HIERARCHY OF THE THRONE

 

I. METROPOLITANS - ARCHBISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

Back

Irenaios of Myriofytos and Peristasis

Irenaios of Myriofytos and Peristasis

21.11.1995

[This is not currently available in any other language]

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. Εἰρηναῖος (᾿Ιωαννίδης), ἐγεννήθη ἐν Σταυροδρομίῳ τῆς Πόλεως τήν 19ην Δεκεμβρίου 1951, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν ἀείμνηστον ᾿Εμμανουήλ ᾿Ιωαννίδην καί τήν Πολυξένην Διαθεσσοπούλου. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσε ἐν τῇ ἀνωτέρῳ Κοινότητι καί ἀκολούθως συνέχισεν εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί εἰς τήν ῾Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης. ᾿Εν συνεχείᾳ ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐσπούδασε τήν θεολογίαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἀποφοιτήσας τῆς ἐκεῖ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τό ἔτος 1975. Κατά τό σχολικόν ἔτος 1981-1982 παρηκολούθησε μαθήματα γλώσσης καί θεολογίας εἰς τό Γαλλικόν ᾿Ινστιτοῦτον τῶν Παρισίων. Κατά τά ἔτη 1978-1979 ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1972 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ ᾿Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως ᾿Ανδρέου, τό δέ ἔτος 1975 προσελήφθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, διακονήσας καί τόν ἑκάστοτε Προκαθήμενον αὐτῆς ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς, Τριτεύων, Δευτερεύων καί Μέγας ᾿Αρχιδιάκονος ἐπί πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προαχθείς εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ νῦν εὐκλεῶς Πατριαρχοῦντος Βαρθολομαίου τοῦ Α´, ἅμα τῇ ἀνόδῳ αὐτοῦ εἰς τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Κατά τήν διάρκειαν τῆς διακονίας του, σύν ἄλλοις, συνώδευσε τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί τόν νῦν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς ἐπισήμους ἐπισκέψεις εἰς τό ἐξωτερικόν. Τόν Νοέμβριον τοῦ 1995 ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Εὐδοκιάδος. Τήν 19ην ᾿Οκτωβρίου 1997 ὡρίσθη ὑπό τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος ᾿Αρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς περιφερείας Βοσπόρου. Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ ῾Ιεράρχας τοῦ Θρόνου ὑπό τόν τίτλον Μυριοφύτου καί Περιστάσεως.

Ταχ. διεύθυνσις·Τaksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi, Satış Meydanı No 22 Arnavutköy-İstanbul-Türkiye.
Τηλ. +90-212-263.57.44 καί 212.51.04.

Feastday: 23 August


 

II. METROPOLITANS - HOLY METROPOLISES OF THE NEW LANDS

  Title Date Served Feast Day
Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος 25.05.1974 8 Ἰουλίου
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος 26.05.1974 8 Ἰουλίου
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος 14.07.1974 3 Σεπτεμβρίου
Παραμυθίας Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος 17.07.1974 25 Αὐγούστου
Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος 06.05.1984 3 Νοεμβρίου
Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος 20.11.1988 23 Ὀκτωβρίου
Λήμνου καὶ Ἁγ. Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος 22.11.1988 4 Ὀκτωβρίου
Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος 14.10.2009 26 Ὀκτωβρίου
Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων 29.05.1994 27 Ἰουλίου
Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός 27.01.1995 4 Δεκεμβρίου
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας 28.01.1995 30 Νοεμβρίου
Ξάνθης κ. Παντελεήμων 29.01.1995 27 Ἰουλίου
Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος 22.07.1995 22 Ἰουνίου
Καστορίας κ. Σεραφείμ 05.10.1996 4 Δεκεμβρίου
Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος 23.01.2000 26 Φεβρουαρίου
Κασσανδρείας κ. Νικόδημος 13.01.2001 14 Ἰουλίου
Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος 12.10.2001 8 Μαΐου
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος 16.12.2001 19 Ἰανουαρίου
Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ 15.10.2002 19 Ὀκτωβρίου
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος 17.05.2003 4 Ὀκτωβρίου
Chrysostomos of Eleutheroupolis 28.04.2004 13 Νοεμβρίου
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλος 29.04.2004 29 Ἰουνίου
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος 09.10.2004 3 Σεπτεμβρίου
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας 10.10.2004 11 July
Δράμας κ. Παῦλος 09.10.2005 29 Ἰουνίου
Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος 04.03.2006 29 Ἰουνίου
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ 17.10.2009 25 Δεκεμβρίου
Λαγκαδᾶ Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης. 16.05.2010 7 Ἰανουαρίου
Xίου κ. Μάρκος 08.10.2011 25 Ἀπριλίου
Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Xρυσόστομος 06.10.2012 13 Νοεμβρίου
Ἱερισσοῦ Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος 07.10.2012 26 Φεβρουαρίου
Κίτρους κ. Γεώργιος 01.03.2014
Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος 28.06.2014
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων 29.06.2014
Γρεβενῶν κ. Δαυΐδ 12.10.2014

 

III. TITULAR METROPOLITANS - ARCHBISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

  Title Date Served Feast Day

 

IV. AUXILIARY BISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

  Title Date Served Feast Day
Εὐκαρπίας Ἱερόθεος. 05.03.2017
Στρατονικείας κ. Στέφανος 27.12.2016
Κυανέων κ. Χρυσόστομος 19.12.1970 13 Νοεμβρίου
Ἀρίστης κ. Βασίλειος 01.02.1976 1 Ἰανουαρίου
Ezekiel of Dervi 20.03.1977 23 Ἰουλίου
Εὐμενείας κ. Μάξιμος 11.12.1977 21 Ἰανουαρίου
Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος 22.04.1978 13 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον)
Λαμψάκου κ. Μακάριος 03.11.1985 19 Ἰανουαρίου
Seraphim of Apollonias 31.03.1991 4 Δεκεμβρίου
John of Parnassos 27.10.1991 7 Ἰανουαρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)
Λεύκης κ. Εὐμένιος 15.01.1994 18 Σεπτεμβρίου
Michael of Claudiopolis 08.10.1995 8 Νοεμβρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)
Athanasios of Tropaeou 12.04.1997 18 Ἰανουαρίου
Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος 26.09.1999 9 Μαΐου
Δορυλαίου κ. Νίκανδρος 25.02.2002 4 Νοεμβρίου
Φασιανῆς κ. Ἀντώνιος 23.02.2002 17 Ἰανουαρίου
Φιλομηλίου κ. Ἠλίας 12.05.2002 21 Ἰουλίου
Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος 10.06.2004 11 June
Edmonton κ. Ἱλαρίων 29.01.2005 21 Ὀκτωβρίου
Κρατείας κ. Ἀνδρέας 13.12.2005 30 Νοεμβρίου
Demetrios of Mokissos 09.12.2006 26 October
Ἀβύδου κ. Κύριλλος 24.02.2008 18 Ἰανουαρίου
Daniel of Pamphilon 10.05.2008 17 December (Julian Calendar)
Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος 11.01.2011 23 Ὀκτωβρίου
Ζήλων κ. Σεβαστιανός 17.12.2011 18 Δεκεμβρίου
Πατάρων κ. Ἰωσήφ 19.08.2012
Σκοπέλου κ. Παγκράτιος 09.09.2012 9 Ἰουλίου
Gregory of Nyssa 28.09.2012 14 Νοεμβρίου
Ἀμορίου κ. Νικηφόρος 02.02.2014

 

V. RETIRED HIERARCHS OF THE ECUMENICAL THRONE