Holy Metropolis of Derkoi

Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γέρων Δέρκων
ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος
Βοσπόρου Θρακικοῦ καί Κυανέων
κ. Ἀπόστολος

26.11.1995

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βοσπόρου Θρακικοῦ καί Κυανέων, κ. Ἀπόστολος (Δανιηλίδης), ἐγεννήθη ἐν Γαλατᾷ Κωνστα­ντινουπόλεως τό ἔτος 1952. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσεν εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ συνεχίσας ἀκολούθως τάς γυμνασιακάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Γυμνασίῳ, τάς δέ λυκειακάς αὐτοῦ ἐπεράτωσε εἰς τό οἰκεῖον τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τάς ἀνωτέρας αὐτοῦ σπουδάς συνέχισεν ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ ἐν Θεσ¬σαλονίκῃ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐξ οὗ καί ἀπεφοίτησε τό 1975. Ὡσαύτως καί ἐκ τοῦ Τμήματος Μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς αὐτῆς Σχολῆς κατέστη πτυχιοῦχος ὑποβαλών διπλωματικήν ἐργασίαν. Διάκονος ἐχειροτονήθη διαρκουσῶν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ, τό 1973. Κατά Ἰανουάριον τοῦ 1976 προσελήφθη οὗτος εἰς τά Πατριαρχεῖα ὡς Πατριαρχικός Διάκονος καί Γραμματεύς ἐν τῷ Α΄ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ. Κατά τά ἔτη 1982 καί 1986 μετέβη εἰς τό ἐξωτερικόν πρός ἐκμάθησιν τῶν γλωσσῶν Ἰταλικῆς καί Ἀγγλικῆς. Κατά τά ἔτη 1984 καί 1987, προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προήχθη οὗτος εἰς τάς θέσεις τοῦ Κωδικογράφου καί τοῦ Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀντιστοίχως. Συνώδευσε ὡς μέλος Πατριαρχικῆς συνοδείας τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί τόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς διάφορα ἐπίσημα ταξείδια αὐτῶν εἰς τό ἐξωτερικόν καί συμμετεῖχεν εἰς διαφόρους ἀποστολάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Τήν 14ην Νοεμβρίου τοῦ 1995 ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ἀγαθονικείας καί ἐχειροτονήθη τήν 26ην τοῦ ἰδίου μηνός ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1995 ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τοῦ ἀνετέθη ἡ ἡγουμενία τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁποίας τά καθήκοντα ἐξασκεῖ μέχρι τῆς σήμερον. Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου ὑπό τόν τίτλον Μοσχονησίων. Τό 2001 τοῦ ἀνετέθη ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐπιστασία τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό δ' ἑπόμενον ἔτος ἡ τοιαύτη τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χάλκης. Τήν 29ην Αὐγούστου 2011 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς Γεροντικῆς Ἐπαρχίας Δέρκων. Ἐδημοσίευσεν τύποις ἄρθρα, λόγους, μελέτας καί λοιπάς ἐργασίας καί πονήματα.

Ταχ. διεύθυνσις: Akarsu Cad. Coşkun Sok. Saray Apt. No 6/4, 34433 Beyoğlu - İstanbul - Türkiye. Τηλ. +90-212-245.34.65. Fax +90-212-245.40.12.
 

Ονομαστική: 30 Ἰουνίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βοσπόρου Θρακικοῦ καί Κυανέων. Ἕδρα• Θεραπεῖα. Ταχ. διεύθυνσις (ἄχρι καιροῦ)• Ebuziya Cad. No. 15, 34720 Bakırköy-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90-212-571.60.13, 543.95.47 καί 572.10.38. Fax 572.06.78 καί 572.10.39.
Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως• Ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου. Ταχ. διεύθυνσις (ἄχρι καιροῦ): Ebuziya Caddesi No. 15, 34720 Bakırköy-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90.212.571.60.13, 543.95.47. Fax 572.06.78.
Κοινότητες• 5. Ἐφημέριοι• 4. Διάκονος Πορφύριος Καρατζῖκος, ὅστις καί ἐκτελεῖ χρέη Ληξιάρχου.

Ἄρχοντες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

1. Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
2. Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Διακρούσης, Ἄρχων Δωρητής.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων. Ταχ. διεύθυνσις: Yeniköy Cad. No. 64-68. 808 80 Tarabya, İstanbul. Tηλ. +90-212-262.00.28. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀδαμάντιος Κοκκινάκης.
2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος. Ταχ. διεύθυνσις: Danişment Sok. No. 5, 808 90 Büyükdere, İstanbul. Tηλ. καί Fax: +90-212-271.85.60. 242.44.70, 271.85.60. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἀντώνιος Καρατζῖκος.
3. Ἱερός Ναός Γενεθλίου Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Γενῆ Μαχαλλέ. Ταχ. διεύθυνσις: İbni Sina Sok. No. 6, 80900 Yeni Mahalle, Sarıyer, İstanbul. Tηλ. +90-212-242.25.69. Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων: Πρεσβ. Ἀντώνιος Καρατζῖκος.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου. Ταχ. διεύθυνσις: Ebuziyya Cad. 15, 347 20 Bakırköy, İstanbul, τηλ. +90-212-571.60.13 καί 543.95.47. Fax:  +90-212-572.06.78. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Χρύσανθος Δημητριάδης.
5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Γεσήλκιοϊ. Ταχ. διεύθυνσις: Mirasyedi Sok. No 9, 348 00 Yeşilköy. Τηλ. +90-212-542.70.98. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Σύγκελλος Ἄνθιμος Ἡλιάδης.
6. Ἱερός Ναός Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.537.407.44.58.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βαθυρρύακος (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.212.271. 68.82.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἑλένης Θεραπείων (Κοιμητηριακός), τηλ. +90.535.483.44.87.

Ἱερά Ἁγιάσματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων

1. Ἱερόν Ἁγίασμα Ζωοδόχου Πηγῆς καί Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντός τοῦ αὐλογύρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων.
2. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς τοῦ βουνοῦ Θεραπείων.
3. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Μαρίνης  ἐντός τῶν Θεραπείων.
4. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐντός τῶν Θεραπείων.
5. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Κυριακῆς Κιρέτσμπουρνου, εἰς τόν ὁμώνυμον χῶρον.
6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος.
7. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Γενῆ Μαχαλλέ.
8. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς, πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Γεσήλκιοϊ.