Holy Metropolis Of Eleutheroupolis

Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐλευθερουπόλεως ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Παγγαίου
κ. Χρυσόστομος

28.04.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀβαγιανός) ἐγεννήθη εἰς Μεσαγρόν Λέσβου τό 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1973 καί Πρεσβύτερος τό 1977. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης καί τέλος εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα ἀπεσπάσθη εἰς τήν Ριζάρειον Ἐκκλ. Σχολήν ὡς Ἐφημέριος, Πνευματικός, Διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου καί Καθηγητής. Ἐπίσης δέ εἰργάσθη καί ὡς Κωδικογράφος τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἠσχολήθη ἐπισταμένως καί μέ τήν συγγραφήν, δημοσιεύσας πλεῖστας μελέτας, ἰδίως περί τόν βίον καί τά ἔργα τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου, δύο συλλογάς γραπτῶν κηρυγμάτων, καθώς καί μεταφράσεις θρησκευτικῶν ἄρθρων ἐκ ξενογλώσσων ἐγκρίτων ἐπιστημονικῶν-θεολογικῶν περιοδικῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐντύπων. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως ἐξελέγη τό ἔτος 2004.

Ονομαστική: 13 Νοεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.imelef.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Ἐλευθερούπολις, Τ.Κ. 641 0­0. Τηλέφωνα (πρόθεμα 25920) Μητροπολίτου, Πρωτοσυγκέλλου καί Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ: 23.450. Γραφείων: 22.246. Fax: 24.186. e-mail: [email protected]

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος καί Οἰκον. Κων/νος Καλεάδης. 2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον•  Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Τέλειος καί Πρωτ. Ζαχαρίας Μέγκας. Ἀναπληρωματικά μέλη• Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Ἀναγνωστόπουλος καί Πρεσβ. Παναγιώτης Χαλάτας.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία• Βασίλειος Νικολαΐδης. Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (Λογιστήριο-Ἀποστολική Διακονία-Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) Λογιστής• Νικ. Χατζητριανταφύλλου-Οἰκονομολόγος. Γραφεῖα Γάμων• Πρωτ. Ἀθανάσιος Παπαδάκης. Ὑπεύθυνοι  Δημοσίων Σχέσεων καί Γραφείου Νεότητος• Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος, Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μπένος, Ἀλέξιος Μιχαηλίδης. Ὑπεύθυνος Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ὁδηγός• Χρῆστος Κοκκινάκης.
Ἐνοριακοί Ναοί: 39. Παρεκκλήσια• 20. Ἐξωκκλήσια• 80. Ναοί Κοιμητηρίων 10. Μοναστηριακοί Ναοί 4. Ἐφημέριοι• Α΄ 18, Β΄ 15, Γ΄ 9 καί Δ΄ 3. Ἄγαμοι 17. Ἔγγαμοι 28. Διάκονοι: 1. Σύνολον 45.

 

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νικησιάνης, ἔτος ἱδρύσεως 1992. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 640 01 Νικήσιανη, τηλ. 25920-61.415, (μον. 6). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Ριγανᾶς. Ἐγγεγραμμένοι 18. Ἐγκαταβιοῦντες 6.
Γυναικεῖαι: 1) Ἁγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, ἔτος ἱδρύσεως 1980. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 641 00 Ἐλευθερούπολις. Ἡγουμένη: Μοναχή Λυδία Παπαδοπούλου (μον. 12), τηλ. 25920-51.449. 2) Ἁγίου Δημητρίου, ἔτος ἱδρύσεως 1977. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 640 01 Νικήσιανη. Ἡγουμένη: Μοναχή Ταξιαρχία Καλφοπούλου (μον. 5), τηλ. 25920-61.215. 3) Παναγίας Παγγαιωτίσσης Χορτοκοπίου, ἔτος ἱδρύσεως 1979. Ταχ. διεύθυνσις: Τ.Κ. 641 00 Ἐλευθερούπολις. Ὑπεύθυνη: Μαριάμ Πούλου (μον. 2), τηλ. 25920-23.799.

Ἁγιολογία

Τοπικαί ἑορταί: Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Μηνᾶ, Ἁγίου Νεκταρίου, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίων Θεοδώρων, Ἀποστόλου Παύλου, Κοίμησις Θεοτόκου Ν. Περάμου (Δεκαπενταυγούστου), Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης (23 Αὐγούστου), Παγγαιωτική ἑορτή Ν. Ἡρακλείτσης, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Νικησιάνης καί Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Παγγαιωτίσσης (15η Αὐγούστου).
Ἱερά Λείψανα: Ἁγίου Νεκταρίου, Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἁγίου Δαμιανοῦ, καί συλλογή διαφόρων λειψάνων εἰς Αὐλήν καί εἰς ἱεράς μονάς Παναγίας Παγγαιωτίσσης καί Ἁγ. Ἰωάννου Νικησιάνης.
Εἰκόναι περίπυστοι: Παναγίας Φανερωμένης Ν. Ἡρακλείτσης, Ἁγίου Γεωργίου Μεσορόπης, Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς Ἅγιον Ἐλευθέριον καί εἰς Ν. Ἡρακλείτσαν, Παναγίας Ἀκροβουνίου, Παναγίας Γοργοεπηκόου εἰς Ν. Πέραμον, Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱερά Μονή), Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης Νικησιάνης, Ἁγίου Δημητρίου (Ἱερά Μονή) καί Παναγίας Παγγαιωτίσης.
Ἱερά προσκυνήματα: 1) Ἁγίας Παρασκευῆς, Τ.Κ. 641 00 Ἐλευθερούπολις. Τηλ. 22.990. 2) Ἁγίου Νεκταρίου Τ.Κ. 641 00 Ἐλευθερούπολις. 3) Παναγίας Ν. Περάμου, Τ.Κ. 640 07.

Στατιστικά Στοιχεῖα 2011

α) Χειροτονία 10, β) Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν 1, γ) Γάμοι 108.