Holy Metropolis Of Singapore

Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σιγκαπούρης
κ. Κωνσταντῖνος

21.11.2011

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος (Τσίλης), ἐγεννήθη τῷ 1973 ἐν Πειραιεῖ. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς τό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τυγχάνει πτυχιοῦχος αὐτῶν. Παρηκολούθησε μέ ἐπιτυχία σεμινάρια, α) Δημοσιογραφίας, β) ὀρθοφωνίας, γ) συμβολισμοῦ προφορικοῦ καί γραπτοῦ λόγου, δ) εἰκονοληψίας καί μοντάζ, εἰς τήν Ἑλλάδα καί τό Ἐξωτερικόν, ε) ἀντιμετώπισης ψυχολογικῶν τραυμάτων ἀπό φυσικές καταστροφές εἰς τό Eastern Mennonite University εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς, μέ ὑποτροφίαν τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἀμερικῆς, στ) παραδοσιακῆς πρακτικῆς ἰατρικῆς, μέ ἔμφασιν εἰς θέματα πρώτων βοηθειῶν καί βοηθημάτων ὑποσιτισμοῦ, εἰς Ταϋλάνδην, ζ) διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς, ὡς δευτέρας γλῶσσας εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡς λαϊκός, ἐπί δεκαπενταετίαν, ἐργάσθηκε ὡς δημοσιογράφος εἰς ἐκκλησιαστικά καί κοσμικά περιοδικά καί ἐφημερίδες, ὡς συνεργάτης καί παραγωγός Ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν καί ἀρχισυντάκτης εἰδήσεων εἰς ἐκκλησιαστικούς καί κοσμικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ὅπως ἡ Πειραϊκή Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί τό Ραδιόφωνο Τέχνης καί Λόγου τοῦ Δῆμου Θεσσαλονίκης. Τακτικῶς ἀθρογραφεῖ εἰς τόν ἔντυπον καί ἠλεκτρονικόν τύπον. Διηκόνησε εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὡς Κατηχητής, στέλεχος τῶν Κατασκηνώσεων, συνεργάτης τοῦ Γραφείου Νεότητος, καί ὡς μέλος ἀντιπροσωπειῶν εἰς συνέδρια νεότητος. Χειροτονήθηκε Διάκονος, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήτα, τῇ 25η Ἰανουαρίου 2003 καί Πρεσβύτερος, ὑπό τοῦ ἰδίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τῇ 26η Ἰανουαρίου 2003. Τῇ 19ῃ Ἰουλίου 2003 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τοῦ ἔτους 1998, περιοδικῶς μετέβαινε εἰς τήν ἱεραποστολικήν Μητρόπολιν Χόνγκ Κόνγκ ὡς ἐθελοντής, ἐνῶ μετά τήν χειροτονίαν του, τό ἔτος 2003, διηκόνησε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ ἔτους 2005 ἕως καί τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2011, ὡς Πρωτοσύγκελλος.
Κατά τήν περίοδον τοῦ φονικοῦ τσουνάμι εἰς Νοτιοανατολικήν Ἀσίαν, τόν Δεκέμβριον τοῦ 2004, διοργάνωσε προγράμματα ἠθικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως τῶν θυμάτων, διανομῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, καί ἀνοικοδομήσεως κλινικῶν καί σχολείων εἰς Ταϋλάνδην καί εἰς τήν Νῆσον Νίας εἰς Σουμάτραν Ἰνδονησίας. Τήν 3ην Νοεμβρίου 2011, τῇ προτάσει τῆς Α.Θ.Π., ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ τελεσθείσης τήν 21ην Νοεμβρίου 2011 ὑπό τοῦ Πατριάρχου. Τήν 12ην Φεβρουαρίου 2012 ἐνεθρονίσθη εἰς Σιγκαπούρην. Ὁμιλεῖ καί γράφει καλῶς τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν. Ἔχει γνώσεις ἰταλικῶν, γαλλικῶν, καί ἑβραϊκῶν. Ἐπίσης, γνωρίζει τήν νοηματική γλῶσσα καί τή γλῶσσα τῶν τυφλῶν (σύστημα Μπράϊγ).

Ονομαστική: 21 Μαΐου

Ἱστοσελίς: http://www.omsgsa.org/

Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2008, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ. Περιλαμβάνει τήν Σιγκαπούρην, τήν Ἰνδονησίαν, τήν Μαλαισίαν, τό Μπρουνέϊ, τό Τιμόρ, τάς Μαλδίβας, τό Μπαγκλαντές, τό Νεπάλ, τήν Ἰνδίαν, τό Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα, καί τό Ἀφγανιστάν.

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος. Μέλη:  Ἀρχιμ. Δανιήλ Toyne, καί οἱ κύριοι Paul Bharat, Ἀνδρέας Γκόρος. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Σιγκαπούρης: Ἀρχιμ. Δανιήλ Toyne. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἰνδίας: –. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἰνδονησίας. Πρωτ. Χρυσόστομος Manalu.

ΕΝΟΡΙΑΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ἱερός Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης ἀναζητᾶ μόνιμον χῶρον διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν. Προσωρινῶς: ACS (International), 61 Jalan Hitam Manis (off Holland Village), New Building 2-3 Website:  www.orthodoxchurch.sg. Email: [email protected] Ἐφημέριος•  Ἀρχιμ. Δανιήλ Toyne. Τηλ. (65) 6463 1147.

ΙΝΔΙΑ

Ἕδρα: Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καλκούτας. Ταχ. διεύθυνσις: Greek Orthodox Church, 2A, Library Rd, Kalighat Calcutta –700026, India. Τηλ. (+91) 334642997.  Fax (91) 334647170. Ἐφημέριος: Πρωτ.  Ἀνδρέας Mondal. Διάκονοι: Νεκτάριος Darjee, Μηνᾶς Charadas, Χρῆστος Kar.
Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιού Ἑλληνικοῦ Κοιμητηρίου. Ἱστορικόν Ἑλληνικόν Κοιμητήριον τοῦ 18ου αἰῶνος. Περιοδεύοντες ἱερεῖς: Fr. Victor Jana, Fr. Constantinos Kar, Fr. Philip Mondal, Fr. Mokios Ajit.
Ἐνορίες: Ἱ. Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Akhina. Ἐφημέριος• π. Δημήτριος Das.
Ἱ. Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους Kaknan. Ἐφημέριος• π. Δημήτριος Samanta.
Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Modina.
Ἱ. Ναός Ἁγίας Τριάδος Thakuranichak. Ἐφημέριος• π. Πατάπιος Bhowmik.
Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου Narendrachak. Ἐφημέριος• π. Ἰάκωβος Samanta.
Ἱ. Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ  Arambag.Ἐφημέριος• π.  Ἰάκωβος Samanta.
Λειτουργοῦν δεκατρεῖς ἀκόμη Ὀρθόδοξες Κοινότητες μέ ὑπευθύνους κατηχητάς.
Ἐνορία Nadapur. Ὑπεύθυνος: Ἄγγελος Das. Ἐνορία Parul. Ὑπεύθυνος: Βασίλειος Ghosh. Ἐνορία Boramar. Ὑπεύθυνος: Ἰωάννης Samanta. Ἐνορία Boluri. Ὑπεύθυνος: Ἀθανάσιος Ran. Ἐνορία Damodarpur. Ὑπεύθυνος: Στέφανος Majhi. Ἐνορία Kakdeep. Ὑπεύθυνος: Ματθαῖος Pandey.Ἐνορία Falta. Ὑπεύθυνος: Παναγιώτης Bishoi. Ἐνορία Tanrui. Ὑπεύθυνος: Χρῆστος Bhandai. Ἐνορία Gamaria. Ὑπεύθυνος: Χρῆστος Das. Ἐνορία Chouka. Ὑπεύθυνος: Σωκράτης Kar. Ἐνορία Sukhchand Pur. Ὑπεύθυνος: Μαρία Bhowmik. Ἐνορία Ghoshpur. Ὑπεύθυνος: Δημήτριος Samant. Ἐνορία Ghoradah. Ὑπεύθυνος: Βίκτωρ Jana.

Ἱεραποστολικόν Ἔργον

Περιλαμβάνει ποιμαντικάς ἐπισκέψεις, κατηχήσεις καί τέλεσιν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ὅλας τάς προαναφερομένας  περιοχάς τῆς Δυτικῆς Βεγγάλης. Μεταφράζονται καί τυπώνονται Λειτουργικά καί πνευματικοῦ περιεχομένου βιβλία εἰς ὅλας τάς τοπικάς διαλέκτους. Πραγματοποιοῦνται Σεμινάρια διά τήν ἐπιμόρφωσιν Κληρικῶν καί Ἁγιογραφικές καί Κατηχητικές Συνάξεις διά τούς πιστούς καί τούς κατηχουμένους.

Φιλανθρωπικόν Ἔργον

Ὑπεύθυνη• Μοναχή Νεκταρία Παραδείση.
Φιλανθρωπικά προγράμματα: 1. Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων εἰς τό Bakeswar μέ 200 τροφίμους. 2. 1 Ὀδοντιατρεῖον καί 1 Ἰατρεῖον εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ὀρφανοτροφείου. 3. 8 ἰατρεῖα εἰς διαφόρους περιοχάς, τά ὁποῖα παρέχουν δωρεάν ἰατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν. 4. 6 τετραθέσια Δημοτικά Σχολεῖα μέ δωρεάν φοίτησιν. 5. Τεχνική Σχολή διά τήν ἐπιμόρφωσιν ἀπόρων κορασίδων. 6. Οἰκοτροφεῖον καί Σχολή διά τυφλά παιδιά. 7. Ὀφθαλμολογική Κλινική (ὑπό ἀποπεράτωσιν). 8. Καθημερινῶς διανομή πρωϊνοῦ εἰς 300 ἄπορα παιδιά. 9. Διανομή τροφίμων, ρουχισμοῦ, φαρμάκων καί σχολικῶν εἰδῶν εἰς ἀναξιοπαθοῦντες.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Ἕδρα: Ἱ.Ν. Ἁγίας Εὐδοκίας Medan North Sumatra. Jl. Kapiten Purba IV Simialingkar, Medan 20131, North Sumatra, Indonesia. Τηλ. (0062) 271242243-Fax: (0062) 271712114. E-mail:  [email protected] Ἐφημέριος: π. Χρυσόστομος Manalu.
1. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Grasak. Ταχ. διεύθυνσις: Grasak Rt 02 Rw04 Kismoyoso Ngemplak, Boyolali, Central Java, Indonesia. Τηλ. (62) 0818-259811. Ἐφημέριος: π. Μεθόδιος Sri Gunarjo.
2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ταχ. διεύθυνσις: Pandeyan Rt 12 Rw 04, Pandeyan Ngembak Boyolali, Central Java 57 102, Indonesia. Τηλ. (62) 0818-259811. Ἐφημέριος: π. Μεθόδιος Sri Gunarjo.
3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Solo. Ταχ. διεύθυνσις: Sumber Tranqkilan Rt 02 Rw15, Solo Central Java 57100, Indonesia. Ὁ Ναός τελεῖ ὑπό κατάληψιν ἀπό τούς ROCOR.
4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Mojokerto. Ταχ. διεύθυνσις: Sinoman VI/20 Mo­jokerto, East Java, Indonesia. Τηλ. (62) 321-328-498. Ἐφημέριος: π. Ἰωάννης Β Wicaksono.
5. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Cilapap. Ταχ. διεύθυνσις: J1 Serutu A23/409 Cilapap, Central Java, Indonesia. Τηλ. (62) 274589881. Ἐφημέριος: π. Ματθαῖος Bambang Wahyu Budiharjo.
6. Ἱερός Ναός Βαπτίσεως Κυρίου Jakarta. Ταχ. διεύθυνσις: JI. Meriam Block D109, Kodam Kalimalang, Jakarta Timur, Indonesia. Τηλ. (62) 21-9199553, 0818-252242. Ἐφημέριος: π. Γαβριήλ Rehatta.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ Gresik. Ταχ. διεύθυνσις: Gading Rt  12Rw 03, Driyorejo - Gresik, 61177 East Java Indonesia. Τηλ. (+62) 321328498. Ἐφημέριος• π. Ἰωάννης Bambang Wilaksono.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ Yogakarta. Ταχ. διεύθυνσις: Kricak Kidul TR1/1225, Yogakarta, D.I.Y. Indonesia. Τηλ. (+62) 274-589881. Ὑπεύθυνος: π. Λάζαρος Bambang Sucanto.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου Boyolali. Ἐφημέριος: π. Τιμόθεος Ubarwibowo.
10. Παρεκκλήσιον Ἀναστάσεως Κυρίου Tarurutung. Ταχ. διεύθυνσις: Desa Siparbue Kec Paparmonangan Uyta Tinggi Tarurutung, North Sumatra, Indonesia. Τηλ. (+62) 61-8363229. Ἐφημέριος• π. Τιμόθεος Ubarwibowo.
11. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου Medan. Ταχ. διεύθυνσις: Ji. Kapiten Purba IV Simalingkar, Medan 20131, North Sumatra-Indonesia. Τηλ.  (62) 61.8363229, (62) 6015121. Fax (62) 61.8363229. Ἐφημέριος: π. Χρυσόστομος Manalu.
12. Ὀρθόδοξες Κοινότητες Bali, Singarajia, Despansar. Ταχ. διεύθυνσις: J1. Dewi Uma No 1, Dusum Bangkang Rt 04 Bakti SeragaSingaraja, Bali. Τηλ. (+62) 362-31150. Fax: (+62) 36221108. Ἐφημέριος• π. Στέφανος Boik Nino.
Φιλανθρωπικόν ἔργον: 1. Ὀρθόδοξον Σχολεῖον «Ἡ Ἁγία Σοφία», Tanjung Anom. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον. Ὑπεύθυνος: π. Χρυσόστομος Manalu. 2. Ὀρθόδοξον Σχολεῖον «Ὁ Ἅγιος Νικήτας», Krakatau Medan. Νηπιαγωγεῖον, δημοτικόν. Ὑπεύθυνος: π. Χρυσόστομος Manalu. 3. Πολυτεχνική Σχολή Medan. Τετραετοῦς φοιτήσεως. Τμήματα πληροφορικῆς καί Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων. Ὑπεύθυνος: π. Χρυσόστομος Manalu. 4. Οἰκοτροφεῖον «Ὁ Ἅγιος Δημήτριος» Medan. Ὑπεύθυνος: π. Χρυσόστομος Manalu. 5. Οἰκοτροφεῖον «Ὁ Ἅγιος Θωμᾶς» Bali. Ὑπεύθυνος: π. Στέφανος Boik Nino. 6. Ἀναπτύσσονται προγράμματα οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως ἀπόρων, διανομῆς τροφίμων, ἐνδυμάτων καί φαρμάκων εἰς ἀπόρους οἰκογενείας. Χορήγησις ὑποτροφιῶν εἰς ὑποψηφίους κληρικούς.
Σημείωσις:  Εἰς Πακιστάν καί Μαλαισίαν, προγραμματίζεται ἡ ἵδρυσις Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν καί Φιλανθρωπικῶν Ὀργανισμῶν. Ἡ λατρευτική ἐξυπηρέτησις τῶν ὀρθοδόξων εἰς τάς χώρας αὐτάς πραγματοποιεῖται ὑπό περιοδευόντων ἱερέων.