Ομιλία Συντεθείσα και εκφωνηθείσα εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας, τη ΙΖ΄ Μαρτίου σ.ε., ΒΙΘ΄, υπό του Μητροπολίτου Λαοδικείας Θεοδωρήτου. 03/18/2019
Welcome Remarks to Ecumenical Patriarch Bartholomew by Rev. Lee Hong Jung, General Secretary of the National Council of Churches in Korea (Seoul, December 4, 2018) 12/05/2018
Χαιρετισμὸς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς τὴν Πρωτοχρονιάτικην Ἐκδήλωσιν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ. 01/08/2018
XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΠΡΩΤῌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (1 Ἰανουαρίου 2018). 01/04/2018
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ (30 Nοεμβρίου 2017) 12/07/2017
Χαιρετισμός τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2017) 12/07/2017
Address of His Holiness Pope Francis to the Delegation of the Ecumenical Patriarchate at the Patronal Feast of the Church of Rome 06/28/2017
Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ (22 Μαρτίου 2017). 03/23/2017
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙ Τῌ 25ΕΤΗΡΙΔΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ (15 Ἰανουαρίου 2017). 01/16/2017
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Χριστούγεννα 2016). 01/03/2017
XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΠΡΩΤῌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (1 Ἰανουαρίου 2017). 01/03/2017
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙ Τῌ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ (21 Ὀκτωβρίου 2016). 10/28/2016
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΕΠΙ Τῌ 25ΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ (22 Ὀκτωβρίου 2016). 10/25/2016
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΕΝ ΝΕΟΧΩΡΙῼ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙῼ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΘΡΟΝΙΚῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΤΙΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (23 Ὀκτωβρίου 2016). 10/24/2016
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ «ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: ΠΟΛΥΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΝ ΓΙΑΣΕΝΟΒΑΤΣ (9 Σεπτεμβρίου 2016). 09/15/2016