ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.03.2019 – 31.08.2019, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι:

Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός
Τορόντο κ. Σωτήριος
Ἀνέων κ. Μακάριος
Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος
Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος
Σύμης κ. Χρυσόστομος
Σικάγου κ. Ναθαναήλ