Holy Metropolis Of Goumenissa, Axioupolis And Polikastron

Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως
καί Πολυκάστρου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας
κ. Δημήτριος

14.10.2009

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Δημήτριος (Μπεκιάρης) ἐγεννήθη τό 1948 ἐν Λουτρακίῳ Κορινθίας. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, διετέλεσε καθηγητής Μέσης καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1975 καί Πρεσβύτερος τό 1976 ἐν Καβάλᾳ. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Φιλίππων καί Λαρίσης καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί πρῶτος διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό 1989 ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης, ἀκυρωθέντων τῆς ἐκλογῆς καί τοῦ Π.Δ. ἀναγνωρίσεως ὑπό τοῦ ΣτΕ, τό 1991 ἐτοποθετήθη διά πράξεως τῆς Ἱ.Σ.Ἱ. εἰς τήν νεοσύστατον προσωποπαγῆ Μητρόπολιν Γουμενίσσης. Ἐπεσκέφθη ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας (1993). Τήν 5.5.1999 ὑπεδέξατο ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ἰδιαιτέραν καταβάλλει φροντίδα διά τήν ἀναστήλωσιν καί συντήρησιν τῶν μεταβυζαντινῶν μνημείων (ἀποκατάστασις Ἱ.Μ. Παναγίας, ἔνταξις ἀναστηλώσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.ἄ.) καί τήν ἀνέγερσιν νέων Ναῶν (Νοσοκομειακός Ναός Ἁγίου Σάββα, Ναοί «Ἄξιόν Ἐστιν» Ἀξιουπόλεως καί Ἁγίας Τριάδος Πολυκάστρου), εἶναι δέ κτίτωρ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γρίβας. Ἐκ τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου σημαντικώτερον θεωρεῖται τό βιβλίον «Ἡ ζωή ἐκ τάφων» μέ 25 ἐπανειλημμένας ἐκδόσεις (μεταφρασθέν καί κυκλοφορηθέν εἰς Ρουμανίαν, Γερμανίαν καί Σερβίαν).

Ονομαστική: 26 Ὀκτωβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.imgap.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Γουμένισσα, Ταχ. διεύθυνσις: Ἱ. Μονή Παναγίας (ἔνθα τό Ἐπισκοπεῖον). Τ.Κ. 613 00 – Γουμένισσα. Τηλ. (πρόθεμα 23430) Μητροπολίτου• 43383. Πρωτοσυγκελλίας - Γραφείων• 43.333. Fax: 20.535. Ἱστοσελίς (internet site): www.imgap.gr  Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον (e-mail): [email protected]
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Σφονδυλιᾶς.
Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος• Ἀρχιμ. Νικόδημος Δαούλκας.
Γραμματεία - Γραφεῖον Γάμων• Βασίλειος Μαυρόπουλος-Βέλλιος. Ἰδιαίτ. Γραφεῖον Μητροπολίτου: Εἰσηγητής Διάκ. Μιχαήλ Ποποβίτσης. ­Λογιστήριον• Διάκ. Ραφαήλ Γκουρβέλος. Ὁδηγός• Χριστοφόρος Δαούλκας.
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Πρωτ. Δημήτριος Ἰγνατιάδης, Πρωτ. Χρῆστος Μαυραντώνης, Ἀναστασία Σαράφη (δικηγόρος), Κυριακή Χαραλαμπίδου (ὑπάλληλος ΔΟΥ), Αἰκατερίνη Μόσχοβα-Βούζα (ἐκπαιδ. ἐκκλ. σύμβουλος). Γραμματεύς• Βασίλειος Μαυρόπουλος-Βέλλιος.
Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Τακτικά Μέλη• Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Σφονδυλιᾶς, Πρωτ. Ἰγνάτιος Καλογεράκης. Ἀναπληρωματικά Μέλη• Πρωτ. Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, Πρεσβ. Ἄγγελος Τύμπος.
Τοπικόν ΤΠΟΕΚΕ: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς• Πρωτ. Δημήτριος Ἰγνατιάδης. Ταμίας• Πρωτ. Χρῆστος Μαυραντώνης.
Τεχνική Ὑπηρεσία: Προϊστάμενος• Διάκ. Ραφαήλ Γκουρβέλος, πολ. μηχ. Γραφεῖον στρατηγ. σχεδιασμοῦ, ἀναπτύξεως, ἐπικοινωνίας• Διάκ. Χριστόδουλος Παπακώστας, θεολ.
Ἐνοριακοί Ναοί• 48. Ἐξωκκλήσια• 30. Μοναστηριακοί Ναοί• 30 (4+26 Παρεκκλήσια). Ἐφημέριοι: 51 (Α΄ 16, Β΄ 10, Γ΄ 15, Υ΄ 10). Ἄγαμοι 8, ἔγγαμοι• 43. Διάκονοι• 5 (A΄ 4, Β΄ 1). Ἐφημερεύοντες Ἱεροκήρυκες 4 (Α΄). Ἀδιόριστοι ἐφημερεύοντες• 2. Σύνολον• 60 (62).

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1) Ἱερά Μονή Παναγίας Γουμενίσσης, Ταχ. διεύθυνσις: 613 00 Γουμένισσα, τηλ. 23430-42.104. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Σφονδυλιᾶς. Μοναχοί• 7. Δόκιμοι• 1.
2) Ἱερά Μονή Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γουμενίσσης (1992), Ταχ. διεύθυνσις: Γρίβα - 613 00 Γουμένισσα, τηλ. 23430-20.270. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βησσαρίων Βάσσου. Μοναχοί• 8. Δόκιμοι 10.
Γυναικεία: Ἱ. Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου Ἀνύδρου (1991), Ταχ. διεύθυνσις: Ἄνυδρον - Τ.Θ. 179 - 581 00 Γιαννιτσά, τηλ. 6978 414033. Ἡγουμένη• Ἰωάννα Μοναχή. Μοναχαί• 8. Δόκιμοι• 2.
Σύνολον Μοναχῶν: 23 (35).

Ἁγιολογία

– Τοπικαί ἑορταί: 1) Τῆς Παναγίας Γουμενίσσης, ἐν φερωνύμῳ Ἱερᾷ Μονῇ καί πόλει: α) Δι' ἀγρυπνίας ἑορτασμός θαυμαστῆς φανερώσεως ἱερᾶς εἰκόνος τῇ 2ᾳ Φεβρουαρίου (Ὑπαπαντή Κυρίου)• β) ἑορτασμός ἐπανευρέσεως – ἐπανενθρονίσεως ἱ. εἰκόνος τῇ πρώτῃ Κυριακῇ μετά τήν 3ην Μαρτίου• γ) τριήμερος ἑορτασμός ἐπί τῇ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (15, 16 καί 17 Αὐγούστου, τῇ δέ 17ῃ ἐπί τῇ Μεταστάσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀρχιερατικόν συλλείτουργον καί περιφορά θαυματουργοῦ εἰκόνος)• δ) ἑορτασμός τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου τῆς Παναγίας, μετά λιτανεύσεως τῆς θεομητορικῆς εἰκόνος.
2) Τῆς Παναγίας Ρευματοκρατούσης, ἐν τῇ κωμοπόλει Γεφύρᾳ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ, μετά λιτανεύσεως τῆς φερωνύμου εἰκόνος.
3) Τῆς Παναγίας τῶν Εὐζώνων, ἐν τῇ παρά τά σύνορα τῆς θεοσκεπάστου ἡμῶν πατρίδος ὁμωνύμῳ Ἐνορίᾳ, τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου.
4) Τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ἐν τῇ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Μονῇ παρά τήν Γρίβαν Γουμενίσσης, τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου.
5) Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, πανηγυρικῶς τιμωμένη διά λιτανεύσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐν τῇ πρώτῃ μετά τά σύνορα πόλει τοῦ Πολυκάστρου.
– Ἱερά Λείψανα: Τῶν Ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης,  καί ἄλλων Ἁγίων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γουμενίσσης (Γρίβας), τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου (τμῆμα δακτύλου μετά σαρκός) ὡς καί ἄλλων Ἁγίων ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Παναγίας Γουμενίσσης (Ἐπισκοπεῖον Γουμενίσσης).
Εἰκόνες περίπυστοι: α) Θαυματουργός εἰκών Παναγίας Γουμενίσσης, καί β) ἱερά εἰκών Παναγίας Ρευματοκρατούσης ἐν Γεφύρᾳ.