Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Retour

Μάϊος 2003

Μάϊος 2003

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις 

 

Eθνικά Μνημόσυνα επί τη επετείω της Αλώσεως
Πέμπτη 29 Μαΐου 2003

http://www.eptalofos.com.gr/polis2.html

Η ΣΚΛΑΒΑ Η ΠΟΛΗ

Η σκλάβα η Πόλη κάθεται στο Βόσπορο και κλαίει

Κι ο φιδωτός ο Βόσπορος την συμπονεί και λέει :

«Πες μου κυρά μου ζηλευτή, πεντάμορφη κυρά μου,

Γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου;

Σαν τι είναι που μου ζήτησες κι εγώ να μη στο φέρω

Μήπως σ ελύπησα ο φτωχός και δίχως να το ξέρω;

Στα κάτασπρα τα πόδια σου δεν πέρασεν ημέρα,

που να μη σούφερα σκυφτός δώρα απ τον κόσμο πέρα.

Τα μύρα της Ανατολής και τα μεταξωτά της

Και τα χαλιά τα ατίμητα, τα μυριοπλουμιστά της

Και της Φραγκιάς τα ασημικά, και τα χρυσά στολίδια,

Και τα άλλα της τα ξακουστά, τα τόσα της παιχνίδια,

Πες μου λοιπόν γιατί μου κλαις, πεντάμορφη κυρά μου,

Γιατί ποτίζεις δάκρυα τα γαλανά νερά μου;»

«Στα κάτασπρα τα πόδια μου δεν πέρασεν ημέρα

που να μη μούφερες σκυφτός δώρα απ τον κόσμο πέρα.

Μον ένα δώρο ολημερίς κι ολονυχτίς προσμένω,

Κι ακόμα δεν μου τόφερε το κύμα σου αφρισμένο

Μον ένα δώρο λαχταρούν τα μάτια μου και κλαίνε,

Ατίμητο στα ατίμητα –ελευθεριά το λένε.»

Ο Βόσπορος που τάκουσε κυττάζει την κυρά του

Κι αναστενάζει θλιβερά στα γαλανά νερά του.

 

*   *   * 

Κωνσταντίνου Μάνου ( 1869 –1913 )

« Λόγια της καρδιάς »

 

 

Η τραγωδία ήταν τελική.

Στις 29 Μαίου του 1453 ένας Πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα. Είχε αφήσει μια ένδοξη Κληρονομιά στα γράμματα και στην Τέχνη. Είχε βγάλει Χώρες ολόκληρες από την βαρβαρότητα και είχε δώσει σε άλλες την εκλέπτυνση των ηθών. Η δύναμη του και η ευφυία του προστάτεψαν πολλούς αιώνες την Χριστιανοσύνη.

Για 11 αιώνες η Κωνσταντινούπολις ήταν το κέντρο ενός κόσμου φωτός.

Το ζωηρό πνεύμα, τα ενδιαφέροντα και η αγάπη για την ομορφιά των Ελλήνων, η υπερήφανη ισχύς και η ικανότητα των Ρωμαίων, η υπερβατική ορμή των Χριστιανών της Ανατολής, που είχαν ενωθεί σε ένα ρευστό ευπαθές σύνολο όλα τώρα αποκοιμήθηκαν. Η Κωνσταντινούπολις έγινε η έδρα της θηριωδίας, της αμάθειας, της μεγαλόπρεπης ακαλαισθησίας.

 

Η Δυτική Ευρώπη με προγονικές αναμνήσεις ζηλοτυπίας προς τον Βυζαντινό Πολιτισμό με τους Πνευματικούς της Συμβούλους να καταγγέλλουν τους Ορθοδόξους ως αμαρτωλούς σχισματικούς και με μια κατατρίχουσα αίσθηση ενοχής επειδή εγκατέλειψε την Πόλη, προτίμησε να αγνοήση το Βυζάντιο. Δεν μπορούσε όμως να διαγράψη το χρέος που όφειλε στους ΄Ελληνας. Θεώρησε όμως ότι ήτανε υποχρεωμένη μόνο στην Κλασσική εποχή. Οι Φιλέλληνες που ήρθαν να πάρουν μέρος στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας ( 1821 ) μιλούσαν για τον Θεμιστοκλή και τον Περικλή αλλά ποτέ για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο.

 

Από τα βιβλία του ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ  « ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ » και « Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ »

*   *   *

«…Πρόκειται περί καλλονής παγκοσμίου και υπερόχου, ενώπιον της οποίας ο ποιητής και ο αρχαιολόγος, ο πρεσβευτής και ο έμπορος, η ηγεμονίς και ο ναύτης, ο υιός της άρκτου και το τέκνον της μεσημβρίας εξεφώνησαν την αυτήν του αυτού θαυμασμού κραυγήν. Είναι ο ωραιότερος τόπος αυτού του κόσμου, κατά την κρίσιν όλου του κόσμου.

Ο Tournefort λέγει, ότι η ανθρωπίνη γλώσσα είναι ανίσχυρος, ο Pouqueville νομίζει ότι μετεφέρθει σε άλλον κόσμον, ο Λακρουά μεθύει, ο υποκόμης Μάρκελλος μένει εκστατικός, ο Lamartine ευχαριστεί τον Θεόν, ο δε Gautier αμφιβάλλει περί της πραγματικότητος του θεάματος και όλοι επισωρεύουν εικόνας επί εικόνων, προσπαθούν να καταστήσουν φωτεινόν και σπινθηροβόλον το ύφος των, και βασανίζονται εις μάτην , όπως εύρουν έκφρασιν , η οποία να μην είναι υποδεεστέρα της ιδέας των.  Μόνον ο Σατωβριάνδος περιγράφει τον είσπλουν αυτού εις Κωνσταντινούπολιν μετά φαινομένης ψυχικής γαλήνης, η οποία μας εκπλήσσει, αλλ ουδ αυτός παραλείπει να είπη, ότι η Πόλις είναι το ωραιότερον θέαμα του κόσμου.

Εως και ψυχρός τις Γερμανός λέγει, ότι και αυταί της νεότητος αι φαντασιοπληξίαι ,και αυτά τα ονειροπολήματα του πρώτου έρωτος είναι εικόνες ωχραί παραβαλλόμεναι προς το θυμήρες ( αγαπητό) αίσθημα, το οποίο καταλαμβάνει την ψυχήν προ της θέας των μαγικών εκείνων τόπων, σοφός δε τις Γάλλος βεβαιοί, ότι η πρώτη εντύπωσις, την οποία εμποιεί

( προξενεί ) η Κωνσταντινούπολις, είναι η κατάπληξις….»

 

Από το βιβλίο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ του Edmondo de amici


*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Δευτέραν, 26ην Μαΐου, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εις την εν Cibali έδραν του Πανεπιστημίου "Kadir Has" και παρέστη εις την τελετήν απονομής των Βραβείων του διοργανωθέντος διαγωνισμού με θέμα «Η Τουρκία εις την σύγχρονον Παγκοσμιοποίησιν».

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά το από κοινού διοργανωθέν υπό των Πανεπιστημίων Βοσπόρου, Αθηνών και Παντείου, συνέδριον, με θέμα τον Ελληνοτουρκικόν Διάλογον, εν τη έδρα του πρώτου, την Δευτέραν, 26ην Μαΐου.

Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Teimuraz Sharashenidze, Γενικού Προξένου της Γεωργίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν τω ξενοδοχείω "Conrad", την αυτήν ημέραν.

 

*   *   *

 

Η εορτή των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και
     Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

 

Επί τη εορτή των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 24ης Μαΐου, προέστη δε της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 25ης ιδίου, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Πέργης κ. Ευαγγέλου, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος και Ικονίου κ. Θεόληπτος, ως και ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Κληρικοί και Μοναχαί, ο Εξοχ.
κ. Εμμανουήλ Στρατάκης, Υφυπουργός Μεταφορών της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, Βουλευταί, ΄Αρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-μέλη της Αδελφότητας "Παναγία η Παμμακάριστος", παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν συνεχεία η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του ΄Αρχοντος Εκδίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, εξ Αθηνών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Αιθούση του Θρόνου ωμίλησαν ο Πρόεδρος της ως άνω Αδελφότητος Εντιμολ. κ. Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης και ο Πατριάρχης καταλλήλως.

Την μεσημβρίαν παρετέθη επίσημον γεύμα εν τω εστιατορίω Beyti, ευλογηθέν υπό του Πατριάρχου, ΄Οστις το εσπέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ξενοδοχείον "Hilton" και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας υπό της ως άνω Αδελφότητας Οφφικιάλων γενομένας πολιτιστικάς εκδηλώσεις προς τιμήν των Νέων και των Ομογενών της Πόλεως, εις ας συμπεριελαμβάνοντο ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου με θέμα "Δημοσιογραφία των Ρωμηών στην Κωνσταντινούπολη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ανατολής", απονομή βραβείων υπό της Α. Θ. Παναγιότητος προς τας Ομογενειακάς Εφημερίδας "Απογευματινή" και "Ηχώ", επί τη συμπληρώσει 78 καί 25 ετών, από της ιδρύσεως αυτών αντιστοίχως, και προς τα Νοσοκομεία Βαλουκλή, επί τη επί δύο και ήμισυν αιώνας προσφορά αυτών, ως και καλλιτεχνικόν πρόγραμμα υπό της Χορωδίας του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών και του Χορευτικού Συγκροτήματος του "Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης", εν μέσω πυκνού ακροατηρίου. Ωμίλησεν εν τέλει καταλλήλως τη περιστάσει ο Πατριάρχης, ευχαριστήσας τους οργανωτάς και συγχαρείς τους τιμηθέντας.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Μονής των Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί κεφαλής 30μελούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών φοιτητών Θεολογίας εκ του Οικοτροφείου της ως άνω Ιεράς Μονής.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού της Θείας Αναλήψεως της Κοινότητος Υψωμαθείων, Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και Ελλογ. κ. Ιωάννου Καλαμάρη, Προέδρου της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αύτω τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΄Ανθιμον.

75μελή όμιλον εκ της Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ραφαήλ Ευαγγέλου,

Τους εφετεινούς τελειοφοίτους της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού  Θρόνου κ. Εμμανουήλ Κλάψη, Κοσμήτορος  αυτής, παρακαθήσαντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

51μελή όμιλον Κληρικών και λαϊκών φοιτητών της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Βακάρου, Διευθυντού αυτής, και του Ελλογ, κ. Ευαγγέλου Γιαλεσάκη, Διευθυντού Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Ιερώνυμον Δελήογλου, Κληρικόν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

12μελή όμιλον Κληρικών και λαϊκών εκ της Ομοσπονδίας Ορ θοδόξων Νεολαιών "Σύνδεσμος".

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, ΄Αρχοντα Πριμικήριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, "Ιδρυτήν" της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, μετά της υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Εφορείας αυτής, του Ελλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, και των εφετεινών αποφοίτων αυτής.

Τον Εξοχ, κ. Δημήτριον Κούρκουλαν, Πρέσβυν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εν Σόφια, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού.

300μελή όμιλον εκ του Συνδέσμου Νοσηλευτών Κύπρου, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ανδρέου Κουππή.

740μελή όμιλον εκ του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ε. Χαραλαμπίδου.

Τον  Ελλογιμ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, Καθηγητήν, εκ Ξάνθης.

Τον Ελλογ. κ. Μάρκον Χριστοδουλόπουλον, Καθηγητήν, εντεύθεν.

Την Ελλογ. κ. Ελένην Γιαγτζόγλου, Καθηγήτριαν, και τας Ευγεν. κ. Μαρίαν Νετζίπογλου, Καλλιόπην Γεωργιάδου, Σωτηρίαν Δότση, Αλίκην Στάθη και Ιωάνναν Μπακλατζόγλου, επί τη συμπληρώσει 50ετίας από της αποφοιτήσεως αυτών εκ του Ζαππείου Παρθεναγωγείου.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κοντογιάννην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Έλλης, εξ Αθηνών, τον Ελλογ. κ. Γεώργιον Κτενίδην, εκπαιδευτικόν, και την Ευγεν. κ. Ελένην Πικούνη, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Απόστολον Δρόσον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Σεβαστής, εκ Θεσσαλονίκης, και Ηλίαν Γιόφογλου, επιχειρηματίας, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ελευθέριον Μέλιον, μετά της Ευγεν. δίδος Δήμητρας Αλεξίου, φοιτητάς, εξ Ιωαννίνων.

Τον  Εντιμ. κ.  Ιωακείμ Καλαμάρην, επιχειρηματίαν, εκ Σόφιας.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνοδου, κατά το διοργανωθέν υπό της ενταύθα Κινήσεως των Φοκολάρι διαχριστιανικόν συνέδριον με Θέμα «H τιμή της Θεοτόκου», εν τη εν Harbiye Αντιπροσωπεία του Βατικανού, την Κυριακήν, 25ην Μαίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά το παρατεθέν δείπνον της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου Λυκείου και του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, προς τιμήν των εφετεινών τελειοφοίτων αυτών, εν τω ξενοδοχείω "The Marmara", το Σάββατον, 24ην Μαΐου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την δοθείσαν συναυλίαν Τουρκικής Μουσικής, εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω Lütfi Kırdar, την Κυριακήν, 25ην ιδίου.

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το εν Taksim Πολιτιστικόν Κέντρον Atatürk και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της τελούσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος ζωγραφικής εκθέσεως με θέμα "Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη Ελληνική Τέχνη", παρουσία εκπροσώπων των Υπουργείων Πολιτισμού Τουρκίας και Ελλάδος, της Νομαρχίας της Πόλεως, του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου ενταύθα, και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Ο Πατριάρχης κατέκλεισε τας ομιλίας της εσπέρας, αναφερθείς εις την τέχνην και συγχαρείς τους οργανωτάς της εκθέσεως.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ.  Αρχιμανδρίτην κ. Γεννάδιον  Στάντζιον, Κληρικόν της  Ιεράς Μητροπόλεως Μπουένος Άϋρες.

Τον   Αιδεσιμολ.   Πρωτοπρεσβύτερον   του   Οικουμενικού  Θρόνου  κ. Αλέξανδρον Καρλούτσον, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Ξανθίππης και του υιού αυτών Εντιμ. κ. Μιχαήλ.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Ελλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, κατά το διοργανωθέν υπό του Πανεπιστημίου «Kadir Has» συμπόσιον με θέμα «Τοχθες και το σήμερον του Κερατίου-Κόλπου» ("Dünü ve Bugünü ile Haliç"), εν τη εν Cibali έδρα αυτού, την Πέμπτην, 22αν ιδίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων ενδόξων, Ισαποστόλων, μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης εκκλησιάσθη από του Ιεροϋ Βήματος του πανηγυρίσαντος φερωνύμου Ιερού Ναού της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της εορτής, την Τρίτην, 20ήν Μαΐου, χοροστατούντος της Α. Θ. Μακαριότητος, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Πέτρου του Ζ.'

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ και Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεοφύλακτος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ιατρός, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής αυτής, ο Μακ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρουσιάσας εις το εκκλησίασμα δια θερμών λόγων την Α.
Μακαριότητα.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, ας επεδαψίλευσεν αυτώ ο Πατριάρχης και κατά την επίσκεψιν Αυτού εις τον αρχιερατικόν οίκον του εορτάζοντας.

Την Εφορείαν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, επί εκφράσει της ευγνωμοσύνης αυτής δια την Πατριαρχικήν ευλογίαν και συμπαράστασιν κατά τους εορτασμούς της 250ης επετείου από της Ιδρύσεως των Φιλανθρωπικών ημών Καταστημάτων, και τον  Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ιωαννίδην, Αντιπρόεδρον αυτής, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον Διακρούσην, Ταμίαν των Πατριαρχείων, Κωνσταντίνον Μουχλίδην, Κωνσταντίνον Κυρατζόπουλον, Κωνσταντίνον Τσικάκην, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Κωνσταντινον Ψευτέλην, Κλητήρα, και την Ευγεν. κ.  Ελένην Κυπριανίδου,  Υπάλληλον αυτών.

Τον  Εντιμ. κ. Δημήτριον  Αθανάσωφ, επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά την τελεσθείσαν, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, την Τετάρτην, 21ην Μαΐου,

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά το καθιερωμένον ετήσιον μνημόσυνον των Μεγάλων Ευεργετών Κωνσταντίνου και Ευαγγέλου Ζάππα, εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, την αυτήν ημέραν.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Πέμπτης,15ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως του Ιδρύματος Στρατηγικών και Κοινωνικών Ερευνών του Ομίλου Marmara ("Marmara Gurubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfi"), εις το ξενοδοχείον "Pera Palas" και ωμίλησε κατά το διοργανωθέν συνέδριον, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, επί του θέματος "Ο Διαθρησκεια

κός Διάλογος", και παρεκάθησεν εις το παρατεθέν δείπνον.

 

*      *      *


H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Θεοφιλ.  Επίσκοπον  κ.  Ιωάννην, εξ  Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Teimuraz Sharashenidze, Γενικόν Πρόξενον της Γεωργίας ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικόν Πρόξενον της Πολωνίας ενταύθα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Αθήναιον Φλωρίνην, Βουλευτήν Χαλκιδικής, μετάτου Ελλογ. κ. Ηλία Δέλλα, εξ Έβρου.

Τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Σιμόπουλον, Αντιπρύτανιν του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά του Εντιμ. κ. Δημητρίου Ναλμπάντη και των Ευγεν. κυριών Ελένης Μπολιάκη και Ειρήνης Κεσέογλου.

Τον Ελλογ. κ. Φωκίωνα Βοσνιάκον, Πρόεδρον της Περιβαλλοντικής Ενώσεως Βαλκανίων (Β.ΕΝ.Α.), εκ Θεσσαλονίκης, μετά της Ευγεν. κ. Μαριάνης Golumhearm, εκ Ρουμανίας.

Τον   Εντιμ. κ.  Ιωάννην Στριμπήν, Νομικόν, εκ Λεβαδείας.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Ζερβόν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Αμαλίας, εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον-αρχισυντάκτην της εφημερίδος "Απογευματινή", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Yaşar Okuyan και την Ευγεν. κ. Nina Bulgurlu, στελέχη της εφημερίδος "Dünya", εντεύθεν, εις ους έδωκε συνέντευξιν.

Τον Εντιμ. κ. Μηνάν Μοσχάλην, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Αγγελικής Βαλεριάνου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ευθυμιάδην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.


*      *      *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροϊκωβιτών κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον υπό των Αιδεσιμ. Χωρεπισκόπου κ. Samuel Akdemir και Εντιμ. κ. Yakup Tahincioğlu, ίνα εκφράση τα συγχαρητήρια αυτού επί τω Πάσχα.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Θεόκτιστον Σάμιον, Έξαρχον του Παναγίου Τάφου εν Αθήναις, και κ. Τιμόθεον Ηλιάκην, εξ Αθηνών.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντα του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Κοινότητος Υψωμαθείων, μετά του Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και του Εντιμ. κ. Νικολάου Γκιουλγιούν, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον loana, Κληρικόν της Εκκλησίας της Ρουμανίας, μετά του Εξοχ. κ. Λαυρεντίου D. Tanase, Υπουργού Πολιτισμού και Θρησκευμάτων της Ρουμανίας.

Τους Οσιολ. Ιερομόναχους κ. Σάββαν Miric και κ. Μάξιμον Vasilyevich, Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, μετά των Ελλογιμ. κ. Νέναντ Μιλόσεβιτς, Καθηγητού της ως άνω Σχολής, και Εντιμ. κ. Milan Pesut, επιχειρηματίου.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντίνον Βεζίρογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Διπλοκιονίου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Επί τω αύτω σκοπώ, τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Θεοδωρίδην, Καθηγητήν, τας  Ελλογ. κυρίας Κωνσταντινιάν Ματζάρη και Ελένην Καραγιαννίδου, Καθηγήτριας, και τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μπελαλίδην, επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Βασίλειον Μακιόν και Κωνσταντίνον Σώρραν, Καθηγητάς του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά των Εντιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Κοφαμποΐκη και Γεωργίου Τσαχτσίρη, μεταπτυχιακών φοιτητών του ως άνω Πανεπιστημίου.

35μελή όμιλον προσκυνητών, ιδιοκτητών και φίλων των αυτοκινή
των "Ferrari" εξ Ελλάδος.

*      *      *

  

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Δευτέρας, 12ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη τους αγαγόντας τα ονομαστήρια αυτών Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν και Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, επιδαψιλεύσας αυτοίς τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά Αυτού συγχαρητήρια.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονα, μετά 50 μελούς ομίλου Κληρικών, μοναχών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, συνοδευόμενον υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Χριστόφορου Νάνου.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον και Διάκονον κ. Κορνήλιον, Αγιοπαντελεημονίτας.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Κωνσταντίνον Καγιάντελεν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Αντισυνταγματάρχην, υπηρετούντα ενταύθα, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, εξαιτησαμένης τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις επί θύραις ονομαστηρίοις αυτής, επιδαψιλεύσαντος δε αμφοτέροις την ευλογίαν και τα πατρικά συγχαρητήρια Αυτού και επί τη 15η επετείω των γάμων αυτών.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, 9ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εις τα Ανάκτορα Çırağan και ωμίλησε κατά τω εν αυτοίς διοργανωθέν συνέδριον της Οργανώσεως Νέων Προέδρων (Young Presidents Organization-YPO).

*    *    *

Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία

εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν των Μυροφόρων, 11ην Μαΐου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και προέστη εν αυτή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν oι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και Μοσχονησίων κ. Απόστο λος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θυρών κ. Αθανάσιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος και 'Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλ λος, Κληρικοί και Μοναχαί εκ του εξωτερικού, Εξοχ. κ. κ. Κων­σταντίνος Στεφανής, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προνοίας της Ελλάδος, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αδελαΐδος, Γρηγόριος Νιώτης, Βουλευτής, τ. Υφυπουργός, Μιχαήλ Χριστίδης, Πρέσβυς της χώρας ταύτης εν Αγκύρα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, μετά των Εντιμ. κ. κ. Αθανασίου Παρέσογλου και Ανδρέου Κοτίδου, Προξένων, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημήτριου, καθ' ο εμνημόνευσε και τα ονόματα των εν τω περιβόλω της Ι. Μονής αναπαυομένων Οικουμενικών Πατριαρχών, Αρχιερέων και Μ. Ευεργετών του Γένους.

Ακολούθως ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον εν τω Β' Κοιμητηρίω της Μονής υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων πατέρων και αδελφών ημών, ων τα ονόματα Κύριος γινώσκει.

Εν συνεχεία έγένετο δεξίωσις εν τη αιθούση υποδοχών της Μονής, καθ' ην ωμίλησαν ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ο Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Στεφανής, και ο Πατριάρχης.

Είτα ο Πατριάρχης μετέβη εις τα Νοσοκομεία Βαλουκλή και ηυλόγησε το από μέρους της Εφορείας αυτών παρατεθέν προς τιμήν Αυτού επίσημον γεύμα, κατά το οποίον ωμίλησαν, ο Εντιμ. κ. Λάμπρος Ψαρόπουλος, Ιατρός-Διευθυντής των Νοσοκομείων, εις δε τα επιδόρπια ο Ελλογ. κ. Ιωάννης Σκαρλάτος, Καθηγητής-Γεν. Γραμματεύς της Εφορείας, εκθέσας τα πεπραγμένα αυτής, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς δια την αγομένην 250ήν επέτειον από της Ιδρύσεως των Φιλανθρωπικών ημών Καταστημάτων.

Εις την συνέχειαν ο Πατριάρχης επεσκέφθη, κατά το έθος, άπαντα τα τμήματα του Γηροκομείου, εύλογήσας και ενισχύσας ένα έκαστον εκ των νοσηλευομένων εις αυτά, μεθ' ο επέστρεψεν εις τα Πα τριαρχεία.

Το εσπέρας, η Α. θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Hilton και ηυλόγησε το από μέρους της Εφορείας των Νοσοκομείων Βαλουκλή παρατεθέν επίσημον δείπνον, επί τη ως άνω επετείω, κατά το οποίον ωμίλησαν, oι Εξοχ. Υπουργοί Υγείας της Τουρκίας κ. Recep Akdağ και της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Στεφανής, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Αντιπρόεδρος της Εφορείας, και άλλοι και ο Πατριάρχης, κατακλείσας τους εορτασμούς και διανείμας αναμνηστικά αυτών εις τους επισήμους.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολιτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα εκ του εις το έξωτερικόν ταξιδίου αυτού, υπαντηθέντα εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν και Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.

Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά του Ελλογ. κ. Ιωάννου Καλαμάρη, εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, προσενεγκόντας τον ειθισμένον άρτον και την λαμπάδα, επί τη επικειμένη Πατριαρχική επισκέψει, και Ιερουργία εν τη Ιερά Μονή.

Τον Χωρεπίσκοπον των ενταύθα Συροκαθολικών κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον υπό των Εντιμ. κ. κ. Zeki Başatemir, Προέδρου, και İlhan Kaşar, Αντιπροέδρου της παροικίας αυτών, εκφράσαντας τα συγχαρητήρια εαυτών τε και της κατ' αυτούς παροικίας, επί τω Πάσχα.

Τον Εντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Άρχοντα Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τους Εξοχ. κ. κ. Κωνσταντίνον Στεφανήν, Υπουργόν Υγείας και Κοινωνικής Προνοίας της Ελλάδος, εκ μέρους της εντίμου Κυβερνήσεως αυτής δια τας εκδηλώσεις επί τη συμπληρώσει 250 ετών από της ιδρύσεως των Νοσοκομείων Βαλουκλή, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αδελαΐδος και Γρηγόριον Νιώτην, Βουλευτήν, τ. Υφυπουργόν, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Ανδρέου Κοτίδου, Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα, παρακαθήσαντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Τοις ως άνω απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τον Ελλογ. κ. Χρήστον Αναγνωστόπουλον, Βιολόγον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Κυριακής, εκ Γερμανίας.

Την Ελλογ. κ. Μαρίαν Πασαδαίου, εντεύθεν.

Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού  Επιμελητηρίου Καρδίτσης, υπό την προεδρείαν του Evτιμ. κ. Κωνσταντίνου Ψημμένου.

30μελή όμιλον εκ της "Πολιτισμικής Εταιρίας Φίλων Βυζαντινών Τεχνών", υπό την ηγεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Δημητρίου Μπάκα, Προέ δρου, και Γεωργίου Οικονόμου, Γεν. Γραμματέως αυτής, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Λέμαν, εκδότην, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Σοφίας, Καθηγήτριας Μουσικής, εκ Καρδίτσης.

Την Ευγεν. δίδα Ειρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα των Πατριαρχείων, υποβαλούσαν σέβη και εξαιτησαμένην την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Μαριάννης Αμπατζη, εντεύθεν.

 

*     *     *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά:

α) την διοργανωθείσαν, υπό της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, εν τη αιθούση τελετών αυτής, μαθητικήν σύναξιν, με θέμα "Ολυμπιακόν πνεύμα και 21ος αιώνας", την Δεύτεραν, 5ην Μαΐου, και

β) την δοθείσαν, υπό της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης "Μαίρη Βογιατζή Τράγκα", θεατρικήν παράστασιν, "Οι Βάκχες", εν τω εν Akatlar Πολιτιστικώ Κέντρω, το Σάββατον, 10ην ιδίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την από κοινού διοργανωθείσαν, υπό του Δήμου Şişli και του Μουσείου Sakıp Sabancı, παρουσίασιν του βιβλίου "Παγκάλτι, συνοικία των Λεβαντίνων του 19ου αιώνος", εν τη εν Emirgan έδρα του ως άνω Μουσείου, την αυτήν ημέραν.

*     *     *

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, μετέβη εις το Νοσοκομείον Βαλουκλή και επεσκέφθη τον εν αυτώ νοσηλευόμενον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Γρηγόριον Αθανασιάδην, ευχηθείς αυτώ ταχείαν ανάρρωσιν.

*     *     *

 


O  Πατριάρχης εις  Αττάλειαν και Αντιόχειαν

 

Ανταποκρινόμενος εις την πρόσκλησιν της Οργανώσεως İSVAK (İspartalılar Vakfi), η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετέβη την Τρί την, 29ην λήξαντος μηνός Απριλίου, αεροπορικώς εις Antalya και εκείθεν εις Kemer, ένθα την επομένην παρέστη εις τας εργασίας του Γ' Διεθνούς Συμποσίου με θέμα "Η Αντιόχεια της Πισιδίας και ο Απόστολος Παύλος", εις το οποίον και ωμίλησε.

Συνοδοί του Πατριάρχου ήσαν οι Σεβ. Μητροπολίται Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και Μύρων κ. Χρυσόστομος, oι Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος και Υπογραμματεύς κ. Ελπιδοφόρος, όστις και προέβη εις ανακοίνωσιν εν τω Συμποσίω, ο επίσης ομιλήσας κατ' αυτό Εντιμολ. κ. Σωτήριος Βαρναλίδης, Άρχων Υπομνηματογράφος και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Ελλογ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας και ο κλητήρ Εντιμ. κ. Πέτρος Κίλε. Παρέστη επίσης Όμιλος προσκυνητών εκ Λέσβου, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκή.

Την επομένην, Πέμπτην, 1ην Μαΐου, ο Πατριάρχης και oι συνοδοί Αυτού μετέβησαν οδικώς εις Αντιόχειαν της Πισιδίας (Yalvaç), ένθα ετελέσθη η Θεία Λειτουργία εν τοις ερειπίοις του Ι. Ναού του Αποστόλου Παύλου, προεξάρχοντος του Πατριάρχου, παρισταμένων εκπροσώπων του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων, της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, του Δημάρχου Yalvaç Εντιμ. κ. Tekin Bayram και άλλων τοπικών παραγόντων. Πλην των ανωτέρω Κληρικών, μετά της Α. Θ. Παναγιότητος συνελειτούργησαν και oι Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης και ο Αιδεσιμ. κ. Δημήτριος Yıldırım, Ιερεύς της Ορθοδόξου Κοινότητος Αλεξανδρέτας (İskenderun), Μετά το Ι. Ευαγγέλιον ο Πατριάρχης ωμίλησεν εν συντομία τουρκιστί ευχαριστήσας τας αρμοδίας αρχάς και αναφερθείς εις το ευρύ οικουμενικόν πνεύμα όπερ εχαρακτήριζε τον Απόστολον Παύλον και την διδασκαλίαν του, είτα δε εν εκτάσει ελληνιστί επί των περικοπών αποστολικής και ευαγγελικής της ημέρας.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν και την διανομήν των πασχαλινών ωών ο κ. Δήμαρχος της περιοχής παρέθεσεν εις απαντάς υπαίθριον γεύμα, μεθ' ο ούτοι ανεχώρησαν δια το αεροδρόμιον της Antalya, του Πατριάρχου καθ' οδόν προσκυνήσαντος εις τον αναστηλωθέντα προ τίνος Ορθόδοξον Ναόν του Eğirdir και επισκεφθέντος εθιμοτυπικώς τον Νομάρχην της İsparta Εντιμ. κ. Isa Parlak, όστις επεφύλαξεν εις Αυτόν θερμήν υποδοχήν και προσέφερε μικρόν τάπητα προϊόν της πόλεως ταύτης.

*     *     *

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΤ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑΣ KAΙ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

Την Κυριακήν του Θωμά, 4ην Μαΐου, ετελέσθη εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών, συμπροσευχομένου από του Ιερού Βήματος αυτού, η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλ, Έψηφισμένου Μητροπολίτου 'Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Επιφανίου.

Η χειροτονία ετελέσθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, συλλειτουργούντων αυτώ των Σεβ. Μητροπολιτών Σεβαστείας κ. Δημητρίου και Ντητρόϊτ κ. Νικολάου.

Κατά την ως άνω Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου, Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, λοιποί Κληρικοί εκ του εξωτερικού, ελθόντες επί τούτω εις την Πόλιν, ο Εξοχ. κ. Ελευθέριος Τζιόλας,Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος, μετά του Εντι,μ. κ. Ανδρέου Κοτίδου, Προξένου αυτής ενταύθα, και
πλήθος πιστών εντεύθεν και του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ετέλεσε την απόλυσιν και διένειμεν εις το εκκλησίασμα τοαντίδωρον.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τοις Πατριαρχείοις ο χειροτονηθείς νέος Αρχιερεύς ηυχαρίστησεν ευγνώμονος την Α. Θ. Παναγιότητα και την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον δια την προσγενομένην αυτώ τιμήν, αντεφώνησε δε ο Πατριάρχης, ευχηθείς την από Θεού ικάνωσιν εις τον νέον Μητροπολίτην, εν τη ην αναλαμβάνει ποιμαντορία εν τη λαχούση αυτώ νεοσυσταθείση θεοσώστω Επαρχία ταύτη τουΟικουμενικού Θρόνου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

 

*     *     *

Επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς εαυτού τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί τω Πάσχα ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των ενταύθα Χαλδαίων ΡΚαθολικών κ. Paul Karataş, μετά της συνοδείας αυτού.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά της υπό την προεδρείαν του  Εντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ιατρού, Εφοροεπιτροπης αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλον, ελθόντα εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, συνοδευόμενον υπό του Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Αθανασίου Μιχαλοπούλου.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αναστάσιον Γκαραμπόα, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ατλάντας.

85μελή όμιλον φοιτητών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. κ. Γρηγορίου Χαραλαμπίδου και Μιχαήλ Σαντοριναίου και του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αθανασίου Μαρινοπούλου.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσιαμπαρλήν, Πατριαρχικόν Επίτροπον μέχρι, τούδε της Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας, μετά της πρεσβυτέρας αυτού Ευλαβ. κ. Γενοβέφας.

Τον Οσιώτ. Σύγκελλον κ. Ανθιμον Ηλιάδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Τον Εντιμολ. Μίνωα Ζομπανάκην, ΄Αρχοντα Έξαρχον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Κρήτης.

Τον Εξοχ. κ. Ελευθέριον Τζιόλαν, Υφυπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος, μετά του υιού αυτού Γεωργίου, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Ανδρέου Κοτίδου, Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα. Τω ως άνω απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Την Εφορείαν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, προσκαλέσασαν Αυτόν ευλαβώς όπως προστή των εορτασμών επί τη συμπληρώσει 250 ετών από της Ιδρύσεως αυτών.

20μελή όμιλον Ιατρών-Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την ηγεσίαν των Ελλογιμ. κ. κ. Χρήστου Κίττα, Προέδρου αυτής, Κωνσταντίνου Σολδάτου και Ελευθερίου Φερεκίδου.

Τον Μουσικολ. κ. Θεολόγον Μ. Ερσωτέλην, Καθηγητήν Εκκλησιαστικής Μουσικής, μετά της συζύγου αύτού Ευγεν. κ. Καλλιόπης, Αγιογράφου, εξ Αθηνών.

Μέλη της χορωδίας του Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Μουσικολ. κ. Γεωργίου Κατσούλη, χοράρχου αυτής.

Τον Ελλογ. κ. Γεόργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, μετά των αυταδέλφων αυτού Εντιμ. κ. κ. Στεφάνου και Φωτίου, εντεύθεν.

Τον  Ελλογ. κ. Ιωσήφ Γιανόσκο, Θεολόγον, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Σωσάννης Gajdosova, εκ Σλοβακίας.

20μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και του εν αυτώ Κέντρου Μελέτης και Αναπτύξεως του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θαλάσσης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Αδαμίδου, Προέδρου του ως άνω Κέντρου.

58μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

30μελή όμιλον της Δημοτικής Παραδοσιακής Χορωδίας Κορωπίου, εξ Ελλάδος.

 

*     *     *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ.  Μ.   Αρχιμανδρίτου κ.   Αθηναγόρου,  κατά την  δοθείσαν,  υπό   Εντιμ. κ.  Jan A.M Giesen, Γενικού Προξένου της Ολλανδίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ'   ευκαιρία των γενεθλίων της Α. Μ. της  Βασιλίσσης  Βεατρίκης,  εν ταις  αιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου, την Τετάρτην, 30ήν λ. μ. Απριλίου.

Υπό του   Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ.   Ανδρέου Σοφιανοπούλου, κατά:

α) την προβολήν της ταινίας «Κρυστάλλινες Νύχτες», επί τη ενάρξει των «Ημερών Ελληνικού Κινηματογράφου», την Παρασκευήν, 2αν Μαΐου και

β) τους γάμους του ζεύγους Ευσταθίου Αγοργιανίτου και Δεσποίνης Τσιγκουράκου, τελεσθέντας εν τω Παν. Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 3ην ιδίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά:

α) την οργανωθείσαν υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μουσικήν εκδήλωσιν, εν τη αιθούση τελετών του Ζωγραφείου Λυκείου, την Πέμπτην, 1ην Μαΐου, και

β) την βάπτισιν της θυγατρός του ζεύγους Αθανασίου και Αφροδίτης Βαφειάδου, τελεσθείσαν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, το Σάββατον, 3ην ιδίου.