ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

Διά σταυροῦ (†) σημειοῦνται οἱ τιμώμενοι ὡς ἅγιοι.

  Title Date Served Feast Day
세계 총대주교이며 콘스탄티노플의 대주교인 바르톨로메오스 세계 총대주교의 약력 1991- 11 6월
1972-1991
1948-1972
1946-1948
1936-1946
1929-1935
1925-1929
1924-1925
1923-1924
1921-1923
1913-1918
1901-1912
1897-1901
1895-1897
1891-1894
1887-1891
1884-1886
1878-1884
1873-1878
1871-1873