Holy Archdiocese Of Thyateira And Great Britain

Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριος

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Θυατείρων καί Μεγάλης
Βρεταννίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Δυτικῆς
Εὐρώπης καί Ἰρλανδίας
κ. Γρηγόριος

12.12.1970

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Εὐρώπης καί Ἰρλανδίας, κ. Γρηγόριος, Ἀποκρισάριος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ Καντουαρίας, ἐγεννήθη εἰς Μαραθόβουνον Κύπρου τό ἔτος 1928. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσε κατά τήν φοίτησίν του εἰς τό Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσίας. Τό ἔτος 1951 ἐκάρη Μοναχός, τό δέ ἔτος 1953 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό 1959 Πρεσβύτερος, ἀποφοιτήσας συγχρόνως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1959, κληθείς, μετέβη εἰς Ἀγγλίαν, ἔνθα χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον διωρίσθη Ἐφημέριος και ἀκολούθως Προϊστάμενος τοῦ ἐν Λονδίνῳ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων. Τό ἔτος 1964 διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων. Κατά τά ἔτη 1969-1970 συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Cambridge. Το 1970 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Τροπαίου καί ἀνέλαβε τήν διοίκησιν τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου. Τό ἔτος 1988 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας.

Ονομαστική: 25 Ἰανουαρίου

Assistant Bishops:

Κυανέων κ. Χρυσόστομος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Κυανέων
κ. Χρυσόστομος

19.12.1970

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος(Μαυρογιαννόπουλος), ἐγεννήθη στή Νάξο στίς 8 Ἀπριλίου 1927. Ἀπεφοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν τό 1952. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1952 και Πρεσβύτερος τό 1954. Τό 1970 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Κυανέων, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας.

Ταχ. διεύθυνσις: His Grace Chrysostomos, Bishop of Kyanea, The Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew, Kentish Town road, London NW1 9QA, England.
Τηλ. 020-7485 6385/0198.
Fax: 020-7485 9972.

Ονομαστική: 13 Νοεμβρίου

Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Τροπαίου
κ. Ἀθανάσιος

12.04.1997

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος (Θεοχάρους), ἐγεννήθη στο 1943 στό Μαραθόβουνο τῆς Κύπρου καί ἐφοίτησε στή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος τό 1969 ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Θυατείρων Ἀθηναγόρα Κοκκινάκη. Ὡς Ἱερέας καί Ἐπίσκοπος ὑπηρέτησε καί συνεχίζει νά ὑπηρετεῖ ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας. Ἀπό τό 1969 μέχρι τό 1972 ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Αθανασίου καί Κλήμεντος στό Cambridge. Στίς 20 Δεκεμβρίου 1976 διορίστηκε Ιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου βορείου Λονδίνου, ὅπου συνεχίζει νά ὑπηρετεῖ μέχρι σήμερα. Στίς 12 Ἀπριλίου 1997, χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Τροπαίου, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας.

Ταχ. διεύθυνσις: His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeau, The Greek Orthodox Cathedral of St. Mary, Trinity road, London N22 8LB.
Τηλ. 020-8888 2295/8889 1122. Fax: 020-8881 4555.

Ονομαστική: 18 Ἰανουαρίου

Ἱστοσελίς: Ἱστοσελίς: http://www.thyateira.org.uk

Ἱδρύθη τό ἔτος 1922. Ἀνεδείχθη εἰς Ἀρχιεπισκοπήν τό πρῶτον τό 1954. Διαιρεθεῖσα εἰς 4 Μητροπόλεις τό 1962, ἀνεδείχθη ἐκ νέου εἰς Ἀρχιεπισκοπήν τόν Φεβρουάριον τοῦ ἔτους 1968.

Διοίκησις: Ἕδρα Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Λονδίνῳ. Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Archbishop Gregorios of Thyateira and Great Britain, Thyateira House, 5 Craven Hill, London W2 3EN, England. Tel:+44-20-7723 4787. Fax: 72249301.
Ἱστοσελίς: www.thyateira.org.uk  E-mail:[email protected]

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

α) Τιτουλάριος Μητροπολίτης

Ὁ Διοκλείας κ. Κάλλιστος. Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Kallistos, Metropolitan of Diokleia, 19B Northmoor Road, Oxford OX2 6UW. Τηλ. καί Fax:+44-186-555.4023.
Ὀνομαστήρια: 22 Νοεμβρίου.

β) Βοηθοί Ἐπίσκοποι

1. Ὁ Κυανέων κ. Χρυσόστομος. Ταχ. διεύθυνσις: His Grace Chrysostomos, Bishop of Kyanea, The Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew, Kentish Town Road, London NW1 9QA, England. Τηλ. 020-7485 6385/0198. Fax: 020-7485 9972.
2. Ὁ Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος. Ταχ. διεύθυνσις: His Grace Athanasios, Bishop of Tropaeou, The Greek Orthodox Cathedral of St. Mary, Trinity Road, London N22 8LB. Τηλ. 020-8888 2295/8889 1122. Fax: 020-8881 4455.
Ὀνομαστήρια: 18 Ἰανουαρίου.
Πρωτοσυγκελλία• Πρωτοσυγκελλεύων: ὁ Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος. Ὑπεύθυνος Ἑλληνικοῦ τμήματος: καθηγητής κ. Χαρίλαος Μεττῆς. Ὑπεύθυνος Ἀγγλικοῦ Τμήματος: Διάκονος Μελίτων Oakes. Γραφειακόν Προσωπικόν: Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Διάκ. Σάββας Βασιλειάδης, κ. Μιχάλης Τζανάκης καί κα. Ναταλία Κυριακίδου.
Γραφεῖον Παιδείας, Τύπου καί Πληροφοριῶν• Διευθυντής: καθηγητής κ. Χαρίλαος Μεττῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τμῆμα Θρησκευτικῶν Πράξεων• Ἀρχιμ. Θεοφάνης Πέτρου καί Διάκ. Εὐάγγελος Λιασῆ.
Λογιστήριον καί Ταμεῖον• Πρωτοπρ. Σωτήριος Χαραλάμπους.

γ) Συμβούλιον Κηδεμόνων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (TRUST)

Πρόεδρος: Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Ἀντιπρόεδρος: κ. Ἀλέξανδρος Ν. Κομνηνός. Ταμίας: κ. Ἀντώνιος Γερολέμου. Γραμματεύς• κ. Κ. Καββάδας.

δ) Ἀρχιεπισκοπικόν Συμβούλιον

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Μέλη: ὁ Μητροπολίτης Διοκλείας καί οἱ Ἐπίσκοποι, Κυανέων καί Τροπαίου, οἱ Πρόεδροι Κοινοτήτων καί Ἐκκλησιῶν καί ἕτεροι ἐκλεκτοί Ὁμογενεῖς.

ε) Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον

Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ζαφειρᾶκος, τηλ. 020 7458 2149.

στ) Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

κ. Κύπρος Νίκολας, 18-22 Wigmore Street, London W1U 2RG. Τηλ. 020-7323 4450. Fax: 020-7323 4401.

ζ) Ἱερατικός Σύνδεσμος "Ἅγιος Ἀθανάσιος"

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἄνθιμος Παπανδρέου.

η) Ταμεῖον Συντάξεως καί Ἀσφαλίσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου

Τό ἐν λόγῳ Ταμεῖον συνεβλήθη μετά τῆς Ἑταιρείας Ecclesiastical Insurance Office Ltd. Ἐποπτική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: Οἰκ. Κωνσταντῖνος Γαριβαλδινός.

θ) Συμβουλευτική Ἐπιτροπή Οἰκογενείας

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Κυπριανός Κωνσταντινίδης. Μέλη: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, Πρεσβ. Δημητριανός Μελέκης καί Διάκ. Σάββας Βασιλειάδης.

ι) Θρησκευτική Ὑπηρεσία Ἀσθενῶν

Νοσοκομεῖα Μείζονος Λονδίνου.
Ἐντεταλμένοι Ἱερεῖς: Διά τά νοσοκομεῖα Charing Cross, Chelsea and Westminster, Hammersmith, Central Middlesex, Ealing, West Middlesex καί Hillingdon: Οἰκον. Σταῦρος Σολωμοῦ, Τηλ. 020-8743 3968. Φορητό: 079 63 562 378. Διά τό νοσοκομεῖον Great Ormond Street Hospital for Children: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Ἀθανασίου. Τηλ. 020-8539 1425. Διά τά νοσοκομεῖα Middlesex, University College, North Middlesex καί Whittingdon: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Γαριβαλδινός. Τηλ. Ναοῦ 020-7485 6385. Διά τά Νοσοκομεῖα Northwick Park & St. Mark's, Stanmore Orthopaedic, Harefield, Mount Vernon, καί Clementine Churchill: Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Δ. Σαλαπάτας. Τηλ. Ναοῦ 020-8206 0004, οἰκίας 020-8732 2833. Διά τό North London Hospice: Ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου, Τηλ. 020-8445 1748. Διά τά Νοσοκομεῖα Guy's Hospital, St. Thomas' καί Royal Marsden: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Τηλ. 020 7228 4278.

Νοσοκομεῖα ἐκτός Λονδίνου.

Διά τά νοσοκομεῖα Cheltenham, Evensham καί Reading. Πρωτοπρ. Ἄνθιμος Παπανδρέου. Τηλ. 01386-852 940. Διά τό Νοσοκομεῖον Addenbrooks (Cambridge):  Οἰκον. Νικόλαος Βερνέζος. Τηλ. 01223 354 587. Διά τά Νοσοκομεῖα: Queen Elizabeth τῆς Welwyn Garden City καί Lister τοῦ Stevenage: οἱ Ἱερεῖς τοῦ Hatfield (Brookman's Park).

ια) Θρησκευτική Ὑπηρεσία Φυλακῶν

Φυλακές Μείζονος Λονδίνου.

Ἐντεταλμένοι Ἱερεῖς: Διά τάς φυλακάς Wormwood Scrubs: Οἰκον­. Σταῦρος Σολωμοῦ, Τηλ. 020-8743 3968. Διά τάς φυλακάς Holloway καί Pentoville: Πρεσβ. Στυλιανός Σάββα. Τηλ. Ναοῦ 020-8889 9264. Διά τάς φυλακάς Brixton καί Wandsworth: Πρεσβ. Γεώργιος Χρηστίδης. Τηλ. 020 8653 6824.

Φυλακές ἐκτός Λονδίνου.

Διά τάς φυλακάς Bedford: Πρωτ. Ἰωσήφ Παλιούρας. Τηλ. 020 8449 0648. Διά τάς φυλακάς Gyu's Marsh, Dorset: Οἰκον. Σεραφείμ Johnson. Τηλ. 01225 317604. Διά τάς φυλακάς Long Lartin καί Blakenhurst, Worchestershire καί Bullington, Oxfordshire: Πρωτοπρ. Ἄνθιμος Παπανδρέου. Τηλ. 01386 852 940.

ιβ) Ὁ "Ὀρθόδοξος Κῆρυξ"

Διμηνιαῖον Ὄργανον Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκδιδόμενον Ἑλληνιστί καί Ἀγγλιστί. Ἐπιτροπή Ἐκδόσεως: κ. Χαρίλαος Μεττῆς, Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Οἰκον. Σταῦρος Σολωμοῦ καί Διάκ. Σάββας Βασιλειάδης.

ιγ) Δελτίον Ὀρθοδόξου Οἰκοδομῆς

Ἑβδομαδιαῖον Κήρυγμα, συντασσόμενον ὑπό τῶν Θεολόγων Κληρικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί διανεμόμενον δωρεάν εἰς ὅλους τούς Ναούς.
Ἐπιμεληταί ἐκδόσεως: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης, Οἰκον. Σταῦρος Σολωμοῦ καί Διάκ. Σάββας Βασιλειάδης.

ιδ) Ἐπιτροπή συντάξεως Ἡμερολογίου

Ὑπεύθυνοι ἐκδόσεως: Διάκονος Μελίτων Oakes, κ. Χαρίλαος Μεττῆς.
Βοηθοί: Διάκ. Εὐάγγελος Λιασῆ καί Δίς Ἠλιάνα Γιαννούση.

ιε) Ἐπιτροπή μεταφράσεως λειτουργικῶν κειμένων

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Γρηγόριος. Μέλη: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Lash καί Βασίλειος Παπαβασιλείου. Γραμματεῦον μέλος: Διάκονος Μελίτων Oakes.

ιστ) Ἐπιτροπή ἐκπομπῶν Ραδιοφώνου

Ὑπεύθυνοι Ἐκπομπῆς: Πρωτ. Ἰωσήφ Παλιούρας, Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης καί Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης.

ιζ) Θρησκευτικόν Βιβλιοπωλεῖον καί Βιβλιοθήκη "Τά Θυάτειρα"

Ὑπεύθυνος: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου. Βοηθός: Οἰκον. Παναγιώτης Ντίκ. Ταχ. διεύθυνσις: 22 Trinity Road, London N22 8LB. Τηλ. 020-8888.2295, 8889.1122. Fax: 020-8881 4455.

ιη) Σύνδεσμος Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετανίας

Ἐπίτιμος Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Πρόεδρος: κ. Μάριος Μηναΐδης.

ιθ) Greek Orthodox Charity Organisation Co. LTD. Registered Charity 282187.

Τηλ. 020-8341 6918. Ἐπίτιμος Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Πρόεδρος: ἡ κα. Μαρίκα Λαιμοῦ. Τηλ. 020 7629 3264.

κ) Τό σπίτι τοῦ Γέρου "Ὁ Φιλάνθρωπος Χριστός"

Ἵδρυμα Προστασίας Γερόντων Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ταχ. διεύθυνσις: 26 Trinity Road & 2 Finsbury Road, London N22 8SF. Τηλ. 020-8888 2295. Fax 020 8881 4455. Ἐπιστασία: Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος.

κα) Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Νεολαία Μεγάλης Βρετανίας

Ταχ. διεύθυνσις: 5 Graven Hill, London W 3EN. Τηλ. 020 7723 4787. Πληροφορίαι: ὁ Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαβασιλείου ([email protected]).

κβ) Συμβούλιον κατασκηνώσεως Νεολαίας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Πρόεδρος: ὁ κ. Παντελεήμων Maxfield. Συντονίστρια: ἡ Δίς Zoe Holden. Ἱστοσελίς: www.goygbcamp.org.uk

κγ) Κεντρικόν Ἐκπαιδευτικόν Συμβούλιον (Κ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος.
Γραφεῖον Παιδείας: Κεντρικόν: Ταχ. διεύθυνσις: 5 Craven Hill, London W2 3EN. Τηλ. 020-7723 4787. Fax: 7224 9301. Ὑπεύθυνοι: ὁ καθηγητής κ. Χαρίλαος Μεττῆς, τηλ. 020 7723 4787 καί ἡ καθηγήτρια κ. Ἑλένη Βραχιμίδου, τηλ. 020-8888.2295, fax: 020-8881.4455.
Ἑνιαῖος Φορέας Ἑλληνικῆς Παροικιακῆς Ἐκπαιδεύσεως Μ. Βρεταννίας (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.)
Οἱ τρεῖς Φο­ρεῖς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας Μ. Βρεταννίας, μέ τήν συμπαράστασιν τῶν Ὑπουργείων Παιδείας Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἵδρυσαν τόν "Ἑνιαῖον Ἐκπαιδευτικόν Φορέα Ἑλληνικῆς Παροικιακῆς Ἐκπαίδευσης- (Ε.Φ.Ε.Π.Ε.). Τό Συμβούλιον τοῦ Ε.Φ.Ε.Π.Ε. Βρίσκεται ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου καί εἰς αὐτόν συμμετέχουν οἱ Ὁμογενειακοί Φορεῖς ἐκπαιδεύσεως ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ καί οἱ Ἐκπαιδευτικοί Σύμβουλοι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου.

κδ) Ἡμερήσιον Ὁμολογιακόν Ὀρθόδοξον Δημοτικόν Ἀγγλο-Ἑλληνικόν Σχολεῖον
"Ὁ Ἅγιος Κυπριανός"

Πρόεδρος Κηδεμόνων καί Διοικήσεως: Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Διευθύντριαι: ἡ κ. Kate Magliocco. Ταχ. διεύθυνσις: St. Cyprian's Greek Orthodox Primary School, Springfield Road, Springfield Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8DZ. Τηλ. 020-8771 5425. Fax: 020-8771 8045.

κε) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ψαλτικῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

Διευθυντής: ὁ Ἱερεύς καί μουσικοδιδάσκαλος Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Παλιούρας. Ταχ. διεύθυνσις: 21 Trinity Road, London N22 8LB. Τηλ. 020-8449 0648, κιν. 078 02 258175.

κστ) Ἑλληνικόν Σχολεῖον Λονδίνου

(Ἡμερήσιον Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον, ἰσότιμον μέ τά ἀντίστοιχα ἐν Ἑλλάδι Δημόσια Ἐκπαιδευτήρια). Ταχ. διεύθυνσις Νηπιαγωγείου καί Δημοτικοῦ: 3 Pierrepoint Road, Acton, London W3 9JR. Τηλ. 020-8992 6156. Ταχ. διεύθυνσις Γυμνασίου-Λυκείου: Avenue Lodge, Bounds Green Road, London N22 7EU. Τηλ. 020-8881 9320. Πληροφορίαι: 020 7221 0093 καί 020 7221 5977.

κζ) Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

Ἐν Μείζονι Λονδίνῳ

1.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Β.Δ. Λονδίνου, Kentish Town Road, London NW1 9QA. Τηλ. 020-7485 6385.
2.  Τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα Βορείου Λονδίνου, Greek School of St. Barnabas, Trinity Road, London N22 8LB. Τηλ. 020-8888.2295.
3.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νοτίου Λονδίνου, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF. Τηλ. 020-7703.0137.
4.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Βορειοδυτικοῦ Λονδίνου, Golders Green Road, London NW11 8DA. Τηλ. 020-8455.7510. Fax: 020-8458.4752.
5.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Δυτικοῦ Λονδίνου, 60 Godolphin Road, London W12 8JW. Τηλ. & Fax: 020-8743 3968.
6.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ Βορείου Λονδίνου, Wightman Road, London N8 0LY. Τηλ. 020 8348 7104.
7.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Βορείου Λονδίνου, Town Road/Logan Road, London N9 0LP. Τηλ. 020-8803.4411.
8.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀνατολικοῦ Λονδίνου, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS. Τηλ. 020-8539 1425, 020-8558.2199.
9.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Παντελεήμονος καί Παρασκευῆς, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN. Τηλ. 020-8206.0004.

Ἐκτός Λονδίνου

10. ᾿Εν Birmingham: α) Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἀ¬ποστόλου Ἀνδρέου, 8 Arthur Place, Summer Hill, Birmingham B1 3DA• καί β) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Magnet Centre, Park Ap-proach, Erdington, Birmingham B23 7SJ. Τηλ. 0121-327 4650.
11. ᾿Εν Bristol: The Old Vicarage, Claremont Street, Bristol BS5 0UL. Τηλ. 0117-9520 773.
12. Ἐν Cambridge: 5 Mill Road, Cambridge CB1 2AB. Τηλ. 01223-574 823.
13. Ἐν Coventry: Westwood Heath Road, Coventry CV4 8GP. Τηλ. 024-7646 4286.
14. ᾿Εν Manchester: α) Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Bury New Road, Salford M7 0EA• καί β) 5 Marbury Drive, Timperley, Altringham, Cheshire WA14 5BE.
15. ᾿ Εν Margate: 8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5DH. Τηλ. 01843-227 009/294 477.
16. ᾿ Εν Plymouth: Central Road, West Hoe, Plymouth, Devon PL1 3BX. Τηλ. 01752-253 330.

κη) ᾿ Εξεταστικά Κέντρα Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, G.C.S.E. καί Advanced Level διά τά Νέα Ἑλληνικά.

1.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, Kentish Town Road, London NW1 9QA. Τηλ. 020-7485 6385.
2.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου, Trinity Road, London N22 8LB. Τηλ. 020-8888 2295.
3.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, London W12 8JW. Τηλ. 020-8743 3968.
4.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, Wightman Road, London N8 0LY. Τηλ. 020 8348 7104.
5.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS. Τηλ. 020-8539 1425/8558 2199.
6.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Town Road/Logan Road, Edmonton, London N9 0LP. Τηλ. 020-8803 4411.
7.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, 69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW. Τηλ. 020-8653 6824.
8.  Τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἀποστόλου Ἀνδρέου, 8 Arthur Place, Summer Hill, Birmingham B1 3DA. Τηλ. 0121-236 3274.
9.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Magnet Centre, Park Approach, Erdington, Birmingham B23 7SJ. Τηλ. 0121-327 4650.
10.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, Carlton Hill, Brighton BN2 2GW. Τηλ. 01273-675 396.
11.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου, The Old Vicarage, Claremont Street, Easton, Bristol BS5 0UL. Τηλ. 0117-952 0057.
12.  Τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Ἑλεούσης, 184 Derby Road, Nottingham NG7 1NF. Τηλ. 0115-947 2305.
13. Tό Σχολεῖον τῆς Κοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Maidstone.
14. Τό Σχολεῖον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νεοφύτου εἰς Nortampton.

κθ)  Accredited Orthodox Church Chaplains & Recognised Contacts:

In Institutions of Higher and Further Education.
a)  London Universities: Chaplains: Πρωθιερεύς Ἀλέξανδρος Φωστηρόπουλος, 99 Kenil¬worth Avenue, Wimbledon, London SW19 7LP. Τηλ. 020-8879 1461. Ἀρχιμ. Θωνᾶς Μπακάλης (ἴδε Καθεδρικός Ναός Ἁγίας Σοφίας). Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Παλιούρας (ἴδε Ἱερός Ναός Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, Hatfield & Hertfordshire).
b)  Middlesex University: ὁ Οἰκον. Κωνσταντῖνος Γαριβαλδινός (ἴδε Καθεδρικός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Kentish Town). Οἰκον. Ἰωάννης Hookway (Ἴδε Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, Edmonton).

Universities outside Greater London:

• In Bath: Σάρα μοναχή (ἴδε Ι.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Κροστάνδης)
• In Birmingham: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Nankivell (ἴδε Walsall).
• In Bournemouth: Πρωτοπρ. Βασίλειος Μαυρουδῆς (ἴδε Southampton).
• In Bristol: Πρωτοπρ. Γεώργιος Νικολάου (ἴδε Bristol).
• In Cambridge: Οἰκον. Νικόλαος Βερνέζος (ἴδε Cambridge).
• In Canterbury: Ἀρχιμ. Βησσαρίων Κοκλιώτης (ἴδε Margate).
• In Durham: Πρεσβ. Andrew Louth (ἴδε Durham).
• In Guildford: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης (ἴδε Kingston-upon-Thames).
• In Hatfield: Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Παλιούρας (ἴδε Ἱερός Ναός Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Hatfield & Hertfordshire).
• In Hull: Πρεσβ. Δαυΐδ Carnelley (ἴδε Leeds).
• In Leeds: Πρεσβ. Δαυΐδ Carnelley.
• In Liverpool: Οἰκον. Ἰάκωβος Κάσινος (ἴδε Liverpool), ἡ κ. Μαρία Σεργίου.
•  In Manchester: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικόλαος Σεργάκης (ἴδε Manchester).
• In Nottingham: Πρωτοπρ. Βασίλειος Κουτσογιάννης (ἴδε Nottingham).
• In Oxford: Πρωτοπρ. Ian Graham (ἴδε Oxford).
• In Plymouth: Πρωτοπρ. Γρηγόριος Παλαμᾶς Carpenter (ἴδε Plymouth).
• In Sheffield: Πρωτ. Φωκᾶς Χατζηλοϊζῆ (ἴδε Mansfield).
• In Southampton: Πρωτοπρ. Βασίλειος Μαυρουδῆς (ἴδε Southampton).
• In York: Οἰκον. Σαμουήλ Κουσπογένης (ἴδε Leeds).
• In Cardiff: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Σάββα (ἴδε Cardiff).
• In Swansea: Πρεσβ. Λουκᾶς Holden (ἴδε Llanelli).
•  Εἰς Σκωτίαν: Universities in Edinburgh, St. Andrews, Dundee, Stirling and Aberdeen: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Η. Maitland Moir καί Ἀρχιμ. Ραφαήλ Παβούρης (ἴδε Edinburgh). Mr. J. D. Trotter (for University of St. Andrews). Universities in Glasgow and Paisley: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου (ἴδε Glasgow).
Πληροφορίες σχετικά μέ κενές θέσεις Chaplains ἀπευθύνεσθε στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή.

λ) Ὀρθόδοξον Θεολογικόν Σπουδαστήριον ἐν Ὀξφόρδῃ

The House of St. Gregory & St. Macrina. Ταχ. διεύθυνσις: 1 Canterbury Road, Oxford OX2 6LU. Τηλ. (Warden) 01865-513 117, (Residents) 01865-554 844 & 552 516. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας.

λα) Πνευματικόν Κέντρον τῆς Ἁγίας Θεοσεβείας

The St. Theosevia Centre, 2 Canterbury Road, Oxford OX2 6LU. Τηλ. (Warden) 01865-310 341. Διευθυντής: ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας.

λβ)  Ἀδελφότης Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Εὐαγγελίστριας ἐν Walsingham, Ἀγγλίας.
Ἱδρυθεῖσα τόν Ἰούλιον τοῦ 1964.

λγ) Ἀντιπροσωπεῖαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

(1) Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν Βρεταννίας καί Ἰρλανδίας (CTBI) 39 Eccleston Sq., London SW1V 1BX. Τηλ. 020 7901 4890. Fax: 020-7901 4894. Website: www.ctbi. org.uk. Ἐκπρόσωποι: Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Lash καί Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Σαλαπάτας.
(2) Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Ἀγγλίᾳ (CTE). 27 Tavistock Square, London WC1H 9HH. Τηλ. 020-7529 8141. Fax: 020-7529 8134. Website: www.churches-together.org.uk. Μέλος: Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Lash.
(3) Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Σκωτίᾳ (ACTS). 7 Forester Lodge, Inglewood, Alloa FK10 2HU. Τηλ. 01259 216 980. Fax: 01259 215 904. Ἐκπρόσωπος: Ἀρχιμ. Ραφαήλ Παβούρης.
(4) Ἰρλανδικόν Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ICC). Inter-Church Centre, 48 Elmwood Avenue, Belfast BT9 6AZ. Τηλ. 028-9066 3145. Fax: 028-9038 1737. Ἐκπρόσωπος: θέσις κενή.
(5) Γενική Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας. Ἐκπρόσωπος τῶν ἐν Ἀγγλίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Lash.
(6) Συμβούλιον Χριστιανῶν καί Ἰουδαίων. The Council of Christians and Jews, 21 Godliman Str., London EC4V 5BD. Τηλ. 020-7015 5160. Fax: 020-7015 5161. E-mail: [email protected] Website:www.ccj.org.uk. Ἀντιπρόσωποι: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης καί Οἰκον. Ἰωάννης Hookway.
(7) Churches' Funeral Group. Ἐκπρόσωπος: Οἰκον. Σταῦρος Σολωμοῦ.

λδ) The Orthodox Fellowship of St. John the Baptist

AIM: To promote the practice of the Orthodox Faith by encouraging contacts among members of the Orthodox Church in Great Britain and Ireland. Website: www.ofsjb.org Chairman: Mr John Speak.

λε) Highland Orthodox Fellowship

Γραμματεύς: Mr. Ignatius Bacon, "Roseholm", Bunoich Brae, Kilchuimen (Fort Augustus), Inverness-shire PH32 4DG, Scotland. Τηλ. 01320-366 457.

λστ) Friends of Orthodoxy on Iona

Πρόεδρος: His Eminence Metropolitan Kallistos of Diokleia. Γραμματεύς: Mr. Columba Bruce Clark, Crescent Cottage, Carver Street, Pontesbury, Shropshire SY5 0SB. Τηλ. Γραφ. 020-7830 7057. Mobile: 079 09-974 519. e-mail: [email protected] Website: www.ortho­dox-iona.co.uk.

Trusts

λζ) Ἑλληνικόν Ὀρθόδοξον Ἐκπαιδευτικόν Κέντρον "Ἅγιος Νικόλαος".
The Trust of St. Nicholas Greek Orthodox Educational Centre. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος. Ταμίας: κ. Ν. Σ. Λαιμός καί κ. Γεώργιος Μιχαήλ.

λη) St. Elias' Monastery Trust. Charity Registration No: 264918.

Κηδεμόνες (Trustees): Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας, Ἀρχιμ. Kyrill Jenner, 16 Queens Court, Queens Road, Clifton, Bristol BS8 1NE. Tel. 0117 970 6302. Mobile 079 44 860 955, e-mail: [email protected] καί ὁ Ἀρχιμ. Deiniol.

IΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΓΓΛΙΑ - ENGLAND

Α) ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

1. Καθεδρικός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Bayswater. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of the Divine Wisdom, (Sancta Sophia), Moscow Road, London W2 4LQ. Τηλ. 020-7229 7260. Fax: 020-7243 6144. Ἱστοσελίς: www.stsophia.org.uk Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θεωνᾶς Μπακάλης. Τηλ. 020-7221 7293.
2. Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Wood Green. The Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. Τηλ. 0208888 2295 καί 8889 1122. Fax: 020-8881 4455. Ἠλεκτρ. διεύθυνσις: [email protected] Ἱστοσελίς: stbarnabascommunity.wordpress.com Ἀρχιερ. Προϊστάμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τροπαίου κ. Ἀθανάσιος. Ἐφημέριοι: Οἰκον. Παναγιώτης Ντίκ, τηλ. 020-8367 0584, καί Πρεσβύτεροι Ρηγῖνος Χαραλάμπους, τηλ. 020-8360 6148 καί Σεραφείμ Πέρδικος, τηλ. 020-8888 7533. Διάκονοι: Μιχαήλ Παύλου καί Κωνσταντῖνος Θεοχάρους. Ὑποδιάκονος ὁ κ. Νίκος Χρυσοστόμου.
3. Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Kentish Town. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew, Kentish Town Road, London NW1 9QA. Τηλ. 020-7485 6385/0198. Fax: 020-7485 9972. Ἱστοσελίς: www.standrewsgreekorthodoxcathedral.co.uk Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος, τηλ. 020-7485 6385/0198. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης τηλ. 020-8374 1207 καί Οἰκον. Κωνσταντῖνος Γαριβαλδινός τηλ. 020-8889 1495. Διάκονος: Νικόλαος Κόκκινος τηλ. 020-8882 9313. Ὑποδιάκονος: κ. Ἀντώνιος Ἰωάννου.
4. Καθεδρικός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, Camberwell: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of the Nativity of the Mother of God, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF. Τηλ. 020-7703 0137. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Περσόπουλος. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Παναγιώτου.
5. Καθεδρικός Ναός Τιμίου Σταυροῦ καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Hendon. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and St. Michael, Golders Green Road, London NW11. Τηλ. 020-8455 7510. Fax: 020-8458 4752. Ἱστοσελίς: www.archangel.me.uk Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Παπαθανασίου. Ἐφημέριος: Οἰκον. Σπυρίδων Παπαγαβριήλ.
6. Καθεδρικός Ναός Ἁγίων Πάντων, Camden Town. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of All Saints, Camden Street/Pratt Street, Camden Town, London NW1 OJA. Τηλ. καί Fax: 020- 7485.2149. Ἱστοσελίς: www.gocas.org. Ἠλ. διεύθυνση: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ζαφειρᾶκος. Τηλ. 020-8205 5358. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαβασιλείου.
7. Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Νικολάου, Shepherd's Bush. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of St. Nicholas, 60 Godolphin Road, London W12 8JW. Τηλ. καί Fax: 020-8743 3968. Ἰστοσελίδα: www.stnicholaslondon.org.uk E-mail:[email protected]  Προσωρινῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Γεώργιος Καρβούνης. Ἐφημέριος: Οἰκον. Σταῦρος Σολωμοῦ.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Cosmas & St. Damian, 1 Gordon House Road, London NW5 1LN. Τηλ. 020-7485 5524. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Βασίλειος Χριστοδούλου, 7 Rutland Gardens, London N4 1JN. Τηλ. 020-8800 9661.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀντωνίου καί Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ Holloway: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Anthony & St. John the Baptist, 1 Sussex Way, Islington, London N7 6RT. Τηλ. καί Fax: 020-7281 0407. E-mail: [email protected] uk Website:www.orthodox-islington.org.uk Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Lash, e-mail: [email protected] Ἱστοσελίς: www.anastasis.org.uk καί Οἰκον. Θωμᾶς Ἀρτέμη. Τηλ. 020 7272 0430.
10. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Barnabas, Finsbury Road, Wood Green,London N22 8PA. Τηλ. 020-8888 2295 & 8889 1122. Fax: 020-8881 4455. Ἐφημέριοι: ὅπως καί διά τόν Καθεδρ. Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Wood Green, Β. Λονδίνου.
11. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Edmonton. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Demetrius, Town Road/Logan Road, London N9 0LP. Τηλ. καί Fax: 020-8803 4411. Ἠλ. Διεύθυνση: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. Κυπριανός Κωνσταντινίδης. Τηλ. 020-8924 9358. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἰωάννης Hookway. Τηλ. 020-8449 1947. Διάκονος: Παῦλος Λάμπρου.
12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Leyton. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Eleutherius, St. Anthia and St. Luke the Evangelist, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT. Τηλ. 020-8539 1425. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Ἀθανασίου. Φορητό: 07521 600 768.
13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY. Τηλ. 020-8348 7104. Fax: 020-8348 3158. Ἱστοσελίς: www.stjohnthebaptist.eu Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Σεραφείμ Παπαθανασίου. Διεύθυνσις Ναοῦ. Mobile: 078 81-483 031. E-mail: [email protected] Ἐφημέριοι: Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Χατζησαββῆς. Τηλ. 020-8889 6191. Πρεσβ. Παῦλος Γρηγορίου. Τηλ. 020 3287 6600.
14. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, Hackney. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. John the Theologian, 184 Mare Street, London E8 3RD. Τηλ. 020-8985 5803/8985 2900. Ἱστοσελίς: www.sthohnthetheologian.org.uk Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Σωτ. Χαραλάμπους. Τηλ. 020-7251 3860.
15. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης, Croydon. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of Ss. Constantine & Helen, 69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW. Τηλ. & Fax: 020-8653 6824. Ἱστοσελίς: www.schcroydon,blogspot.com Ἐφημέριος: Πρεσβ. Γεώργιος Χριστίδης. Τηλ. Φορ.: 07787 402 450. E-mail: [email protected]
16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Λαζάρου & Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Forest Gate: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Lazarus and St. Andrew, Rutland Road, Forest Gate, London E7 8PH. Τηλ. 020-8472 2075. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Δημήτριος Κοντελίδης (Δ/νσις καί τηλ. Ναοῦ). Mobile: 07530 944 257.
17. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου, Battersea: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Nectarius, Wycliffe Road, London SW11 5QR. Τηλ. 020-7228 4278. Fax: 020-7924 4113. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Tηλ. Φορ. 07595 531523. Ἱστοσελίς: www.agiosnectarios.com
18. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, Barnet: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Catherine. Friern Barnet Lane, London N20 0NL. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου. Τηλ. 020-8959 1654. Fax: 020 8906 0056. E-mail: [email protected] Ἐφημέριος: Πρεσβ. Εὐγένιος Χριστοδούλου. Τηλ. 020 8883 1213. Διάκονος: Γρηγόριος Wellington.
19. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Kingston-upon-Thames: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. George, Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD. Τηλ. & Fax: 020-8974 5754. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Παπαδάκης (Δ/νση Ναοῦ). Mobile: 077 54-036 216.
20. Ἱερός Ναός Ἁγίων Παντελεήμονος καί Παρασκευῆς, Harrow: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Panteleimon & Paraskevi, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN. Τηλ. 020-8206 0004. Website: www.st-panteleimon.org e-mail: [email protected] com. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Δ. Σαλαπάτας. Τηλ. 020-8732 2833. e-mail: [email protected]
21. Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Enfield North & District: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of Ss. Raphael, Nicholas and Irene of Lesbos. Worshipping within St. George's Anglican Church, 708 Hertford Road, Enfield, Middx. EN3 6NR. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἰωάννης Γεωργίου. Τηλ. 020 8886 9439. Φορ. 07932 151 588.
22. Ἱερός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Woolwich. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of Christ the Saviour, Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP. Τηλ. 020-8855 8116. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Μιχαήλ Παζίνας. Τηλ. 0120-8306 0287. Mobile: 077 18-899 895. Διάκονος: Gerald Theodore Hopkin. Τηλ. 020-8857 0308.
23. Belarussian Orthodox Community of St. Euphrosynia of Polotsk. Ταχ. διεύθυνσις: Worshipping within Holy Innocents' Church, Paddenswick Road, London W6 0UB. Πρωτοπρ. Aleksandar Mundzic.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

24. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ, Παρεκκλήσιον Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου. Ταχ. διεύθυνσις: 5 Craven Hill, London W2 3EN. Tηλ. 020-7723 4787. Fax:020-7224 9301. Ἐφημερεύοντες: Ἀρχιμ. Θεοφάνης Πέτρου. Τηλ. & Fax: 020-8205 4778. Mobile: 079 56-907 317. Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαβασιλείου. Διάκονοι: Μελίτων Oakes (Δ/νση Ναοῦ), Εὐάγγελος Λιασῆ, τηλ. 020. 8886 6940 καί Σάββας Βασιλειάδης.
25. The Chapel of St. John the Baptist of the Latvian Orthodox Church Abroad. The Chapel is situated within the Anglican Church of St. Thomas the Apostle, St. Thomas and Monsell Road, London N.4.
26. Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως Κυρίου. Παρεκκλήσιον. Ταχ. διεύθυνσις: 104 Colney Hatch Lane, Muswell Hill, London N10 1EA. Τηλ. 020-8444 6201.

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

27. Ampleforth (N. Yorkshire). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Συμεών Piers. Τηλ. 01543 417 093 καί τοῦ Πρεσβ. Δαυΐδ Carnelley (ἴδε Leeds).
28. Aylesbury: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Φανουρίου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of St. Phanourios, worshipping within the Anglican Church of St. Mary, Church Street, Aylesbury Bucks. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Ἄγγελος Τσόλκας. Τηλ. 01296 336 547.
29. Bath: Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Κρονστάνδης. Ταχ. διεύθυνσις: 48 Lyncombe Hill, Bath, Bath and North East Somerset BA2 4PJ. Τηλ. 01225-318 338. Fax: 01255-335 161. Ἱστοσελίς: www.bath-orthodox.org.uk Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Σεραφείμ Johnson, 15 Alexandra Road, Bath, Bath and North East Somerset BA2 4PW. Τηλ. 01225-317 604. Ὁμότιμος Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Yves Dubois (Δ/νση Ναοῦ). Μοναχή: Σάρα, 24 Alexandra Road, Bath, Bath and North East Somerset BA2 4PW. Τηλ. 01225-330 651.
30. Beaconsfield: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Γργορίου τοῦ Θεολόγου. The Greek Orthodox Community of St. Gregory the Theologian. Worshipping at St. Teresa's Roman Catholic Church, Warwick Road, Beaconsfield, Bucks. HP9 2PL. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Γεώργιος Γιαννούλιας. Τηλ. 07811 894 944.
31. Bedford: Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάμαντος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Mamas. Worshipping within the Anglican Church of the Transfiguration, Bedford Road, Kempston, Bedford, Beds. MK42 8DW. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Ἰωσήφ Πρίγγης. Τηλ. 01234 359 901.
32. Birmingham: Ἱερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God and St. Andrew, 8 Arthur Place, Summer Hill, Birmingham B1 3DA. Τηλ. καί Fax: 0121-236 3274. Ἱστοσελίς: www.orthandrew.co.uk Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Κοσμᾶς Παυλίδης.
33. Birmingham: Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Holy Trinity and St. Luke, Magnet Centre, Park Approach, Erdington, Birmingham B23 7SJ. Τηλ. 0121-326 7221. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Χρῆστος Στεφάνου, 28 Oaklands, Curdworth, Sutton Coldfield, West Midlands B76 9HD. Τηλ. 01675-470 950. Mobile: 078 18-412 574.
34. Bournemouth: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Σπυρίδωνος. The Greek Orthodox Community of St. Spyridon, Bournemouth and District (Dorset). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πληροφορίαι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τηλ. 020-7723 4787. Ὁ Πρωτοπρ. Βασίλειος Μαυρουδῆς (ἴδε Southampton) θεραπεύει τάς ἀνάγκας τῶν Φοιτητῶν εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Βournemouth.
35. Brighton: Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Holy Trinity, Carlton Hill, Brighton, East Sussex BN2 2GW. Τηλ. 01273-675 396. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Γερμανός Κουρκούνης. Τηλ. 01273 746 653.
36. Bristol: Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Peter and St. Paul, Lower Ashley Road, Bristol BS5 0YL. Τηλ. 0117-951 0500. Ἱστοσελίς: www.greekchurchbirstol.com Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Νικολάου, 44 Berkeley Road, Westbury Park, Bristol BS6 7PL. Τηλ.: 0117-973 9335. E-mail: [email protected] blueyonder.co.uk.
37. Bristol: Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: Eastern Orthodox Church of the Nativity of the Mother of God, Unversity Road, Bristol BS8 1SP. Τηλ. 0117-925 3878. Website www.bristol-orthodox-church.org.uk. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Kyrill Jenner, τηλ. 0117 970 6302, κιν. 079 44 860 955, e-mail: [email protected]
38. Cambridge: Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἁγίου Κλήμεντος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Athanasius and St. Clement, Bridge Street, Cambridge. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Oἰκον. Νικόλαος Βερνέζος, τηλ. 01223 354 587. Ἠλ. διεύθυνση: [email protected]
39. Canterbury. Τακτικῶς τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ὡς καί τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, διά τούς Ὀρθοδόξους Φοιτητάς τοῦ Πανεπιστημίου Κent ὑπό τοῦ Ἱερέως τοῦ Μargate ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Εliot College.
40. Cheltenham & District: Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. John Chrysostom, located within St. Peter's churchyard,Bentham Lane, Bentham Village, Cheltenham, Glos. GL51 5ΤΖ. Τηλ. 01452-864 957. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἄνθιμος Παπανδρέου, 1 Cheltenham Road, Broadway, Worcs. WR12 7BY. Τηλ. 01386-852 940. E-mail: [email protected]
41. Chester: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίας Βαρβάρας. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Barbara the Great Martyr, Overleigh Cemetery Chapel, Overleigh Road, Handbridge, Chester CH4 7HW. Ἰστοσελίδα: www.saintbarbara.org.uk Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Παγκράτιος Sanders. Τηλ. 0151-639 6509. Mobile: 078 50-467 675. E-mail: [email protected]
42. Colchester & Clacton-on-Sea. Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πληροφορίαι: κα Θεώνη Τασσοπούλου-Woodley. Τηλ. 01255 831 505.
43. Coventry: Ἱερός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Holy Transfiguration, Westwood Heath Road, Coventry, West Midlands CV4 8GP. Τηλ. 024-7646 4286. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Ἀνδρέας Παπαγεωργῆς. Τηλ. 01676 533 780.
44. Durham: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Cuthbert & Bede. The Greek Orthodox Community of Ss. Cuthbert & Bede. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Πρεσβ. Andrew Louth, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, 13 Uplands Road, Darlington, Co. Durham DL3 7SZ. Τηλ. 01325-481 080. E-mail: [email protected]
45. Eastbourne: Ἱερός Ναός Ἁγίων Παντελεήμονος καί Θεοδώρου Τήρωνος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Panteleimon & St. Theodore, 30 Cavendish Place, Eastbourne, East Sussex BN21 3JA. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἱερόθεος Γεωργίου. Τηλ. 01424-423 956. Φορ.: 079 88 410 372.
46. Falmouth: Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί Ἁγίου Πιράνου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Michael the Archangel and St. Piran, Laity Moor, Ponsanooth, nr. Falmouth, Cornwall TR3 8HR. Ἰστοσελίδα: www.orthodoxincornwall.org.uk. Ἐφημέριος: Οἰκον. Νικήτας Lantsbery. Τηλ. 01326-372 900. e-mail: [email protected] hotmail.com. καί Πρεσβ. Ραφαήλ Hawkes.
47. Folkestone: Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί Ἁγ. Φωτεινῆς. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Mark & St. Photine (together with the Anglican Church of St. Augustine), 39-41 Dover Road, Folkestone, Kent CT20 1JZ. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θεοφάνης Κώστα. Πρόεδρος τῆς Κοινότητος: κ. Χάρης Ἠλία. Τηλ. 01303-275 821. e-mail: [email protected]
48. Great Yarmouth: Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Spyridon, St. Peter's Road, Great Yarmouth, Norfolk NR30 5PD. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Φώτιος Μπίθας. Τηλ. 01493 854 743. Φορ. 075 22 324 844.
49. Guilford: Ἡ λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός διά τόν Σύλλογον Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Surrey ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ἁγίου Γεωργίου ἐν Kingston-upon-Thames. Mobile: 077 54-036 216.
50. Hastings & St. Leonards-on-Sea: Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Maria Magdalene, Church Road, St. Leonards-on-Sea, East Sussex TN37 6HD. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἱερόθεος Γεωργίου, Τηλ. 01424- 423 956.
51. Hatfield & Hertfordshire:Ἱερός Ναός τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Twelve Apostles,Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts. AL9 6NG. Τηλ. 01707-650 147. Fax: 01707-647146. Website: www.12apostles.co.uk E-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Παλιούρας. Τηλ. 020-8449 0648. Mobile: 078 02-258 175. e-mail: [email protected] Ἐφημέριοι• Πρεσβ. Δημητριανός-Χριστάκης Μελέκης. Κιν. 07800 753346, Οἰκον. Νικόδημος Ἀγγελῆ. Τηλ.020 8449 7354. Διάκονος: Πέτρος Γεωργίου.
52. Hereford. Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Πρωτομαρτύρων Στεφάνου καί Θέκλης. The Orthodox Community of Ss. Stephen & Thecla the Protomartyrs, Hereford. Worshipping within Belmont Abbey Oratory, Hereford HR2 9RZ. The Community is served by the clergy of Shrewsbury. Information: Deacon Stephen Bailey. Tel. 01597-851 026.
53. Hull: Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τακτικά διά τούς Ὀρθόδοξους Φοιτητάς τοῦ Πανεπιστημίου ὑπό τοῦ ἱερέως τοῦ Leeds.
54. Ipswich: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Ἀναργύρων. The Greek Orthodox Community of St. Cosmas & St. Damian, Ipswich. Πρεσβ. John Garnett. Τηλ. 01473 327 708. Ἡ Κοινότης εἶναι ὑπό ἀναδιοργάνωσιν. Πληροφορίαι ὑπό τοῦ Ἐφημερίου.
55. Lake District/South Cumbria: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of St. Simon the Zealot, Dalton Cemetery Chapel, Dalton-in-Furness, Cumbria. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Shrewsbury.
56. Lancaster: Greek Orthodox Community of Lancaster. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος ἱερέως.
57. Leeds: Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Three Hierarchs, Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU. Τηλ. 0113-249 0814. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Oἰκον. Σαμουήλ Κουσπογένης. Τηλ. 0113-240 3612. Mobile: 079 00-381 869. E-mail: [email protected] Ἐφημέριος: Πρεσβ. Δαυΐδ Carnelley. Mobile: 077 03-343 856.
58. Leicester: Ἱερός Ναός Ἁγίων Νικολάου καί Ξενοφῶντος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Nicholas and St. Xenophon, Aylestone Road, Leicester LE2 7NW. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Oἰκον. Ἀντώνιος Σταυρινοῦ. Τηλ. 0116-291 6518. Κιν. 079 26 351 980.
59. Leyland. Ἁγίων Ἀποστόλων. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of the Holy Apostles, 403 Leyland Lane, Leyland, Lancashire PR25 1TA. Τηλ. 01772 465 956. Ἱστοσελίς: www.holy-apostles.org.uk. Ἠλ. διεύθυνση: [email protected] Οἰκον. Χριστόδουλος Fyles. Τηλ. 01257 421 521 Ἠλ. δ/νση: [email protected] Διάκονος: Dionysios- James Higgs.
60. Lincoln: Ἱερός Ναός Ἁγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἡ Κοινότης ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Σταῦρος Μελίδης. Τηλ. γραφ. 01522-876 765, οἰκίας: 01522-569 867.
61. Liverpool: Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox
Church of St. Nicholas, 3 Berkley Street, Liverpool L8 1XB. Τηλ. 0151-709 9543. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἰάκωβος Κάσινος. Τηλ. 0151-724 3500. Mobile: 077 90-106 852.
62. Luton: Ἱερός Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox
Church of St. Charalambos, Lower Harpenter Road, East Hyde, Beds. LU2 9PZ. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Στυλιανός Σάββα, τηλ. 020 8889 9264.
63. Maidstone: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Annunciation of the Mother of God, worshipping in Boxley Church, Boxley, Maidstone, Kent. Ἐφημέριος: Οἰκον. Νεόφυτος Παπαναστασίου. Τηλ. 020 8764 9997.
64. Manchester: Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Annunciation of the Mother of God, Bury New Road, Salford M7 4EY. Τηλ. 0161-792 2694. Fax: 0161-792 9816. Website: www.greekchurchmanchester.org Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Νικόλαος Σεργάκης (Δ/ση Ναοῦ).
65. Mansfield, Sheffield & District: Ἱερός Ναός Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of Ss. Cyril and Methodius, 175a Sutton Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Notts. NG17 2NE. Τηλ. 01623-557 346. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Φωκᾶς Χατζηλοϊζῆ. Τηλ. 01623-798 221. Mobile: 079 71-404 805. Ἐφημέριος: Οἰκον. Ἠλίας Μιχαήλ.
66. Margate: Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Archangel Michael, 8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5BE. Τηλ. 01843-294 477. Ἰστοσελίς: www.grocm.org Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Βησσαρίων Κοκλιώτης. Ἠλ. δ/νση: [email protected] Τηλ. 01843-227 009. Mob. 077 94 692 465.
67. Middlesbrough & Stockton-on-Tees: Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Annunciation of the Mother of God, situated within the Anglican Church of St. Columba, Wilson Street, Middlesbrough, Cleveland TS1 1SH. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀμιρχώμ. Τηλ. 01642-285 275.
68. Milton Keynes: Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀμβροσίου καί Στυλιανοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Ambrose and St. Stylianos. London Road, Stony Stratford, Linton Keynes, Bucks MK11 1JA. Ἱστοσελίς: www.greek-orthodox-community-mk.org Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θεοφάνης Πέτρου. Φορητό: 07956 907 317. Πρόεδρος: κ. Νίκη Beales. Τηλ. 01280-820 710. E-mail: [email protected]
69. Newcastle-upon-Tyne: Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀντωνίου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Anthony, within the Anglican Church of St. Andrew, Newgate Street, Newcastle-upon-Tyne. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀμιρχώμ, 71 Beaumont Road, North Ormeby, Middlesbrough, Cleveland TS3 6NW. Τηλ. 01642-285 275.
70. Northampton: Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεοφύτου.Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Neophytus, Kent Road, Duston, Northampton NN5 4XB. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης. Τηλ. 07931 636 506.
71. Norwich: Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Μεγαλόχαρης. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Mother of God "The Megalochari", 3 Recorder Road, Norwich, Norfolk NR1 1NR. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Μαρία Χρυσάφη.
72. Nottingham: Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Ἑλεούσης. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Virgin Mary "Eleousa", 184 Derby Road, New Lenton, Nottingham NG7 1NF. Τηλ. 0115-947 2305. Ἱστοσελίς: www.greekcommunity.org.uk. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτ. Βασίλειος Κουτσογιάννης. Τηλ. 0115 998 8491.
73. Oswestry, Shropshire: Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης. Ἡ Κοινότης ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Shrewsbury.
74. Oxford: Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Holy Trinity and the Annunciation, 1 Canterbury Road, Oxford OX2 6LU. Τηλ. 01865-552 597 (recorded information). Ἱστοσελίς: www.holytrinityoxford.org.uk. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ian Graham.Τηλ. 01865-200717. E-mail: [email protected]
75. Plymouth: Ἱερός Ναός Ἁγίων Δημητρίου καί Νικήτα. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of Ss. Demetrius and Nicetas (Nikitas), Central Road,West Hoe, Plymouth, Devon PL1 3BX. Website: www.plymchurch.com Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Γρηγόριος Παλαμᾶς Carpenter. Τηλ.: 01752-242 238. Mobile: 079 71-316 416. e-mail: [email protected]
76. Portsmouth: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης ὑπό διοργάνωσιν. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως τοῦ Southampton. Πληροφορίαι: κ. Δημήτριος Παπανικολάου. Τηλ. 023-9286 3566.
77. Reading & District: Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιού. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Prophet Elias. Worshipping within the Anglican Church of St. Bartholomew, St. Bartholomew's Road, Reading, Berks. RG1 3QA. Ἐξυπηρεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος: κα Πανωραία Ζίφφου. Τηλ. 0118 940 2378.
78. Rugby: Ἱερός Ναός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Ascension of the Lord, Clifton Road, Rugby, Warwicks. CV21 3QT. Website: www.ascensionchurch.org.uk. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Κοσμᾶς Wittwer. Τηλ. 01902-422 944. E-mail: [email protected] aol.com.
79. Salisbury: Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. John the Forerunner. Worshipping within the Chapel of Sarum College, 19 The Close, Salisbury, Wilts. SP1 2EE. Ἐφημέριος: Πρωτοπρ. Columba Graham Flegg, 8 Throgmorton Hall, Portway, Old Sarum, Salisbury, Wilts. SP4 6BQ. Τηλ. 01722-340 520.
80. Sheffield: Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Church of the Entry of the Mother of God. Worshipping in Sheffield Cathedral Crypt, Sheffield Cathedral, Church Street, Sheffield, S1 1HA. Πνευματικός: Ἀρχιμ. Kyril Jenner. Τηλ. 0117-970 6302.
81. Shrewsbury: Greek Orthodox Church of the Holy Fathers of Nicaea and St. John the Baptist. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Holy Fathers of Nicaea and St. John the Baptist, off Oteley Road, Sutton, Shrewsbury (Also worshipping occasionally at: St. Nicholas' Serbian Orthodox Church, Barclay Court, off Wellington Road, Donnington, Telford, Shropshire TF2 8NQ). Ἱστοσελίς: www.shrewsburyorthodox.com Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Στέφανος Maxfield, Fox Cottage, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire SY4 3AG. Τηλ. 01939-291 078. Ἐφημέριος• Πρεσβ. Τιμόθεος Pearce. Τηλ. 01974-261 452. E-mail: [email protected] uk Διάκονος: Στέφανος Bailey. Ὑποδιάκονος: κ. Παντελεήμων Maxfield.
82. Southampton: Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Nicholas, 102 Bernard Street, Southampton SO14 3EH. Τηλ. καί Fax: 023-8033 3076. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Μαυρουδῆς (διεύθυνσις καί τηλ. Ναοῦ).
83. Southend-on-Sea. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίου Φανουρίου καί Ἀποστόλου Παύλου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Barbara, St. Pha¬nourius and St. Paul, Salisbury Avenue, Westcliffe-on-Sea, Essex SS0 7AU. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος-Γρηγόριος Τύμπας. Φορ. 07733 384 620.
84. Stoke-on-Trent: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Παναγίας Χρυσελεούσης καί Ἁγίας Μαρίνης. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St Mary and St Marina, Grosvenor Street, Longton, Stoke-on-Trent, Staffs. ST3 2JX. Τηλ. 01782-322 317. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Στέλιος Τεραλλῆς. Τηλ. 01543 275 076.
85. Telford: Greek Orthodox Community of the Holy Fathers of Nicaea. Ταχ. διεύθυνσις: Worshipping at: St. Nicholas' Serbian Orthodox Church, Barclay Court, off Wellington Road, Donnington, Telford, Shropshire TF2 8NQ. (The Church is situated by Garrison Roundabout). Ἡ Κοινότητα ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Shrewsbury.
86. Torquay. Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Andrew, St. Efride's Road, Torquay, Devon TQ2 5SG. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως τοῦ Plymouth. Πρόεδρος: κ. Ματθαῖος Βορριᾶς. Τηλ. 077 42 753 981.
87. Walsall. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Ortho­dox Church of the Nativity of the Mother of God, Sun Street, Palfrey, Walsall, West Midlands WS1 4AL. Τηλ. 01922-633 451. Ἱστοσελίδα: www.orthodoxwalsall.org.uk Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Nankivell. Τηλ. 01922-725 164. E-mail: [email protected]
88. Walsingham: Παρεκκλήσιον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ταχ. διεύθυνσις: Pan-Orthodox Chapel of the Life-Receiving Source, within the Anglican Shrine Church of Our Lady of Walsingham, Walsingham, Norfolk NR22 6EF. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως.
89. Weston-super-Mare: Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Andrew the Apostle, 40 Grove Road, Milton, Weston-super-Mare, North Somerset BS22 8HE. Τηλ. 01934-418 906. Προσωρινός Ἐφημέριος: Ἱερομ. Patrick Ramsey. Φορητό: 07531 826 333.
90. Windsor, Egham, Slough καί Περιχώρων: Ἱερός Ναός Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of St. Andrew the Apostle, St. Jude's Road, Englefield Green, Egham, Surrey, TW 20. Ἡ Κοινότης ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πρόεδρος κ. Ἀγησίλαος Μικελλίδης. Τηλ. 01753 840 577.
91. Worchester. Ἡ κοινότης ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Ἱερέως τοῦ Walsall.
92. York: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of St. Constantine the Great. Worshipping within the Anglican Church of St. Mary Bishophill Junior, York. Ἱστοσελίς: www.goc-york.org Ἐφημέριος: Πρεσβ. Δαυΐδ Carnelly. Φορ. 07703 343 856.

ΟΥΑΛΙΑ - WALES

93. Cardiff: Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox
Church of St. Nicholas, Greek Church Street, Butetown, Cardiff CF105HA. Τηλ. καί Fax: 029-2048 7889. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Σάββα (Δ/νσις, τηλ. & Fax Ναοῦ). Mobile: 079 70-838 043.
94. Abertawe/Swansea καί Περιχώρων: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Ζαχαρίου καί Ἐλισάβετ. Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of Ss. Zachariah & Elisabeth, Worshipping within Saint Matthew's Church, High Street, Swansea SA1 1LN. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Λουκᾶς Holden, 11 New Road, Dafen, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LS. Τηλ. 01554-755 690. Mobile: 079 29-177 741. e-mail: [email protected] Website: www.orthodoxchurch.co.uk.
95. Lampeter. Ὀρθόδοξος Κοινότης Τριῶν Ἱεραρχῶν. The Greek Orthodox Church of the Three Hierarchs, Sora Chapel, Victoria Terrace, Lampeter, Ceredigion SA48 7DF. Ἱστοσελίς: www.lampeterorthodox.org.uk. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Τιμόθεος Pearce. Τηλ. 01974 261 452.
96. Llanelli: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Δαυΐδ. Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of St. David of Wales, The Chapel of Ss. David and Nicholas, 11 Heol Newydd, Dafen, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LS. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Λουκᾶς Holden. Τηλ. 01554-755 690. Mobile: 079 29-177 741. e-mail: [email protected] Website: www.orthodoxchurch.co.uk.
97. Rhuddlan, Denbighshire: Ὀρθόδοξος Κοινότης. Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of Rhuddlan, Denbighshire. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ ἱερέως τῆς Κοινότητος τοῦ Chester. Πληροφορίαι: κα. Εὐαγγελία Noon. Τηλ. 01745-590 058.

ΣΚΩΤΙΑ - SCOTLAND

98. Edinburgh: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Ἀνδρέου: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Chapel of St. Andrew, 2 Meadow Lane, Edinburgh EH8 9NR. Τηλ. 0131-667 0372. Website: www.edinburgh-orthodox.org.uk. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἰωάννης Η. Mait­land-Moir (Δ/νση καί τηλ. Ναοῦ). e-mail: [email protected] Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ραφαήλ Παβούρης (Δ/νση Ναοῦ). Τηλ. 0131-662 1846. E-mail: pavouris @yahoo.com καί Avraamy Neyman καί Πρωτοπρ. Ἰωάννης Raffan. Τηλ. 01316 628 898. Τηλ. 0131 258 2834. Ἠλ. Δ/νση: [email protected] yahoo.co.uk Διάκονος: Λουκᾶς Jeffrey. Tηλ. 0131 315 4525.
99. Aberdeen: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἀποστόλου Ματθαίου. Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of St. Matthew the Apostle. Worshipping within St. Ninian's Episcopal Church, 696 King Street, Seaton, Aberdeen AB24 1SJ. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πρόεδρος: κ. Ἀθανάσιος Κίτσιος. Τηλ. 1224 532 821.
100. Ardross Castle: Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου. Παρεκκλήσιον. Ταχ. διεύθυνσις: Chapel of St. John the Baptist, Alness, Ross-shire IV17 0YE. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: 01349-883 395 & 882 550.
101. Dundee: Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of Dundee. Worshipping at the University of Dundee Chaplaincy, Cross Row, Dundee DD1 4HN. Τηλ. 01382-344 157. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: κ. Μαρία Whelan-Curtin. Τηλ. 01334 477 557.
102. Fort Augustus: Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Cumein. Παρεκκλήσιον. Ταχ. διεύθυνσις: The Oratory of the Mother of God and St. Cumein, "Roseholm", Bunoich Brae, Kilchuimen (Fort Augustus), Inverness-shire PH32 4DG. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: κ. Ignatius Bacon. Τηλ. 01320-366 457. Mobile: 077 64-187 492. E-mail: [email protected]
103. Glasgow: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Cathedral of St. Luke the Evangelist, 27 Dundonald Road, Dowanhill, Glasgow G12 9LL. Τηλ. 0141-339 7368. Website: www.stluke.org.uk Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου (Δ/νση Ναοῦ).Διάκονος: Μᾶρκος Mitchell.
104. Inverness: Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of the Highlands. Worshipping in the Royal Northern Infirmary Chapel, Ness Walk, Inverness IV3 5SF. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: κ. Ignatius Bacon. Τηλ. 01320-366 457.
105. Perth: The Orthodox Community of Perth. Worshipping in St. John the Baptist's Scottish Episcopal Church, Princes Street, Perth PH2 8LJ. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: κ. Χ. Τσούμαλης. Τηλ. 01738-632 011 & 827 777.
106. St. Andrews, Fife: Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of St. Andrews. Worshipping in St. Leonard's Chapel, by St. Leonard's School, off The Pends, St. Andrews, Fife KY16 9RF. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: κ. Μαρία Whelan-Curtin. Τηλ. 01334 477 557.
107. Stirling: Ταχ. διεύθυνσις: The Orthodox Community of Stirling. Worshipping in St. Saviour's Episcopal Church, Fountain Road, Bridge of Allan (Drochaid Ailein) FK9 4AT. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τῶν ἱερέων τοῦ Edinburgh. Πληροφορίαι: Τηλ. 0131 667 0372.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ - NORTHERN IRELAND

108. Belfast: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως.

CHANNEL ISLANDS

109. Guernsey: Ὀρθόδοξος Κοινότης Ἁγίων Πάντων St. Peter Port. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος Ἱερέως. Πληροφορίαι: κ. Alasdair Cross, La mare au Chanteur, La Neuve Rue, St. Peter Port, Guernsey (C.I.) GY1 1SD. Τηλ. 01481-730 712.
110. Jersey: Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τῶν Ἁγ. Σίμωνος, Ἀνδρέου τοῦ Ἀποστόλου καί Φίλωνος. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Community of Ss. Simon, Andrew the Apostle and Philon. Worshipping within St. Simon's Anglican Church, Great Union Road, St. Helier, Jersey. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό περιοδεύοντος ἱερέως. Πρόεδρος: κ. Γεωργία Σωκράτους, "Homedene", Mont Sohier, St. Brelade's Bay, Jersey (C.I.) JE3 8EA. Τηλ. οἰκίας 01534-744 687.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - IRELAND

111. Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης Ἰρλανδίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ταχ. διεύθυνσις: The Greek Orthodox Church of the Annunciation, 46 Arbour Hill, Dublin 7, Ireland. Τηλ.: (00353) 1-677 9020. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Θωμᾶς Carroll. Tel. & Fax: (00353) 50-54 5849. Ἠλ. Δ/νση: [email protected] Διάκονος: Πρόδρομος Ξενάκης.

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ - MONASTERIES

112. Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ἁγ. Ἰωάννου Κροστάνδης. Ταχ. διεύθυνσις: The Convent of St. John of Kronstadt, 24 Alexandra Road, Bath, Bath and North East Somerset BA2 4PW. Τηλ. 01255-330 651. Ἠλ. διεύθυνση: m.c. [email protected] Μοναχή: Σάρα.

ΠΑΤΡΙ­ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ – PATRIARCHAL MONASTERY

Ἱερά Σταυροπηγιακή καί Πατριαρχική Μονή Τιμίου Προδρόμου. Ταχ. διεύθυνσις: The Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist, The Old Rectory, Rectory Road, Tolleshunt Knights, By Maldon, Essex CM9 8EZ. Τηλ. 01621-816 471. Fax: 01621 810 079. Κτίτωρ καί προηγούμενος: ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμ. Σωφρόνιος. Καθηγούμενος: Ἀρχιμ. Κύριλλος. Ἀρχιμ.: 1. Ἱερομόναχοι: 4. Ἀρχιδιάκονος: 1. Ἱεροδιάκονος: 1. Μοναχοί: 4. Μοναχαί: 20.