Patriarchal Proclamations-Encyclicals

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ (2019) 04/30/2019
Назидательное Слово На Начало Святой и Великой Четыредесятницы 03/09/2019
ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (2018). 12/24/2018
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2018) 09/05/2018
Patriarchal Proclamation of Christmas 2017 in Russian. 12/19/2017
ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ 2017 04/12/2017
КАТЕХИЗИСНОЕ СЛОВО О НАЧАЛЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО ПОСТА 2017. 02/24/2017
Patriarchal Proclamation of Christmas 2016 in Russian. 12/22/2016
ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ 2016 04/27/2016
Πατριαρχική καὶ Συνοδική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Συγκλήσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (18 Μαρτίου 2016) 03/18/2016
КАТЕХИЗИСНОЕ СЛОВО О НАЧАЛЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО ПОСТА 2016 03/11/2016
Patriarchal Proclamation of Christmas 2015 in Russian 12/24/2015
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015) 09/01/2015
Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2015) 08/31/2015
ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ 2015 04/11/2015