Orthodox Church Of Finland

Ἱστοσελίς: http://www.ort.fi/en

Ἡ Αὐτόνομος Ἀρχιεπισκοπή τῆς Φιλλανδίας ἱδρύθη τῷ 1923 διά Πατριαρ¬χικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, διαλαμβάνοντος, ὅτι «τοῦ λοιποῦ ὁ ὀρθόδοξος Χριστιανισμός τῆς Φιλλανδίας, μετά τῶν ἱδρυμάτων του, θά ἀποτελέσῃ ἕν μόνον χριστιανικόν ἔδαφος, ὀνομαζόμενον Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπισκοπή Φιλλανδίας».
«Διά Συνοδικῆς Πράξεως (ἀριθμ. Πρωτ. 51) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου αἱ δύο ἐπαρχίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἀνυψώθησαν εἰς τήν τάξιν τῶν Μητροπόλεων ἀπό τῆς 1ης Φεβρουαρίου 1972».

Τῆς Ὀρθοδόξου Φιλλανδικῆς Ἐκκλησίας προΐσταται ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων.

Ὀνομαστήρια: 18 Φεβρουαρίου.

Ταχ. διεύθυνσις: The Most Reverend Archbishop Leo of Karelia and all Finland,  Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230. Fax. 0035­8-20-6100231. E-mail: [email protected]

α΄ Διοίκησις

1. Γενική Ἐκκλησιαστική Συνέλευσις. Πρόεδρος• ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀποτελεῖται ἐκτός ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον ἀπό τούς Μητροπολίτας Ἑλσιγκίου καί Ὄουλου, τόν Ἐπίσκοπον Γιόενσου, τόν Διευθυντήν Γραφείου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Διοικητικοῦ Σώματος καί ἀπό 32 αἱρετά μέλη.
Ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων συνέρχεται ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη. Γραμματεύς τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων• κα Outi Vasko.  Τηλ. 00358-206100232. Fax. 00358-206100231. E-mail: [email protected]
2. Ἐκκλησιαστικόν Διοικητικόν Σῶμα. Πρόεδρος• Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων. Ἀντιπρόεδροι: Μητροπολῖται Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος καί Ὄουλου κ. Παντελεήμων. Μέλος ἐξ Ἱερέων: Πρεσβ. Livo Suvanto. Μέλη ἐκ λαϊκῶν: Ritva Bly (φυσικός), Ulla Kudjoi-Salminen, (δικαστής), Johanna Heikkila (θεραπεύτρια). Γραμματεύς• Harri Tajakka. (Δι' ἐκλογῆς ὑφίστανται προσέτι ἕν μέλος ἀναπληρωματικόν ἐξ Ἱερέων καί τρία μέλη ἐκ λαϊκῶν). Διευθυντής Γραφείου• Risto Ikäheimo (νομικός). Ταχ. διεύθυνσις:  Karjalankatu 1, FIN-70110 Kuopio Finland. Τηλ. 00358-206100210, Fax. 00358 206100211,  E-mail:[email protected]

β΄ Ἐκκλησιαστικαί Ἐπαρχίαι

1. Ἱερά Μητρόπολις Καρελίας - Karjala

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. Ἕδρα: Kuopio. Ταχ. διεύθυνσις: Karjala¬n¬katu 1, FI 70110 Kuopio, Finland. Τηλ. 00358-206100230,  Fax: 00358- 206100231.  E-mail:[email protected]
Βοηθός Ἐπίσκοπος•  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γιοένσου κ. Ἀρσένιος. Τηλ. 00358-206100 236,  Fax: 00358- 206100231. E-mail: [email protected]
Πρωτοδιάκονος Jyrki Härkonen. Τηλ. 00358-206100270. E-mail: [email protected]
Γραμματεύς Ἀρχιεπισκόπου• κ. Outi Vasko, Τηλ. 00358-206100-232. Fax: 00358-206100-231. E-mail: [email protected]
Διοικητικός Γραμματεύς Ἀρχιεπισκόπου• κ. Kaj Appelberg. Τηλ. 00358-206100233,  Fax: 00358- 206100231. E-mail: [email protected]
Γραφεῖον Ἀρχιεπισκόπου, Γραμματεύς τοῦ Γραφείου• κα Zinayida Bezvenyuk. Τηλ. 00358-206100 230,  Fax: 00358- 206100231. E-mail:[email protected]
Ἐνορίαι• 11. Ἱεραί Μοναί: 2. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 3­0. Παρεκκλησίων• 57.

2. Ἱερά Μητρόπολις Ἑλσιγκίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος. Ταχ. διεύθυνσις: Kallvikintie 28, FIN-00980 Helsinki, Finland. Τηλ. 00358 206100240, Fax: 00358-102779770. E-mail:[email protected]  Γραμματεύς Μητροπολίτου: Πρεσβύτερος Jonas Bergenstad. Τηλ. 00358-206100 242.
Ἐνορίαι• 8. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 32. Παρεκκλησίων• 12.

3. Ἱερά Μητρόπολις Ὄουλου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Παντελεήμων. Ταχ. διεύθυνσις: Nummi¬katu 30 B 16, FIN-90100 Oulu, Finland. Τηλ. 00358 206100250, Fax: 00358 206100251. E-mail: [email protected] Γραμματεύς Μητροπολίτου: κ. Jukka Mänty­mäki. Τηλ. 00358-206100252. Γραφεῖον Μητροπολίτου. Γραμματεύς τοῦ Γραφείου: κα. Maija Viippola. Τηλ.00358-206100250.
Ἐνορίαι• 5. Σύνολον Ἱερῶν Ναῶν• 12. Παρεκκλησίων• 10.

4. Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῴα• Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως ἐν Βαλάμῳ. Ἡγούμενος• Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος. Ταχ. διεύθυνσις• Valamontie 42, FΙ-79850, Uusi-Valamo, Finland. Ἱερομόναχοι, Μοναχοί καί δόκιμοι• 12. Τηλ. +358-17-570 111. Fax: +358-17-5701510. E-mail: [email protected]
Γυναικεία• Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Lintula. Ἡγουμένη• Μοναχή Μαρίνα. Ταχ. διεύθυνσις• FI-79830 Palokki, Finland. Μοναχαί• 11, δόκιμοι 3. Τηλ. + 358-17-563 106. Fax: +358-17-563 121. E-mail: lintulan.luostari @ort.fi

γ΄ Πνευματική Διακονία

1.  Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ, ἱδρυθεῖσα τό 1885. Πρόεδρος• Ἐπίσκοπος Ἀρσένιος.
2.  Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Νέων, ἱδρυθεῖσα τό 1943. Πρόεδρος• Ἱερεύς Teemu Toivonen.
3.  Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή, ἱδρυθεῖσα τό 1977. Πρόεδρος• ὁ  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος.
4. Ἐξωτερική βοήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας-Οrtaid,  ἱδρυθεῖσα τό 2000. Πρόεδρος•  ὁ Σεβ. Ἀρ¬χιεπίσκοπος.
5. Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον ἐν Kuopio. Ἱδρυθέν τό 1957. Τό Μουσεῖον παρέχει ἀντικείμενα μεταξύ ἄλλων ἀπό τάς Ἱεράς Μονάς Βάλαμο, Κονεβίτσας καί Πετσέγκας. Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου• ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Διευθύντρια: κα. Teresa Leskinen.
6. Ἐκκλησιαστικά Περιοδικά. Αἱ Μητροπόλεις, αἱ ἐνορίαι καί αἱ ἐκκλησιαστικαί ὀργανώσεις ἐκδίδουν πολυάριθμα ἐκκλησιαστικά περιοδικά καί ἐνημερωτικά δελτία. Τό ἀρχαιότερον περιοδικόν εἶναι τό «Aamun Koitto» (Ἡ Αὐγή), ἱδρυθέν ἀπό τήν Ἀδελφότητα Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ τό 1896. Τό μεγαλύτερον ἐνοριακόν περιοδικόν εἶναι τό «Ortodoksiviesti» (Τό Ὀρθόδοξον Ἄγγελμα) τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἑλσιγκίου. Ἄλλα ἐνοριακά περιοδικά «Solea» («Ὁ Σολέας»), «Analogi» («Τό Ἀναλόγιον»), «Seurakuntaviesti» («Τό Ἐνοριακόν Ἄγγελμα»). Ἡ Μητρόπολις Ὄουλου ἐκδίδει τό «Paimen-Sanomat» («Οἱ Λόγοι τοῦ Ποιμένος»). Ἡ Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Νέων ἐκδίδει τό περιοδικόν Tuohustuli» («Τό Φῶς τοῦ κεριοῦ»), ἡ Ἕνωσις Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν τό περιοδικόν «Λόγος».  Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἱερέων καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Joensuu  τό περιοδικόν «Orthodoksia».
7. Σελίδες τῆς Ἐκκλησίας στό Internet. Οἱ ἐπίσημες σελίδες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας βρίσκονται στήν διεύθυνσιν www.ort.fi.