξ Αμερικής.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 11ην Ιουλίου, συνοδευόμενος υπό του Ελλογ. κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, μετέβη είς τον Ιερόν Ναόν Αγίας Τριάδος της Κοινότητος Σταυροδρομίου και επεθεώρησε τα εν αυτώ ανακαινιστικά έργα.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν του Σαββάτου, 13ης ιδίου, διεπεραιώθη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις Πρώτην, και εχοροστάτησεν εν τη Ιερά Μονή της Θείας Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού, κατά την τελεσθείσαν εν αυτή εναρκτήριον Θείαν Λειτουργίαν της εφετεινής περιόδου λειτουργίας της Παιδοπόλεως και της Στέγης Εργαζομένων Νεανίδων, καθ' ην άπαντες οι τρόφιμοι, καταλλήλως προετοιμασθέντες, μετέλαβον των αχράντων μυστηρίων.

Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης, ετέλεσεν εν τω αυλογύρω της Μονής τον Αγιασμόν, δι' ου ηγιάσθησαν άπαντες οι χώροι της Μονής, εν συνεχεία δε ετέλεσε Τρισάγιον ενώπιον του εν τω αυλογύρω τάφου του Μεγάλου Ευεργέτου του Γένους ημών Συμεών Σινιόσογλου, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού τε και άλλων ευεργετών, δωρητών και διακονησάντων εν τη Ιερά Μονή και τοις εν αυτή Ιδρύμασιν.

Επηκολούθησε πρόγραμμα περιλαμβάνον άσματα υπό των παίδων, υπό την διεύθυνσιν της Ελλογ. δίδος Μαρίας Τσιροπούλου, Γυμνάστριας, και του Εντιμ. κ. Σταύρου Ραφαηλίδου, Γυμναστού και Διευθυντού της Παιδοπόλεως. Εν συνεχεία παρετέθη γεύμα, ένθα ωμίλησαν η Ελλογ. δις Χαρίκλεια Καμίλη, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς και επαινέσας τους υπευθύνους των Ιδρυμάτων.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, διεπεραιώθη εκ Πρώτης εις Πρίγκηπον, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου και Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, και επεσκέφθη κατ' οίκον τον νεοεκλεγέντα Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομήδειας κ. Συμεών, ως και τον αγαγόντα πρότριτα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ιερώνυμον, επιδαψίλευσας αυτοίς τας σεπτάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια, εν συνεχεία δε μετέβη εις την προσφάτως ανακαινισθείσαν Ιεράν Μονήν Αγίου Νικολάου, προσκυνήσας εν αυτή.

Το εσπέρας της αυτής ημέρας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, κατά την ενθρόνισιν του νέου Ποιμενάρχου Πριγκηποννήσων Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιακώβου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του ιερού βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής των αγίων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Αγίας και Οικουμενικής Δ' Συνόδου, 14ης Ιουλίου, τελεσθείσαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καθ' ην ετελέσθη και η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του μέχρι τούδε Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Εις το τέλος της Θείας ταύτης Λειτουργίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησε τον νεοχειροτονηθέντα εις το Οφφίκιον του Μεγάλου Εκκλησιάρχου της  Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι, οι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, η σεβαστή μήτηρ του νεοχειροτονηθέντος, λοιποί συγγενείς και φίλοι αυτού, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, παρουσιάσας τη Α. Θ. Παναγιότητι, τον υπ' αυτού χειροτονηθέντα Κληρικόν, ο νέος Μ. Εκκλησιάρχης και ο Πατριάρχης, ευλογήσας και συμβουλεύσας αυτόν.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Σίνα, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανόν.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, εξ Ελβετίας.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Διαυλείας κ. Δαμασκηνόν, Ιεράρχην της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνοδευόμενον υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γρηγορίου Τσάκαλη, Οσιολ. Ιερομόναχων κ. κ. Νεκταρίου Αλεξοπούλου και Σεραφείμ Δημητρίου, Ιερολ. Διακόνων κ. κ. Γρηγορίου Μήλιαρη και  Ισιδώρου Σαλάκου και  Εντιμ. κ. Χριστόφορου Οικονομίδου, Φοίτητου Θεολογίας, εξ Αθηνών.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βρυξελλών.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Χριστιανουπόλεως κ. Σεραφείμ, εξ Αθηνών.

40μελή όμιλον προσκυνητών εκ Καλαβρίας, υπό την ηγεσίαν του Θεοφιλ. ΡΚαθολικού Επισκόπου Locri-Genace κ. Giovani-CarloBrigantini.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλον Συκήν, Κληρικον της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης,

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου.

Τους Πανοσιολ. κ. κ. Θεωνάν Μπακάλην και Νικόλαον Σεργάκην, Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας.

Τον Εντιμ. κ. Αθήναιον Φλωρίνην, Στρατηγόν έ. ά., τ. Νομάρχην, Βουλευτήν Χαλκιδικής, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Γερακίνας, εκ Πολυγύρου.

Τον Ελλογιμ. κ. Ηλίαν Δέλαν, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βάγιας, εκ Σουφλίου.

Τον Εντιμ. κ. Ηλίαν Ναούμ, Δικηγόρον, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ελλογ. δίδα Ειρήνην Δεμίρ, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Κώσταν, στέλεχος της ΑΧΕΠΑ, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Εμμανουέλαν Ν. Βαρδινογιάννη, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νami Araz, μετά των οικείων αυτού, εκ Προκοπίου Καππαδοκίας.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην, εκ Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής.

Την Ευγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου-Χριστοπούλου, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

Τον Αιδεσιμ. Πάστορα κ. Heinz Klautke, μετά της Εύγεν. συζύγου αυτού κ. Ilona, εκ Γερμανίας.

48μελή όμι.λον προσκυνητών εκ της Πολιτιστικής  Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας "΄Ιωνες", υπό την προεδρείαν της Ελλογ. κ. Άννης Αϊβατζόγλου, Φιλολόγου.

Την Ευγεν. κ. Ήβην Μαρούση, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Ακύλα, Φοιτητού εν Λονδίνω, υποβαλόντος σέβη επί τη ονοματική αυτού εορτή.

26μελή όμιλον Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και κληρωτών του Ναρκαλιευτικού του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδος "Αηδών".

*   *   *

Κατόπιν της εκλογής και καταστάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Πατριαρχικού Επόπτου της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ως Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, εις την κενωθείσαν θέσιν ταύτην Επόπτου ετοποθετήθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών ο Βοηθός Αυτού Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου Ευφημίας, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Πέμπτης, 11ης Ιουλίου, Ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του  Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Μαραγκουδάκην, Επίτροπον της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σίνα εν Αθήναις, μετά της Ευγεν. μητρός αυτού κ. ΄Ολγας, υποβαλούσης σέβη και εξαιτησαμένης τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίος αυτής, και του Εντιμ. κ. Δημητρίου Γάλου, Φοιτητού Θεολογίας, ως και του Ελλογιμ. κ. Αποστόλου Χατζηγιάννη, Καθηγητού, και της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Ραλούς Υπερμάχου, Καθηγήτριας, εξ Αθηνών.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Παπαδάκην, Πρωτοσύγκελλον της  Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και  Αρκαδίας, και τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μαλλιωτάκην, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Βερικάκην και Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Αργύριον Καραμόσχον, εξ Ελλάδος.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Τους Οσιολ. Ιερομόναχους κ. κ. Νείλον Βατοπαιδινόν και Νεκτάριον, εξ Ιταλίας.

Τον Οσιολ. π. Μιχαήλ Ρούσσον, ΡΚαθολικόν Κληρικόν του Τάγματος του Ιησού, επί κεφαλής ομίλου προσκυνητών εξ Αθηνών.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Αριστοτέλην Ισαακίδην, Μηχανολόγον-Μηχανικόν, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδος (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Αχιλλέα Παπαδόπουλον, Δρα Χημικόν-Μηχανικόν του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και Δημήτριον Κομίλην, Δρα Μηχανικόν Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως και τας Ελλογιμ. κυρίας Σταματίαν Κολλάνου, Δρα Χημικόν-Μηχανικόν εκ του ας άνω Υπουργείου, και Δέσποιναν Φάττα, Δρα Χημικόν-Μηχανικόν του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου.

Τον Ελλογιμ. κ. Παναγιώτην Σιδηρόπουλον, Καθηγητήν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογιμ. κ. Φρειδερίκης, Καθηγήτριας, και των θυγατέρων αυτών Ελλογιμ. διδος Χρυσής, Καθηγήτριας εν τω Πανεπιστημίω Βοσπόρου, και Ευγεν. δίδος Αύρας, Σκηνοθέτριας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ, κ. Στυλιανόν Καλαμάρην, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Κορνηλίας, Εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Βασιλειον Τσαμπαλάν, Πρόεδρον του Μορφωτικού Συλλόγου Νεοχωροπούλου Ιωαννίνων, επί κεφαλής ομίλου μελών αυτού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον Μπαντουβάν, και Πέτρον Καλογεράκην, Επιχειρηματίας, εκ Κρήτης.

Την Ευγεν, δίδα Θεοδοσίαν Ν. Κωνσταντινίδου, εξ Αθηνών.

Πολυμελείς ομίλους προσκυνητών εκ Καλαμάτας, Κρήτης, Αρναίας κ. ά. περιοχών της Ελλάδος.

 

*     *     * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, παρέστη την Δευτέραν, 8ην Ιουλίου, εις την εν τω Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar έναρξιν των εργασιών του εφετεινού Παγκοσμίου Συνεδρίου και Εκθέσεως Περιβάλλοντος της Διεθνούς Οργανώσεως Στερεών Αποβλήτων (ISWA), καθ' ην ομίλησαν ο Εξοχ. κ. Υφυπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, ο Εντιμ. κ. Δήμαρχος Μεγαλοπόλεως και πολλοί ξένοι Επιστήμονες.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, προσκληθείς υπό του Συνδέσμου Τούρκων και Αμερικανών Επιχειρηματιών (TABA) παρεκάθησεν εις το εν τοις Ανακτόροις Çirağan δείπνον προς τιμήν του τ. Προέδρου των ΗΠΑ Εξοχ. κ. William Clinton, κατά την διάρκειαν του οποίου ο κ. Πρόεδρος εγερθείς εκ της θέσεως αυτού και μεταβάς παρά τω Πατριάρχη εχαιρέτησεν Αυτόν λίαν φίλοφρόνως και εγκαρδίως, αναφερθείς εις τας αγαθάς αναμνήσεις αυτού εκ της επισκέψεως αυτού προς τριετίας εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Ελλογ. κ. κ. Δ. Παναγιωτόπουλον, Τ. Γιαννανόπουλον και Θεόδωρον Κουτρουμανίδην, Καθηγητάς του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιωάννου Δόκα, Αθανασίου Καραμαλίδου και Ευγεν. δίδος Ειρήνης Μανωλά, Φοιτητών αυτού.

Τον Ελλογ. κ. Ευάγγελον Κεχριώτην, Ιστορικόν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Τριανταφυλλίδην, Αρχιτέκτονα, μετά της Eυγεν. συζύγου αυτού κ. Ιωάννας, Δικηγόρου, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικας ευχάς, επί τοις γάμοις αυτών, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Μερόπην Αναοτασιάδου, Καθηγήτριαν, και Ευγεν. Κ. Ayşe Ozil, μεταπτυχιακήν Φοιτήτραν εν τω Πανεπιστημίω του Βοσπόρου.

Τον Ελλογ. κ. Ανέστην Μόρφην, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτών εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Μπαρμπούνην, Αστυνομικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ιουλίας και του υιού αυτών Αρτεμίου, εκ Πατρών.

Τον Εντιμ, κ. Ιωάννην Κατάκαλον, μετά της Ευγεν. Συζύγου αυτού κ. Μαρίας, ευχαριστήσαντας Αυτώ δια την επιδειχθείσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν επί τη κοιμήσει της προσφιλούς αυτών μητρός πρεσβυτέρας Μαρίας, εξ Αθηνών,

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσήν, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, μετά της Ευγεν. μνηστής αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Οικονομολόγον, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Σωκράτους, Φοιτητού, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Ευφημίαν Σέρβου, υποβαλούσαν σέβη και εξαιτησαμένην τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτής, εντεύθεν.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 7ης Ιουλίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ διαφόρων Ιερών Μητροπόλεων της Ελλάδος με επικεφαλής Κληρικούς αυτών.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εκτενώς εις την συμπλήρωσιν 30ετίας από της κοιμήσεως του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εν συνεχεία, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου τούτου προκατόχου Αυτού, επί τη 30ή επετείω από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

 

*     *     *