Holy Metropolis Of Serres And Nigrita

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερρῶν καί Νιγρίτης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας
κ. Θεολόγος

12.10.2001

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας, κ. Θεολόγος (κατά κόσμον Ἰωάννης) Ἀποστολίδης ἐγεννήθη εἰς Βόλον τό 1967. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό 1988. Διηκόνησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου καί εἰς διαφόρους τομεῖς ποιμαντικοῦ ἔργου παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Τήν 7ην Φεβρουαρίου 1999 μετεκινήθη εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί διωρίσθη Γραμματεύς (1999) καί ἀκολούθως Ἀρχιγραμματεύς (2000) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παραλλήλως, καί ἕως τῆς ἐκλογῆς του ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων (12 Ὀκτωβρίου 2001), διηκόνησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης ἐξελέγη τήν 16ην Μαΐου 2003.

Ονομαστική: 8 Μαΐου

Ἱστοσελίς: http://www.imsn.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Σέρραι. Ταχ. διεύθυνσις: ὁδός Κύπρου 10, Τ.Θ. 1215, Τ.Κ. 621 22. Τηλέφωνα (πρόθεμα 23210): Μητροπολίτου: 68.100. Γραφείων• Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ: 68102. Γραμματείας: 68.103. Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 68104. Fax: 68.119.  Web site: www.imsn.gr,  E-mail: [email protected]
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον: Ἀρχιμ.Γαβριήλ Παλιούρας.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσιάγγας.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: α) Νιγρίτης• Σταυρ. Οἰκον. Γεώργιος Κελεμπέκης, τηλ. 23220-22507. β) Ἀσπροβάλτας• Σταυρ. Οἰκον. Γεώργιος Καπετάκης, τηλ. 23970-22.405. γ) Μαυρούδας• Σταυρ. Οἰκον. Δημήτριος Βασιλειάδης, τηλ. 23950-71262.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη• Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Βογιατζῆς, Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Καμπουρίδης, Ἀνδρονίκη Τρούπκου, Νομ. Σύμβουλος τοῦ Κράτους, Βασ. Κοσλίδης, Προϊστάμενος τῆς Α΄ Δ.Ο.Υ. Σερρῶν, Θεόδωρος Βαρδάκας, Ἐκκλησ. Σύμβουλος. Γραμματεύς• Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσιάγγας.
2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη• Πρωτοπρ. Χρῆστος Μάνθος, Πρωτοπρ. Παναγιώτης Κουτσίδης. Ἀναπληρωματικά Μέλη• Πρωτοπρ. Γεώργιος Χίντζιος, Πρωτοπρ. Θεόδωρος Φωτιάδης. Γραμματεύς• Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσιάγγας.
3) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς• Πρωτοπρ.  Εὐστράτιος Καρατσούλης. Ταμίας• Πρωτοπρ. Κων/νος Μαλάκος.
4) Τεχνική Ὑπηρεσία: Πρόεδρος• Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσιάγγας. Γραμματεύς• Σταυρ. Οἰκον. Χρῆστος Καλαϊτζῆς. Μέλη• Δημ. Γκολέμης νομικός, Ἀντ. Παπαθεοδώρου, ἀρχιτέκτων, Νικ. Κολόμβος, οἰκονομολόγος-ἐφοριακός, Νικ. Γκόλας, ἁγιογράφος.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία• Ἀλέξανδρος Ἀναγνωστόπουλος, Διδάκτωρ Θεολογίας. Γραφεῖον Γάμων – Λογιστήριον – Ταμεῖον• Πρωτοπρ. Θωμᾶς Τσιάγγας. Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας – Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. – Γεν. Ἐκκλησ. Φιλανθρωπικόν Ταμεῖον• Πρωτοπρ. Εὐστρ. Καρατσούλης. Οἰκονομικός Σύμβουλος• Ἰωάννης Πούλιος. Ὁδηγός αὐτοκινήτου• Θωμᾶς Πούσκας.
Ἐνοριακοί Ναοί: 114. Παρεκκλήσια: 66. Ναοί κοιμητηρίων: 22. Ἰδιωτικοί Ναοί: 8. Μοναστηριακοί Ναοί: 4. Μοναστηριακά Μετόχια καί Παρεκκλήσια: 9. Παρεκκλήσιον Νοσοκομείου: 1. Παρεκκλήσια Συλλόγων: 2. Στρατιωτικά Παρεκκλήσια: 5.
Ἐφημέριοι: Α΄ 35, Β΄ 38, Γ΄ 45, Δ΄ 19. Ἄγαμοι: 5. Ἔγγαμοι: 130. Διάκονοι: 4. Σύνολον 135.

Ἱεραί Μοναί

Γυναικεῖαι: 1) Τιμίου Προδρόμου. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 621 00 Σέρραι. Ἡγουμένη: Μοναχή Φεβρωνία Κρομμύδα (μον. 27), τηλ. 23210-74.623. Μετόχια Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου• Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν (Προδρομούδι) καί Ἁγίου Γεωργίου Κρυονερίτου Σερρῶν. 2) Κοιμήσεως Θετόκου «Παναγίας Βύσσιανης». Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 621 00 Σέρραι. Ἡγουμένη: Μοναχή Ἰσιδώρα Βουλγαροπούλου (μον. 9), τηλ. 23210-62.502. 3) Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 620 51 Ἅγιον Πνεῦμα Σερρῶν. Διοικεῖται ὑπό Δ.Δ.Ε. (μον. 1). τηλ. 23210-91.353. 4) Προφήτου Ἠλιού. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 620 51 Ἅγιον Πνεῦμα Σερρῶν. Ἡγουμένη: Μυρτιδιώτισσα Μαγουλᾶ (μον. 9), τηλ. 23210-91.360. Σύνολον μοναχῶν: 49.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί: 1) Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, καθ' ἥν πανηγυρίζει ὁ Μητροπολιτικός Ναός Σερρῶν. 2) Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, καθ' ἥν πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός Σερρῶν (νῦν προσκυνηματικός). 3) Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νέου, τοῦ ἐν Σέρραις ἀθλήσαντος τῇ Τετάρτῃ Ἀπριλίου 1808. Ἀπό τοῦ ἔτους 1987 ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. 4) Τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, καθ' ἥν ἑορτάζει ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν (29 Αὐγούστου). 5) Ἁγίου Ἀντωνίου ἐν Στρυμονικῷ. 6) Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου (12 Δεκεμβρίου), 7) Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἐν Νιγρίτῃ καί Ἀσπροβάλτᾳ. 8) Νεομάρτυρος Ἰωάννου ἐν Σέρραις ἀθλήσαντος (12 Μαΐου). 9) Ἁγ. Καλλίστου (20 Ἰουνίου). 10) Νεομάρτυρος Βενεδίκτου τοῦ Ἐζοβίτου (12 Ἰουνίου).
– Ἱερά Λείψανα: 1) Ἱερόν λείψανον Ἁγίου Ἰωάννου, Κτήτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. 2) Πολλά τεμάχια ἱερῶν λειψάνων διαφόρων Ἁγίων, φυλασσόμενα ἐντός ἀργυρῶν λειψανοθηκῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς Τιμίου Προδρόμου, Τιμίου Σταυροῦ καί Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν καί Ἱεροῖς Ναοῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 3) Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου ἐν τῷ Ἱ. Προσκυνηματικῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 4) Τεμάχιον ἱεροῦ λειψάνου Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νέου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Σερρῶν. 5) Δεξιά χείρ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. 6) Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἐπισκοπείου.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1) Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, γεννηθείς ἐν Σέρραις, δεύτερος καί κυρίως κτήτωρ τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. Ὑπό τό ὄνομα Ἰωακείμ ἐχρημάτισε Μητροπολίτης Ζιχνῶν (1288-1333). Ἀσθενήσας καί παραιτηθείς τῆς ἐνεργοῦ ἀρχιερατείας ἐπανῆλθεν, ὀλίγον πρό τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, εἰς τήν προσφιλῆ του Μονήν, ἔνθα ἐγένετο «μεγαλόσχημος» μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἰωάννης, ὑπό τό ὁποῖον ἔκτοτε μνημονεύεται καί γεραίρεται. Ἐκοιμήθη δ' ἐν Κυρίῳ τῇ 12ῃ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1333. Ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παχωμίου τοῦ ἀπό Ζιχνῶν, τοῦ δίς τόν Πατριαρχικόν θρόνον κοσμήσαντος (1503-1504 καί 1505-1514), ἀνεγνωρίσθη ὡς Ἅγιος, ἑορταζόμενος ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τῇ 12ῃ Δεκεμβρίου, ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ. 2) Ἱερομάρτυς Νικήτας. Βλάστημα τῆς μαρτυρικῆς γῆς τοῦ Πόντου, ἐγεννήθη μεταξύ τῶν ἐτῶν 1760-1770. Ἱερομόναχος ὤν τῆς Ἱ. Σκήτης τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀφίκετο εἰς Σέρρας τῇ 30ῇ Μαρτίου 1808. Ἤθλησεν, ἀπαγχονισθείς ὑπό τῶν Τούρκων, ἐν Σέρραις τῇ 4ῃ Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους (1808). 3) Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ Σερραῖος, ἑορτάζει τῇ 12ῃ Μαΐου. 4) Ἅγιος Κάλλιστος, ἑορτάζει τῇ 20ῇ Ἰουνίου. 5) Ἱερομάρτυς Βενέδικτος ὁ Ἐζοβίτης, ἑορτάζει τῇ 12ῃ Ἰουνίου.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

– Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον «Ψυχῆς Ἄκος»: Στό νεοανεγερθέν, προνοίᾳ καί πρωτοβουλίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγου, Κειμηλιαρχεῖο «Ψυχῆς Ἄκος», πού εὑρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Λ. Παπαπαύλου 48 στήν πόλιν τῶν Σερρῶν, ἐκτίθεται ἕνας σημαντικός ἀριθμός ὑψηλῆς αἰσθητικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας φορητῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀργυρῶν σκευῶν, ξυλογλύπτων καί χρυσοκέντητων ἀμφίων. Τά ἱερά αὐτά κειμήλια προέρχονται ἀπό τά σεπτά μοναστικά καθιδρύματα καί τούς Ἱερούς Ναούς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί χρονολογοῦνται ἀπό τόν 14ο αἰῶνα ἕως τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Τά ἐγκαίνια πραγματοποιήθηκαν ἐπισήμως τήν 13ην Ἀπριλίου 2008. Τηλ. Ἐκκλ. Κειμηλιαρχείου: 23210-99.780. Fax:  23210-99781.
– Ἱστορικά Μνημεῖα: 1) Καθολικόν Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν (13ος αἰών). 2) Ἱ. Ναός Ἁγίων Θεοδώρων, παλαιός Μητροπολιτικός Ναός 6ου ἤ 12ου αἰῶνος. 3) Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἀκροπόλεως Σερρῶν. 4) Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κρυονερίτου, μετόχιον Ἱ. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου. 5) Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Σερρῶν. 6) Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἀντωνίου καί Μαρίνης Σερρῶν. 7) Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (Προδρομούδι) Σερρῶν. 8) Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Σερρῶν. 9) Ἱ. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀηδονοχωρίου. 10) Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἐλαιῶνος. 11) Ἱ. Ναός Ἁγίου Δημητρίου Νικοκλείας. 12) Ἱ. Ναός Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Σησαμίας. 13) Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σιτοχωρίου. 14) Ἱ. Ναός Ταξιάρχου Μιχαήλ Καστρίου. 15) Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης. 16) Ἱ. Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Ἄνω Κερδυλίων. 17) Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κάτω Κερδυλίων. 18) Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Κάτω Κερδυλίων. 19) Ἱ. Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ἀρεθούσης. 20) Ἱ. Ναός Ἁγίου Δημητρίου Στεφανινῶν. 21) Ἱ. Ναός Θεοτόκου Στεφανινῶν. 22) Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Κερδυλίου Ὄρους. 23) Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου Κερδυλίου Ὄρους (Μετόχιον Ἱ. Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους).

Στατιστικά Στοιχεῖα ἔτους 2011

α) Χειροτονίαι 4. β) Ἐγκαίνια Ἱ. Ναῶν 2. γ) Βαπτίσεις 561. δ) Γάμοι 409.