Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Ἰούνιος 2001

Ἰούνιος 2001

Επιστροφή του Πατριάρχου

εκ της εις νήσον Λέσβον προσφάτου επισκέψεως

Χθες, Τετάρτην, 20ήν τ. μ. Ιουνίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επέστρεψεν εκ της εις την νήσον Λέσβον επισκέψεως Αυτού, την οποίαν επραγματοποίησε κατόπιν αδελφικής προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, επί τω τέλει όπως προστή των εορταστικών εκδηλώσεων επί τη επετείω μνήμη των εν Λέσβω διαλαμψάντων πεντήκοντα περίπου Αγίων. Ούτω, το εσπέρας του Σαββάτου, 16ης τ. μ., προέστη του πανηγυρικού Εσπερινού εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Θεράποντος και της εν συνεχεία λιτανείας ανά τας κεντρικάς οδούς της πόλεως, την δε επομένην ετέλεσε την Θ. Λειτουργίαν εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Αθανασίου, συλλειτουργούντων Αυτώ πλείστων εξ Ελλάδος Ιεραρχών ομού μετά των Αρχιερατικών μελών της Πατριαρχικής συνοδείας Σεβ. Μητροπολιτών Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού και Κασσανδρείας κ. Νικόδημου, ως καί του παραπιδημούντος Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου. Εις το τέλος της Θ. Λειτουργίας εχειροθέτησεν εις το Οφφίκιον του Άρχοντος Προστάτου των Γραμμάτων τον χρηματίσαντα Καθηγητήν Αυτού εν τω Γυμνασιακώ Τμήματι της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης Ελλογ. κ.  Αθανάσιον  Γ. Τσερνόγλου, Λέσβιον.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης επεσκέφθη και την δευτέραν εν τη Νήσω Ι. Μητρόπολιν, την της Μηθύμνης, γενόμενος λίαν φιλαδέλφως δεκτός υπό του Ποιμενάρχου αυτής Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, προέστη δοξολογιών εις τους Ι. Ναούς των ας επεσκέφθη πόλεων και κωμοπόλεων, ανεκηρύχθη επίτιμος δημότης πλείστων εξ αυτών, εφύτευσεν αναμνηστικά της επισκέψεως Αυτού δένδρα, παρέστη καί ωμίλησεν εις την τελετήν αδελφοποιήσεως των Δήμων Altınoluk Τουρκίας και Γέρας Λέσβου, παρουσία των εκατέρωθεν Δημάρχων και πλήθους λαού εξ αμφοτέρων των χωρών, ωμίλησεν εκτενώς εις το Οικολογικόν Συνέδριον "Θεόφραστος 2001" εν τω Μουσείω Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου δάσους Λέσβου εν Σιγρίω, παρουσία επιστημόνων εξ Ελλάδος, Τουρκίας και άλλων χωρών και παρεκάθησεν εις επίσημα προς τιμήν Αυτού γεύματα των Εξοχ. κ. κ. Υπουργού Αιγαίου, Νομάρχου Λέσβου, Δημάρχου Μυτιλήνης κ. ά.. Ακόμη, προσεκύνησεν εις διαφόρους Ι. Μονάς, ως την των Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, της Παναγίας  Μυρσινιωτίσσης κ. ά., έψαλε Τρισάγιον προ του τάφου του προσφάτως  κοιμηθέντος αειμνήστου  Κωνσταντίνου  Ξύδα, πατρός του Εξοχ. κ. Φωτίου Ξύδα, Πρέσβεως,  επεσκέφθη κατ' οίκον τον εν τη νήσω διαθερίζοντα Σεβ. Μητροπολίτην  Κορίνθου  κ. Παντελεήμονα και το εσπέρας της Τρίτης, 19ης  τ.μ. προεπέμφθη  εν τω λιμένι μετά των αυτών και κατά την άφιξιν τιμών , διαπεραιωθείς εις Κυδωνίας  (Ayvalik), ένθα και διενυκτέρευσε μετά της τιμίας Αυτού συνοδείας, επιστρέψας εις την Πόλιν, ως  ελέχθη, την επομένην.

***

H Επέτειος των Ονομαστηρίων

της Α.Θ. Παναγιότητος,

του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

 

Επί τη ι. μνήμη των Αγίων ένδοξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, τη και ήμερα των σεπτών Πατριαρχικών Ονομαστηρίων, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της εορτής, την Κυριακήν, 10ην Ιουνίου, εν τω τέλει του όποιου εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Ευταξίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Κούρτην, Καθηγητήν Ιατρικής, εξ Αθηνών, ως και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Δευτέρας, 11ης ιδίου, εν Συνοδική συγχοροστασία, εν μέσω πολυπληθούς εκκλησιάσματος εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, συνεχοροστάτησαν oι Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολίται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος και Ικονίου κ. Θεόληπτος.

           Η πανηγυρική αύτη Θεία Λειτουργία έληξε δια του Πατριαρχικού Πολυχρονισμού.

           Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Αιθούση του Θρόνου, καθ' ην την Α. Θ. Παναγιότητα, τον εορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, ο Εντιμολ. κ. Θεοδόσιος Καραμουράτογλου, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ μέρους των Οφφικιάλων, ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Κούρτης, εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου "Οι φίλοι του Αγίου Όρους", και ο  Εντιμολ. κ.  Ιωάννης Παπαμιχαλάκης, Άρχων Μ. Υπομνηματογράφος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Πρόεδρος της Αδελφότητος Οφφικιάλων "Παναγία η Παμμακάριστος".

Τέλος, ο Πατριάρχης εν τη αντιφωνήσει Αυτού ηυχαρίστησε πάντας τους δια της παρουσίας και της συμπροσευχής αυτών τιμήσαντας την ημέραν των ονομαστηρίων Αυτού και ωμίλησε δια τον Θεσμόν του Οικουμενικού Πατριάρχου και την προσφοράν της μακράς σειράς των προκατόχων Αυτού προς την Εκκλησίαν και το Γένος.

Εν συνεχεία η Πατριαρχική Αυλή με επικεφαλής των Σεβ. Μητροπολιτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, υπέβαλε τα εόρτια σέβη αυτής εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, δια προσφωνήσεως αυτού, αντιφωνήσαντος του Πατριάρχου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον  Άριστον.

***

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 7ης Ιουνίου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου και Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου και Εντιμ. κ. Βασιλείου Καραγιώργη, Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη αεροπορικώς εις Αθήνας, και προέστη της εξοδίου ακολουθίας του αειμνήστου Παναγιώτου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου και Μεγάλου Ευεργέτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών, συμπαραστατούμενος υπό των Μακ. Αρχιεπισκόπων Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου και Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, καθώς και των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Διονυσίου, ΙΙεργάμου κ. Ιωάννου και Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ομιλήσας δε καταλλήλως, εξέφρασε την ευγνωμοσύνην της Εκκλησίας και του Γένους προς τον εκλιπόντα δια τας πολλάς ευεργεσίας αυτού.

Ο Πατριάρχης μετά τον ενταφιασμόν μετέβη εις το αεροδρόμιον και επέστρεψεν εις την Έδραν Αυτού, προπεμφθείς υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, συνοδευομένου υπό Ιεραρχών, όστις και είχεν υποδεχθή τον Πατριάρχην κατά την άφιξιν Αυτού ενωρίτερον εις το αεροδρόμιον των Σπάτων.

Επί τη αγγελία της εν Χριστώ τελειώσεως Π. Αγγελοπούλου

 

ΟΙKΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, πληροφορηθείς την εν ειρήνη κοίμησιν και εν Χριστώ τελείωσιν του αοιδοίμου πιστού τέκνου, Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου και Μεγάλου Ευεργέτου της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και ολοκλήρου του Γένους, Παναγιώτου Αγγελοπούλου, εξέφρασε την βαθείαν λύπην Αυτού δια τον πρόσκαιρον αποχωρισμόν από τοιούτου μεγάλου φίλου ανδρός, προσενεγκόντος τεραστίας υπηρεσίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και το Γένος άπαν.

Άμα τη αγγελία του λυπηρού συμβάντος ανέπεμψε δέησιν εν Κυρίω υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού και παρηγορίας των οικείων του. Μεθ' ο συνεκάλεσεν έκτακτον συνεδρίασιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία απεφάσισεν όπως:  α) τελεσθή αμέσως Πατριαρχικόν και Συνοδικόν τρισάγιον εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεταστάντος, το οποίον και ετελέσθη· β) εκφρασθούν τα  συλλυπητήρια  του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τα μέλη της οικογενείας αυτού· γ) προστή η Α.Θ. Παναγιότης της εξοδίου ακολουθίας αυτού· δ) τελώνται εν τω Πανσέπτω  Πατριαρχικώ  Ναώ  εν  καιρώ  άπαντα  τα κεκανονισμένα εκκλησιαστικώς μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού· δ) θεσμοθετηθή "Υποτροφία εις μνήμην Π. Αγγελοπούλου" δι' αριστούχον κατ' έτος μαθητήν εκ Δημητσάνης· ε) δημοσιευθή άρθρον σχετικόν προς τας ευεργεσίας του εις το περιοδικόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Ορθοδοξία"· ζ) τοποθετηθή εις περίοπτον θέσιν εν τω Πατριαρχικώ Οίκω η προτομή αυτού.

Το παράδειγμα της φιλοπατρίας του, της υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας μερίμνης του, της εργατικότητος και δημιουργικότητός του, της  γενναιοδωρίας  του,  της  αγαθοεργίας  του και της μετριοφροσύνης του θα μείνη φωτεινόν. Υπήρξεν όντως μέγας.

Κύριος ανάπαυσαι την ψυχήν αυτού εν χώρα ζώντων.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 5η Ιουνίου 2001

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

***

Η εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος Άϊρες

κ.  Τ  Α  Ρ Α  Σ  Ι  Ο Υ

την Κυριακήν της Πεντηκοστής

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Πεντηκοστής, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ.Εσπερινόν του Σαββάτου, 2ας Ιουνίου.

Την Κυριακήν της Πεντηκοστής 3ην ιδίου, μετ' εκδηλώσεων χαράς και τιμής, ετελέσθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ η εις Επίσκοπον χειροτονία του από Μεγάλων Αρχιδιακόνων Θεοφιλεστάτου  Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος Άϊρες κ. Ταρασίου.

Προ της Χειροτονίας ο Πατριάρχης απηύθυνε καταλλήλους τη περιστάσει λόγους τω χειροτονουμένω, όστις απήντησε βαθέως συγκεκινημένος.

Η χειροτονία ετελέσθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού,  Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μετρών και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Φιλαδελφίας κ. Μελίτωνος, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήτα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης προέστη της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αναγνώσας και τας ευχάς της Γονυκλισίας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι του Θρόνου, Κληρικοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, ως και ο Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αποστολάκης, Πρόξενος αυτής, ο Εντιμ. κ. Frank Urbancic, Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ ενταύθα, άλλοι Γενικοί Πρόξενοι, ο Εντιμολ. κ. Παναγιώτης και η Ευγεν. κ. Αγγελική Αντωνοπούλου, σεβαστοί γονείς του νέου Αρχιερέως, και οι λοιποί οικείοι αυτού, Άρχοντες Οφφικιάλοι, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Επίσης παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β' και Κληρικοί ξένων δογμάτων.

Εν συνεχεία, ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης Μπουένος 'Αϊρες, ανελθών εις τον Θρόνον, διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον, δεχθείς τα συγχαρητήρια και τας ευχάς πάντων των προσελθόντων.

***

Παρουσία πανεπιστημιακών καθηγητών διαφόρων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις ανοικτήν συνεδρίαν του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, παρούσης και της Αντιπρυτάνεως του Α.Π.Θ. κας Ολ. Γκίμπα-Τζιαμπίρη εγένετο εις Θεσσαλονίκην σήμερον, 1ην Ιουνίου ε. έ. η αναγόρευση εις Διδάκτορα Θεολογίας του Πανοσ. Διακόνου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κ. Ελπιδοφόρου.