Patriarchal Exarchate Of Patmos

Ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία Πάτμου περιλαμβάνει τάς Νήσους Πάτμον (ἥτις διά Σεπτῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως καί τοῦ Νόμου 1155/81 τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀνεκηρύχθη Ἱερά Νῆσος), Λειψούς, Ἀγαθονήσιον, Λέβιθα, Μαράθιον καί Ἀρκιούς, μετά τῶν πέριξ αὐτῶν νησιδίων καί τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό προνομιακό καθεστώς τῆς μοναδικῆς ἐναπομεινάσης Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου, κατεχυρώθη ἀπ’ αἰώνων ὑπό Αὐτοκρατορικῶν καί Πατριαρχικῶν σιγιλλίων λόγῳ τῆς Ἀποστολικότητος τῆς Νήσου καθώς καί τῆς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς ἰδιότητος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀνατίθεται προνομιακῶς ἡ Ἐξαρχία, ἀπό τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, εἰς τόν ἑκάστοτε Καθηγούμενον Πάτμου, τόν ὁποῖον κατωχύρωσε ἀπ’ αἰώνων μέ μοναδικά προνόμια, λειτουργικά καί διοικητικά. Ἡ ἰδιαιτέρα δέ καί ὑψίστη τιμή εἶναι ὅτι οὗτος διοικεῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τήν Ἐξαρχίαν καί προσαγορεύεται ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Σιγιλλίων ἀντιπρόσωπος, ἐπίτροπος καί μόνιμος Ἔξαρχος τῆς Α.Θ.Π. 

Ἕδρα: Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ
Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου: Ὁ Καθηγούμενος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Ταχ. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Τηλέφωνα: Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου: 22470-20800 Τηλεομοιότυπον: 22470-34098. Τηλ. κέντρον: 22470-20800.

Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεῖς:  Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς, Νικόλαος Κουτοῦζος. Ταμίας: Νικόλαος Κουτοῦζος. Λογιστής: Ἰωάννης Σκεμπές. Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Ἐνοριακοί Ναοί: 10. Ἱεροκῆρυξ: ΠΕ 1, Ἐφημέριοι: ΠΕ 5, ΤΕ 1, ΔΕ 5, ΥΕ 3, Σύνολον 15. Διάκονος: ΤΕ 1. Συντ. Ἱερεῖς 2.

ΕΝΟΡΙΑΙ

Χώρα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00) 

Ἱ. Ναός Μεγάλης Παναγίας (Καθεδρικός). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Πρόχορος Βιολέντης (ΥΕ). Τηλ.: 22470-32994.
Ἱ. Ναός Παναγίας Κοιμητηρίων. Ἐφημέριοι: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός (ΔΕ) Τηλ.: 22470-31647, 22470-31979, Ἱερομόναχος Θωμᾶς Κανιαρός (ΔΕ). Διάκονος: Καισάριος Βασιλείου (ΤΕ).
Ἱ. Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβύτερος Γαλακτίων Κάνδρος (ΔΕ). Τηλ.: 22470-32518, 22470-31348. Πρεσβύτερος Γεώργιος Κάνδρος (ΔΕ). 

Σκάλα Πάτμου (Τ.Κ. 855 00) 

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Σεραφείμ Κοτσάνης (ΠΕ) Τηλ.: 22470-33270, 22470-32994. Πρεσβύτερος Παρθένιος Φέγγαρος (ΥΕ). Τηλ.: 22470-32390. 
Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου. Ἐφημέριος: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος (ΠΕ) Τηλ.: 22470-32881, 22470-32345, Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς (ΠΕ), Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης (ΠΕ) (τελεῖ ἐν ἀποσπάσει εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Βελγίου).

Νετιά Πάτμου (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Ἀποστόλου Θωμᾶ. Πρεσβύτερος Γρηγόριος Σελιανίτης (ΤΕ) 
Κάμπος Πάτμου (Τ.Κ. 855 00) 
Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἐφημέριοι: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης (ΠΕ). Τηλ.: 22470-33230, Πρεσβύτερος: Μελέτιος Κοτσάνης (ΥΕ). Τηλ.: 22470-31212.

Λειψοί (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Προσωρινός Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κάνδρος (ΔΕ). Τηλ.: 22470-33230.

Ἀγαθονήσιον (Τ.Κ. 850 01)

Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος• Πρεσβύτερος Γεώργιος Φτηνογιάννης (ΔΕ). Τηλ.: 22470-29095.

Ἀρκιοί (Τ.Κ. 855 00)

Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 

Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα: Τόν Θεῖον Λόγον κηρύττουσιν προσοντοῦχοι Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας.
Ἀντιαιρετική διακονία: Ὑπεύθυνος Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης.
Ἑσπεριναί Ὁμιλίαι: ἐν Σκάλᾳ, Χώρᾳ καί Κάμπῳ.
Ἱερά Ἐξομολόγησις - Πνευματικοί Πατέρες: Ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Ἱερομόναχοι Ἠλίας, Πρόχορος, Πολύκαρπος, Ἀντίπας, Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωακείμ Γρύλλης καί Οἰκονόμος Γεώργιος Λοῦπος.
Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: 
Ὑπεύθυνοι: Χώρας: Οἰκονόμος: Γεώργιος Κανιαρός. Σκάλας: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος. Κάμπου: Ἱερομόναχος Πολύκαρπος Γρύλλης. 
Ὑπεύθυνος Ἐξ. Ἱεραποστολῆς: Οἰκονόμος: Γεώργιος Λοῦπος.
Ἁγιολογία
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου - 8 Μαΐου). Ὁσίου Χριστοδούλου (16 Μαρτίου -21 Ὀκτωβρίου). Ἀποστόλου Θωμᾶ (Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα – 6 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου (7 Ἀπριλίου), Ἁγίου Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου (11 Ἀπριλίου). Ἁγίου Μακαρίου, τοῦ Νοταρᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου), Ὁσιομάρτυρος Παχωμίου τοῦ Ρώσου (7 Μαΐου). Ἁγίου Λεοντίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων (14 Μαΐου). Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Διακόνου (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ (19 Ἰανουαρίου). Ἱερομάρτυρος Πλάτωνος τοῦ Ἀϊβαζίδου (21 Σεπτεμβρίου). Σύναξις τῶν ἐν Πάτμῳ Ἁγίων (Κυριακή μετά τῶν Ἁγίων Πάντων). Ἁγίου Θεοδώρου Νεομάρτυρος τοῦ Ἁλικαρνασσέως (4 Σεπτεμβρίου). Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ (28 Σεπτεμβρίου). Ἁγίου Νεκταρίου, Πατριάρχου Κων/λεως (11 Ὀκτωβρίου). Ἁγίου Νήφωνος τοῦ Κοινοβιάτου (28 Δεκεμβρίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παρθενίου τοῦ Παρθενιάδη (5 Μαρτίου). Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ (7 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ (10 Ἀπριλίου). Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ (22 Ἀπριλίου). Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου (30 Ἀπριλίου). Ἁγίου Δωροθέου Ἀδριανουπόλεως (3 Ἰουνίου). Τῶν ἐν Λειψῷ πέντε Ὁσιομαρτύρων (Α’ Κυριακή μετά την 10ην Ἰουλίου). Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἱερεμίου (23 Ἰουλίου). Ἁγίου Προχόρου τοῦ Διακόνου (28 Ἰουλίου).

Ἐκπαιδευτική Διακονία

Εἰς τό πλαίσιον μερίμνης τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τήν ἐπιμόρφωσιν τῶν νέων τῆς νήσου λειτουργοῦν Σχολαί καλλιτεχνικῆς ἐκφράσεως καί δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως, ἐντεταγμέναι εἰς τό Γενικόν Πολιτιστικόν Πρόγραμμα διά παιδιά καί νέους τοῦ Κέντρου Μ.Ο.Σ. Ὑπεύθυνοι: Ἰωάννης καί Μαρία Βλαχοπούλου. Τηλ. & Fax: 22470-33154, e-mail: [email protected] Συγκεκριμένως λειτουργοῦν:
Μουσική Σχολή ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Κράτους διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΜΣ/75520/30-07-2010, Φ.Ε.Κ. 1284/Β/06-08-2010: 
Ἐργαστήριον χοροῦ, Ἐργαστήριον θεάτρου, Ἐργαστήριον ἁγιογραφίας, Ἐργαστήριον παιδικῆς τέχνης, Ἐργαστήριον ζωγραφικῆς, Ἐργαστήριον ψηφιακῆς φωτογραφίας, Ἐργαστήριον κεραμικῆς & χειροτεχνίας, Ἐργαστήριον κοσμήματος & ὑάλου 

Κοινωνική Διακονία

Κέντρον Μερίμνης καί Οἰκογενειακῆς Στηρίξεως: Δραστηριοποιεῖται εἰς τήν στήριξιν καί ἐνίσχυσιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, διά μέσου διαλέξεων, παρουσιάσεων, πολιτιστικῶν δρωμένων καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων. Ὑπεύθυνοι: α) κ. Μαρία Βλαχοπούλου καί β) ὁ Σύλλογος Γυναικῶν «Ἡ Πατινιώτισσα». Τηλ. 22470-33154, e-mail: [email protected]

Φιλανθρωπική Διακονία

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον Ἱ. Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Πάτμου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Προεδρεύει ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Ἀντιπρόεδρος: Μαρία Βλαχοπούλου, Γραμματέας: Φωτεινή Λ. Γρύλλη, Ταμίας: Οίκονόμος Γεώργιος Κανιαρός, Μέλη: Γεωργία Σιφουνιοῦ-Γιαμαίου καί Καλλιόπη Ἀνέμη Κάππου.
Ἐνοριακά φιλόπτωχα ταμεῖα 5.

Μοναστική Πολιτεία Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου

Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Ἀνδρῴα)
Ἡ Ἱερά, Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή καί Κοινοβιακή Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἱδρυθεῖσα περί τά τέλη τοῦ ΙΑ´ αἰῶνος ὑπό τοῦ Ὁσίου Πατρός Χριστοδούλου τοῦ Λατρηνοῦ, τῇ δωρεᾷ τῆς νήσου Πάτμου ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἀλεξίου Α´ τοῦ Κομνηνοῦ, ἀπέβη διά μέσου τῶν αἰώνων ἕν ἐκ τῶν κυριωτέρων κέντρων τοῦ Μοναχισμοῦ ἐν τῇ Ἀνατολῇ. 
Τό ἔτος 1988 ἑωρτάσθη Πανορθόξως, τῇ ἐπισήμῳ συμμετοχῇ τῆς Ἐλληνικῆς Πολιτείας, ἡ ἐπέτειος τῶν ἐννεακοσίων (900) ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος.
Ἕδρα: Πάτμος. Ταχ. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 25, Τ.Κ. 855 00 Πάτμος. Τηλέφωνα: Καθηγουμένου: 22470-20800, 22470-31350. Τηλεομοιότυπον: 22470-34098. Γραμματείας Ἱ. Μονῆς καί τηλ. κέντρον: 22470-20800, Fax: 22470-34098. Λογιστηρίου: 22470-20804, 22470-32555. Θυρωρείου: 22470-20814. Ἐκκλησιαρχείου: 22470-20807. Σκευοφυλακίου: 22470-20808. Βιβλιοθήκης: 22470-20809, 22470-20810, 22470-32095, 22470-31203. Ἐκθέσεως: 22470-20817. Διεύθυνσις Ἠλεκτρονικοῦ Ταχυδρομείου: [email protected] Διεύθυνσις Ἱστοσελίδος: www.patmosmonastery.gr Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεύς: Βαρθολομαῖος Ἱερομόναχος. Λογιστής: Ἰωάννης Σκεμπές. Ταμίας• Θωμᾶς Ἱερομόναχος. Μοναχοί: 12.

Γεροντική Σύναξις:

Πρόεδρος: Ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Μέλη: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς, Οἰκονόμος Ἱερομ. Σεραφείμ, Ἱερομ. Ἰσίδωρος, Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Γραμματεύς: Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Ἀναπληρωτής Ἁγ. Καθηγουμένου: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Οἰκονόμος Ἱερᾶς Μονῆς: Ἱερομ. Σεραφείμ.

Βιβλιοθήκη

Ἡ περίπυστος Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς, ἥτις περιλαμβάνει 1.100 περίπου χειρογράφους κώδικας (ἐξ ὧν 300 περίπου ἐπί περγαμηνῆς), 15.000 περίπου ἔγγραφα καί περί τά 15.000 ἔντυπα βιβλία. Ἀπό τοῦ ἔτους 1972 στεγάζεται εἰς νέους ἐπί τοῦτο διαμορφωθέντας χώρους καί ἐξοπλισθέντας μέ νέας βιβλιοθήκας καί σύστημα εὐκρασίας (air-condition) διά τήν ἐξασφάλισιν καταλλήλου διά τό ἀρχειακόν ὑλικόν σταθερᾶς θερμοκρασίας καί ὑγρασίας. Ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη ὑποδειγματική ὀργάνωσις τῆς Βιβλιοθήκης καί ἡ πρός τό ἀνά τόν κόσμον ἐπιστημονικόν κοινόν παροχή ἐκσυγχρονισμένων ὑπηρεσιῶν κατέστησαν αὐτήν λίκνον ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί τροφόν πολυαρίθμων δημοσιευμάτων.
Εἰς τά πλαίσια λειτουργίας τῆς Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνονται ἐκδόσεις ἐπιστημονικῶν ἔργων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἄλλων Ἐπιστημόνων, ἐν συνεργασία καί μέ τό Ἐθνικόν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, αἵτινες ἀναφέρονται εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τό ἐν γένει ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Βιβλιοφύλακες: Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος, Οἰκονόμος Σεραφείμ Ἱερομόναχος καί Πολύκαρπος Ἱερομόναχος. Τηλ.: 22470-20809, 22470-20810, 22470-31203, 22470-32095,  e-mail: [email protected] Γραμματεύς Βιβλιοθήκης καί Ὑπεύθυνος Φωτογραφικοῦ Ἐργαστηρίου: Ἰωάννης Μελιανός. 

Τομεύς συντηρήσεως

1. Ἐργαστήριον συντηρήσεως Χειρογράφων. Ὑπεύθυνοι: Οἰκονόμος Σεραφείμ Ἱερομόναχος, Ἰωάννης Μελιανός. Τηλ.: 22470-20811.
2. Ἐργαστήριον συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως Ἱερῶν Εἰκόνων. Ὑπεύθυνοι: Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος, Πρεσβύτερος Γρηγόριος Σελιανίτης. Συντηρητής: Ἰωάννης Σωτηρίου. Τηλ.: 22470-20812, e-mail: [email protected] yahoo.gr 
3. Ἐπισκευαί καί ἀνακαινίσεις κτηρίων. Ὑπεύθυνοι: ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος, Ἐκκλησιάρχης Θωμᾶς Ἱερομόναχος.

Πολιτιστική Διακονία

α) Μέγα Σκευοφυλάκιον: Εἶναι ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Μουσείων τοῦ Αἰγαίου καί αἱ συλλογαί αὐτοῦ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων παγκοσμίως. Εἰς τάς δύο πτέρυγάς του ἐκτίθενται μερικά ἐκ τῶν σημαντικωτέρων δειγμάτων τῆς βυζαντινῆς καί τῆς μεταβυζαντινῆς τέχνης, χειρόγραφα καί ἔντυπα, εἰκόναι, ἐκκλησιαστικά ἀργυρᾶ καί ἄμφια, ξυλόγλυπτα καί κοσμήματα, κλασσικαί καί παλαιοχριστιανικαί ἀρχαιότητες, καθώς καί ἀντιπροσωπευτικά δείγματα ἐκ τῶν μεγάλων συλλογῶν ὀθωμανικῶν καί σλαυικῶν ἐγγράφων καί ἔργων τέχνης. Σκευοφύλαξ: Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Κουτσανέλλος. Βοηθός Σκευοφύλακος: Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς. Ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας: Ἰωάννης Σωτηρίου. Τηλ.: 22470-20808.
β) Κέντρον Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Πληροφορήσεως: Ἱδρύθη τό ἔτος 2006 πλησίον τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Φωκᾶ λιμένος Σκάλας. Εἰς τό Κέντρον τοῦτο προβάλλεται ἡ Ἱστορία, ἡ Ἱερότης τῆς Ἀποστολοβαδίστου Ἱερᾶς Νήσου, ἡ προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ Ὀρθόδοξος Πολιτισμός καί ἡ Πολιτιστική Κληρονομιά τῆς Ἱερᾶς Νήσου Πάτμου. Γραμματεύς: Ἀναστασία Γρύλλη. Τηλ.: 22470-33316 καί Fax: 22470-33317, e-mail: [email protected] 

Γυναικεῖαι Ἱεραί Μοναί τῆς Πάτμου

1. Ἱερά Μονή Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἱδρύθη κατά τόν 16ον αἰ. Προεστῶσα: Συγκλητική Μοναχή. Μον. 2. Τηλ.: 22470-31030.
2. Ἱερά Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς: Ἱδρύθη τό ἔτος 1606 ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Θεολόγου Παρθενίου Παγκώστα (†1629). Ἡγουμένη: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Διαχειριστική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου κ. Κύριλλος. Ταμίας: Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Οἰκονόμος Ἱ. Μονῆς. Μέλος: Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος. Ἡγουμένη: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Μέλος: Θεοπίστη Μοναχή. Μοναχαί 3. Τηλ.: 22470-31256,  22470-32056 Τηλεομοιότυπον: 22470-33233.
Ἐξάρτημα: Ἱ. Ἡσυχαστήριον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειβαδίου τῶν Καλογήρων (16ος αἰ.). Ἀνεκαινίσθη τό 1883 ὐπό τῶν Πατμίων ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Θεολόγου Μητροπολίτου Πηλουσίου Ἀμφιλοχίου Κάππου (†1905) καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Κάππου (†1895), οἵτινες καί ἐγκατεβίωσαν ἐκεῖ μετά μικράς συνοδείας Μοναχῶν.  
3. Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ἱδρύθη τό ἔτος 1937 ὑπό τοῦ τότε Καθηγουμένου τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ (†1970). Ἡγουμένη: Μοναχή Χριστονύμφη. Μοναχαί 45. Τηλ.: 22470-31276, 31336, Τηλεομοιότυπον: 22470-34125. Πνευματικός, Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Ἠλίας.

Ἐξαρτήματα:

Ἱερόν Κάθισμα τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἀργυρῆς (18ος αἰ.) Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος ἐν Κουβαρίω, ἱδρύθηκε τό ἔτος 1940 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Μεγάλης Μονῆς τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιμ. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. Τηλ. 22470-32062. 
Μετόχια: 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ρόδῳ. Ἀποστόλου Φιλίππου ἐν Κῷ.

Ἡ Ἱερά Ἀποκάλυψις

Οὕτως ἀποκαλεῖται τό Σπήλαιον, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὡραματίσθη καί ἔγραψε τό προφητικόν αὐτοῦ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως (95 μ.Χ.). Ἐπί τῷ Ἰωβηλαίῳ τῶν 1900 ἐτῶν (95 μ.Χ. - 1995) ἐπραγματοποιήθησαν Πανορθόδοξοι ἐπίσημοι ἐκδηλώσεις ἀπό 22ας ἕως 26ης Σεπτεμβρίου 1995 παρόντων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχηγῶν τῶν κατ’ Ἀνατολάς Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, προεξαρχούσης τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.Τηλ.: 22470-31234. Προϊστάμενος: Ἱερομ. Ἰσίδωρος. Ἐπιστάτης: Νικόλαος Κοτσάνης. Ὑπεύθυνος Ἐκθέσεως: Θεολόγος Γρύλλης.

Ἐξαρτήματα τῆς Ἱ. Μονῆς

Ἱερά Ἡσυχαστήρια (Κελλιά): Ἁγίων Ἀναργύρων Κήπων (11ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειψῶν (ἄνω) (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: κ. Νικηφόρος Κλάψης. Ἁγίας Παρασκευῆς Κάβου (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Παναγίας τῆς Κουμάνας, ἱδρυθέν κατά τόν 18ον αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ (†1805). Προεστῶσα: Φιλοθέη Μοναχή Τηλ. 22470-31489. Ἁγίων Πάντων Ἀπολλώ, ἱδρυθέν τό 1820 ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Ἀπολλώ (†1859). Ἐπιστάτης: Ἱερομ. Πολύκαρπος Γρύλλης. Παναγίας Παντανάσσης Ἀρκιῶν. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ἐν Λειψῷ. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Κτήτωρ: Ἱερομόναχος Νικηφόρος. Ἁγίου Νεκταρίου Λουκακίων, ἱδρυθέν τό 1989 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Προηγουμένου Ἀρχιμ. Παύλου Νικηταρᾶ (†1999) καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἱερομ. Ἀντίπα. Τηλ. 22470-32833. Ἁγίας Εἰρήνης Σκάλας. Προεστῶσα: Ἀγαθαγγέλη Μοναχή. Τηλ. 22470-31358. Κτήτωρ: Ἁγαθάγγελος Ἱερομ. (†1985)
Ἱερά Καθίσματα: Ἱερόν Κάθισμα Ἀσωμάτων (12ος αἰών). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ἠλίας. Τηλ. 22470-32062. Ἱερόν Κάθισμα Ἁγίου Παντελεήμονος Χιλιομοδίου (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Ἱερόν Κάθισμα Ὁσίου Χριστοδούλου Ἁλυκῶν (17ος αἰών). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Πρόχορος. Τηλ. 22470-32994. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Χάρου Λειψῶν (17ος αἰών). Ἐπίτροποι: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος κ. Κύριλλος, Οἰκονόμος Ἱερομ. Σεραφείμ Κοτσάνης, Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Σιαρλῆς καί κ. Θεολόγος Γρύλλης. Ἱερόν Κάθισμα Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Αὐλακιοῦ (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος, Μοναχός Νικόδημος. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Μανδαλάκη (17ος αἰών). Ὑπεύθυνη: κ. Γρηγορία Γιάνναρου. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Κύκκου (17ος αἰών). Ὑπεύθυνος ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς: Ἱερομ. Βαρθολομαῖος. Ἱερόν Κάθισμα Παναγίας τοῦ Γραβᾶ ἱδρυθέν κατά τόν 18ον αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Νισυρίου (†1812). Ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος. Τηλ. 22470-31388. Ἱερόν Κάθισμα Προφήτου Ἠλιού (18ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος. Ἱερόν Κάθισμα Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λειψῶν (κάτω) (18ος αἰών). Ὑπεύθυνος: κ. Νικηφόρος Κλάψης. Ἱερόν Κάθισμα Μεταμορφώσεως & Ἄξιον Ἐστίν Καλαμωτῆς. (20ός αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἅγιος Καθηγούμενος.
Μοναστηριακοί Ναοί: Παναγία ἡ Διασώζουσα Χώρας, Προϊστάμενος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς τηλ. 22470-31585, 22470-31350. Ἅγιος Φωκᾶς Σκάλας. Προϊστάμενος: Ἱερομ. Σεραφείμ. Ἅγιος Βασίλειος Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἀπορθιανῶν Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός.  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Σκάλας (Βαπτιστήριον). Ὑπεύθυνη: κ. Ἀναστασία Γρύλλη. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Χώρας. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κανιαρός. Ἅγιος Γεώργιος τῆς Λόζας Χώρας. Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κουδουνᾶς. Ἀνακαινιστής καί ἐπιστάτης: Ἱερομόναχος Ζαχαρίας Μπίλιαρης. Ἅγιος Δημήτριος Χώρας καί δεκάδες ἕτεροι. Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. 
Ἱερά Μετόχια: Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Παρθένι Λέρου (11ος αἰών). Ὑπεύθυνος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος. Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καλύμνῳ (11ος αἰών). Ἐπίτροπος Πρεσβύτερος Ἰγνάτιος Ἀπορέλλης. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἀπτέροις Κρήτης (12ος αἰών). Ἐπίτροπος: κ. Κων/νος Θ. Στεφανάκης. Τῆς τοῦ Κυρίου Μεταμορφώσεως (Φωτοδότου) ἐν Νάξῳ (12ος αἰών). Ἐπίτροπος κ. Γεώργιος Μαστορόπουλος.Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Χώρᾳ Ἀμοργοῦ (16ος αἰών). Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Συνοδινός. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Ἡραίῳ Σάμου (16ος αἰών). Ὑπεύθυνος: Ἐκκλησιάρχης Ἱερομ. Θωμᾶς. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Θήρᾳ (17ος αἰών). Ἐπίτροποι Ἀρχιμ. Ματθαῖος Μπαρούσης καί Σπυρίδων Φουστέρης. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Σιδεριανοῦ) ἐν Μήλῳ (17ος αἰών). Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Σαρακηνός. Ἁγίου Γεωργίου ἐν Πεντέλῃ Ἀθηνῶν (20ος αἰών). Ἐπιστάτης: Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἐλευθέριος Χρυσοχόος.

Πατμιάς Ἐκκλησιαστική Σχολή

Αὕτη ἱδρυθεῖσα κατά τό ἔτος 1713 ὑπό τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Καλογερᾶ, τοῦ Διδασκάλου, στεγάζεται εἰς ἰδιόκτητα κτήρια, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀνεγερθέντα μερίμνῃ καί δαπάνῃ τῆς Ἱ. Μονῆς καί τῶν ὁμογενῶν Πατμίων τῆς Ἀμερικῆς καί λειτουργεῖ ὡς Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον καί Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον. Τηλ. 22470-31278, Fax: 22470-32777. E-mail: [email protected] 
Ἐφορεία τῆς Σχολῆς καί Ἐφορεία Περιφερειακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας. Πρόεδρος: Ὁ Καθηγούμενος καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος. Γραμματεύς-Εἰσηγητής: Ἰωάννης Ζαρκαδούλας, Σχολάρχης. Σχολάρχης: Ἰωάννης Ζαρκαδούλας, Καθηγητής Γαλλικῆς Φιλολογίας. Καθηγηταί (μόνιμοι): Ἱερομόναχος Ἀντίπας Νικηταρᾶς, Θεολόγος, Εὐστάθιος Κόττορος, Θεολόγος, Παντελεήμων Μανουσέλης, Καθηγητής Φυσικῆς.